» Šport » Kontakty

Kontakty

SEKCIA ŠTÁTNEJ STAROSTLIVOSTI O ŠPORT
(pracovisko sekcie: Stromová 9, 2. poschodie - vedľa materskej budovy ministerstva)
Poloha na mape (klik)

PaedDr. Božena Gerhátová – generálna riaditeľka sekcie
kancelária č. 333
telefón: 02/59374 760 (sekretariát)
e-mail: bozena.gerhatova@minedu.sk

Eva Jánošová - sekretariát
kancelária č. 334
telefón: 02/59374 760
e-mail: sekretariat.ssss@minedu.sk

ODBOR ŠPORTU

Mgr. Dušan Ťažký - riaditeľ odboru
kancelária č. 329
telefón: 02/59374 770
e-mail: dusan.tazky@minedu.sk

Mgr. Lýdia Babiaková - štátny radca
kancelária č. 324
telefón: 02/ 59374 764
e-mail: lydia.babiakova@minedu.sk

Mgr. Igor Karaba - štátny radca
kancelária č. 325
telefón: 02/ 59374 776
e-mail: igor.karaba@minedu.sk

Mgr. Lenka Kršáková - štátny radca
kancelária č. 325
telefón: 02/59374 763
e-mail: lenka.krsakova@minedu.sk

Ing. Adriana Mičkovicová - štátny radca
kancelária č. 324
telefón: 02/59374 765
e-mail: adriana.mickovicova@minedu.sk

Mgr. Katarína Mravíková - štátny radca
kancelária č. 325
telefón: 02/59374 766
e-mail: katarina.mravikova@minedu.sk

JUDr. Dominika Tomšová
kancelária č. 331
telefón: 02/59374 637
e-mail: dominika.tomsova@minedu.sk

ODBOR INFORMÁCIÍ A FINANCOVANIA ŠPORTU

Ing. Branislav Strečanský - riaditeľ odboru
kancelária č. 335
telefón: 02/59374 772
e-mail: branislav.strecansky@minedu.sk

Ing. Ildikó Belanová - štátny radca
kancelária č. 332
telefón: 02/59374 762
e-mail: ildiko.belanova@minedu.sk

Ing. Katarína Dužiová - štátny radca
kancelária č. 330
telefón: 02/59374 771
email: katarina.duziova@minedu.sk

Ing. Jaroslava Gregoríková - štátny radca
kancelária č. 330
telefón: 02/59374 769
email: j.gregorikova@minedu.sk

Mgr. Lýdia Janíčková
kancelária č. 331
telefón: 02/59374 636
email: lydia.janickova@minedu.sk