» Šport

Šport

     Kompetencie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR v oblasti športu sú definované zákonom č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a o doplnení niektorých zákonov.

Sekcia štátnej starostlivosti o šport oznamuje, že všetky informácie k jednotlivým právnym úkonom, ustanoveniam, podmienkam a náležitostiam v oblasti športu,  vyplývajúcich zo zákona č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov, sa priebežne pripravujú.
S ohľadom na veľké množstvo informácií, rôznorodých postupov a procesov Vás žiadame o trpezlivosť. V najbližších dňoch zverejníme potrebné informácie na svojom webovom sídle. Za porozumenie vopred ďakujeme.

Zároveň si Vás dovoľujeme informovať, že ministerstvo zatiaľ nebude uplatňovať sankcie podľa vyššie uvedeného zákona, pokiaľ je splnenie príslušnej povinnosti podmienené pripravenosťou ministerstva.