» Kontakty

Kontakty

Minister
Tel.: 02/59374 315                        kami@minedu.sk

Kancelária ministra
Tel.: 02/59374 315, 421, 482        kami@minedu.sk                                

Kancelária štátneho tajomníka Petra Krajňáka
Tel.: 02/59374 355, 456                                kancelaria.st@minedu.sk

Kancelária štátnej tajomníčky Oľgy Nachtmannovej
Tel.: 02/59374 323, 486                                 kancelaria.st2@minedu.sk

Kancelária generálneho tajomníka služobného úradu Maria Schrenkela
Tel.: 02/59374 397     Fax: 02/59374 225     sekretariat.vsu@minedu.sk

Sekcia financovania a účtovníctva
Jana Sládečková (poverená riadením sekcie)
Tel.: 02/59374 340     Fax: 02/59374 231     sekretariat.sfr@minedu.sk

Sekcia medzinárodnej spolupráce a európskych záležitostí
Marek Moška (generálny riaditeľ sekcie)
Tel.: 02/59374 659     Fax: 02/59374 655     sms@minedu.sk

Sekcia vysokých škôl
Jozef Jurkovič (generálny riaditeľ sekcie)
Tel.: 02/59374 369                                       svs@minedu.sk

Sekcia vedy a techniky
Marek Hajduk (generálny riaditeľ sekcie)
Tel.: 02/59374 711                                       sekretariat.svt@minedu.sk

Sekcia regionálneho školstva
Marian Galan (generálny riaditeľ sekcie)
Tel.: 02/59374 263     Fax: 02/59374 229     srs@minedu.sk

 • Odbor základných škôl, Ingrid Kováčová – riaditeľka odboru
 • Odbor pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov – Ján Sitarčík, poverený riadením odboru
  Tel.: 02/59374 338     Fax: 02/59374 322      nikoleta.okenicova@minedu.sk
 • Odbor špeciálneho vzdelávania, Zuzana Kadlečíková – riaditeľka odboru
 • Odbor stredných odborných škôl a konzervatórií,  František Priesol – riaditeľ odboru
  Odbor gymnázií a jazykových škôl, Igor Gallus – riaditeľ odboru
 • Odbor súkromných a cirkevných škôl a siete škôl a školských zariadení, Mária Paráková – riaditeľka odboru

Odbor výchovy a vzdelávania národnostných menšín a inkluzívneho vzdelávania
Mária Prékop (riaditeľka odboru)
Tel.: 02/59374 428                                        dominika.ocenasova@minedu.sk

Kancelária hlavného kontrolóra športu
Alica Fisterová (hlavný kontrolór športu)
Tel.: 02/59374625                                         alica.fisterova@minedu.sk

Sekcia štátnej starostlivosti o šport
Božena Gerhátová (generálna riaditeľka sekcie)
Tel.: 02/59374 760 (sekretariát) Fax: 02/59374 778  sekretariat.ssss@minedu.sk

Sekcia štrukturálnych fondov EÚ
Rastislav Igliar (generálny riaditeľ sekcie)
Tel.: 02/59374 561 Fax: 02/59374 568         sekretariat.ssfeu@minedu.sk  

Sekcia informatiky a správy rezortných dát
Branislav Baláž (poverený riadením sekcie)
Tel.: 02/59374 299 Fax: 02/59374 285          sekretariat.si@minedu.sk

Osobný úrad
Monika Bartovičová (poverená generálna riaditeľka osobného úradu)
Tel.: 02/59374 324     Fax: 02/59374 345      sekretariat.ou@minedu.sk

Odbor kontroly
Lucia Ferenčáková (riaditeľka odboru)
Tel.: 02/59374 682 Fax: 02/59374 680          sekretariat.ok@minedu.sk

Sekcia legislatívno-právna
Žaneta Surmajová (generálna riaditeľka sekcie)
Tel.: 02/59374 401  Fax: 02/59374 423         sekretariat.slp@minedu.sk

Útvar vnútorného auditu
Tel.: 02/59374 633                                         pavel.bizon.@minedu.sk

Odbor hospodárskej správy a krízového manažmentu
Štefan Verchovodko (poverený riadením odboru)
Tel: 02/59374 297     Fax: 02/59374 292       sekretariat.ohs@minedu.sk

Oddelenie krízového manažmentu
Maroš Borza (vedúci oddelenia)
Tel.: 02/59374 329     Fax: 02/59374 488      dusan.sitarik@minedu.sk
Tel.: 02/59374 284                                         maros.borza@minedu.sk

Odbor pre verejné obstarávanie
Matej Sliška (poverený riadením odboru)
Tel.: 02/59374 462     Fax: 02/59374 237      sekretariat.ovo@minedu.sk


Sekretariát Akreditačnej komisie
Mária Holická (riaditeľka sekretariátu)
Tel.: 02/59374 240                                          maria.holicka@minedu.sk

Odbor celoživotného vzdelávania a analýz vzdelávacej politiky
Monika Korkošová (poverená riadením odboru)
Tel.: 02/59374 652     Fax: 02/59374 655       sekretariat.ocv@minedu.sk

Odbor mládeže
Ivan Hromada (riaditeľ odboru)
Tel.: 02/59374773                                           ivan.hromada@minedu.sk

Odbor komunikácie a protokolu                    tlacove@minedu.sk  

 • Pracovisko pre komunikáciu s verejnosťou
  Tel.: 02/59374 253 Fax: 02/59374 335           info@minedu.sk

Stredisko na uznávanie dokladov o vzdelaní
Tel.: 02/59374 623, 612

Elektronická podateľňa - všeobecné podanie

Technický prevádzkovateľ webovej stránky (len technické pripomienky) - webmaster@minedu.sk