Oznamy a správy 2007

Národné testovanie deviatakov bude prepojené s medzinárodným výskumom PISA

     Vedenie rezortu školstva na svojom rokovaní, ktoré sa konalo 24. septembra 2007, schválilo návrh projektu testovania žiakov 9. ročníkov v školskom roku 2007/2008. Jeho súčasťou je technické za…

Minister školstva pracovne navštívi Helsinki

     Podpredseda vlády a minister školstva sa v dňoch 25. až 27. septembra 2007 stretne s viacerými zástupcami školstva a vzdelávania vo Fínskej republike. Počas návštevy Helsínk bude diskutovať s …

Stanovisko MŠ SR k výkonu pedagogickej činnosti ministra školstva

     V súvislosti s uverejnenými nepravdivými informáciami týkajúcimi sa výkonu funkcie garanta študijného programu na Žilinskej univerzite, podpredsedu vlády a ministra školstva Jána  Mikolaja, uv…

Rezort školstva zintenzívni zavádzanie informačno-komunikačných technológií do škôl

     Podporiť vzdelávanie učiteľov cudzích jazykov a informatiky a zintenzívniť zavádzanie informačno-komunikačných technológií do vyučovacieho procesu sa stanú prioritnými úlohami pre rezort škols…

Európska komisia bude on-line diskutovať s občanmi EÚ

     Do 15. novembra 2007 sa môžu občania Európskej únie zapojiť do on-line diskusie s Európskou komisiou. Jej cieľom je získať postrehy a reakcie čo najširšieho spektra ľudí týkajúce sa jazykového…

Ministerstvo školstva pripraví zákon o mládeži

     Podpredseda vlády a minister školstva SR Ján Mikolaj dnes na rokovanie vlády predložil legislatívny zámer zákona o mládeži. O paragrafovom znení zákona by mal kabinet rokovať v decembri tohto …

Doktorandské štipendiá sa nebudú zdaňovať

     Štipendiá doktorandov z doktorandského štúdia nebudú zdaňované. Na dnešnom rokovaní o tom rozhodla vláda SR, ktorá schválila návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dan…

Nové možnosti štúdia v Austrálii pre slovenských študentov

     O študijných možnostiach na Griffith University v Austrálii hovoril v pondelok 17. septembra 2007 podpredseda vlády a minister školstva SR Ján Mikolaj so zástupcami tejto univerzity a agentúry…

Otvorenie nového akademického roka na Univerzite Komenského v Bratislave

     Podpredseda vlády a minister školstva SR Ján Mikolaj sa zúčastní v pondelok 17. septembra 2007 o 11. hod. slávnostného zhromaždenia akademickej obce Univerzity Komenského (UK) v Bratislave. Po…

Dlhodobý zámer stanovuje priority výskumu a vývoja do roku 2015

      Vláda SR schválila  12. septembra 2007 Dlhodobý zámer štátnej vednej  a technickej politiky do roku 2015. Dokument určuje hlavné ciele a spôsob koordinácie vedy a techniky na Slovensku.  Veľk…

Ďalší krok ku skvalitneniu vyučovania cudzích jazykov v školách

     Vláda na svojom dnešnom rokovaní schválila Koncepciu vyučovania cudzích jazykov v základných a stredných školách. Nový model začne fungovať od budúceho školského roka. Materiál vypracoval rezo…

Prioritou štátu bude šport na školách

     Návrhy legislatívneho zámeru zákona o organizácii a podpore športu, systému štátnej starostlivosti o športovo talentovanú mládež a informačného systému o športe boli 10. septembra predmetom ro…

Odborníci diskutovali o legislatívnom zámere zákona o výchove a vzdelávaní

     Štát prostredníctvom štátnych výchovno-vzdelávacích programov určí základné požiadavky na obsah, rozsah a priebeh vzdelávania pre každú školu poskytujúcu stupeň vzdelávania. Zákonný zástupca a…

Diskusia odborníkov k legislatívnemu zámeru zákona o výchove a vzdelávaní

     V utorok 11. septembra 2007 sa uskutoční stretnutie podpredsedu vlády a ministra školstva SR Jána Mikolaja so zástupcami profesijných organizácií (asociácie riaditeľov, učiteľov, spolok pedagó…

Dohoda o vedecko-technickej spolupráci

     Vláda SR na svojej 57. schôdzi prerokovala a vyjadrila súhlas s návrhom na uzavretie Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Spojených štátov amerických o vedecko-technickej spoluprá…

Školský rok 2007/2008 prichádza s novinkami pre maturantov

     Nastávajúci maturanti budú skladať skúšku dospelosti s novými úpravami. Po prvýkrát absolvujú externú časť maturitnej skúšky (MŠ) zo slovenského jazyka a literatúry, maďarského jazyka a litera…

Príhovor podpredsedu vlády a ministra školstva Jána Mikolaja pri príležitosti otvorenia školského roka 2007/2008

Vážené kolegyne a kolegovia učitelia,milí žiaci, vážení rodičia,ctení spoluobčania,     dovoľte mi prihovoriť sa Vám na začiatku nového školského roka. Po krátkom oddychu je pred Vami desať mesiaco…

Minister otvorí školský rok 2007/2008 v Galante

     Podpredseda vlády a minister školstva Ján Mikolaj slávnostne otvorí v pondelok 3. septembra 2007 o 9. 00 hod. nový školský rok v ZŠ na ul. M. R. Štefánika v Galante, kde sa prihovorí žiakom a …

Podpredseda vlády a minister školstva SR Ján Mikolaj sa prihovorí pedagógom, žiakom a rodičom

     Pri príležitosti slávnostného otvorenia nového školského roka 2007/2008 sa podpredseda vlády a minister školstva SR Ján Mikolaj prihovorí pedagógom, žiakom a rodičom.      Príhovor ministra šk…

Tlačová konferencia ministra školstva pri príležitosti otvorenia nového školského roka

V pondelok 3. septembra 2007 sa o 13. hod. uskutoční tlačová konferencia podpredsedu vlády a ministra školstva SR Jána Mikolaja. Na stretnutí predstaví hlavné priority rezortu na školský rok 2007/2…

« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku