Vyhlásenie o prístupnosti

     Internetové stránky www.minedu.sk sú vytvorené v súlade s požiadavkami na maximálnu prístupnosť obsahu a funkčnosť. Usporiadanie stránok a ovládanie je navrhnuté s prihliadnutím na ich dostupnosť aj v alternatívnych prehliadačoch (napríklad v textových prehliadačoch, hlasových čítačkách a podobne), a tiež osobám so špecifickými potrebami.

      Zverejnené texty sú definované v relatívnych jednotkách (em) a je možné upraviť ich veľkosť pomocou štandardných nástrojov internetového prehliadača.

      Pre zjednodušenie ovládania stránok sú definované klávesové skratky (access key) a to nasledovne:

0 - Help / Klávesové skratky
1 - Skočiť na obsah
2 -
3 -
4 - Fulltextové vyhľadávanie

      Použitie klávesových skratiek je závislé od použitého prehliadača. Internet Explorer ALT+písmeno a enter, Mozilla Firefox ALT+SHIFT+písmeno, Google Chrome ALT+písmeno (staršie verzie mali blokované AccessKey), Opera SHIFT+ESC+písmeno (v Opere klávesové skratky nefungujú spoľahlivo).

      V prípade akýchkoľvek problémov s prístupnosťou obsahu alebo funkčnosťou webu, či s technickými otázkami kontaktuje správcu webových stránok na adrese webmaster@minedu.sk. Otázky ohľadom obsahu, je možné zasielať na adresu info@minedu.sk alebo na kontakty uvedené na stránke kontakt.
Autor nezodpovedá za obsah stránky.
Horizont Európa HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku