• Ministerstvo už môže uzatvoriť zmluvu s úspešným uchádzačom na projekt Edunet

  Ministerstvo už môže uzatvoriť zmluvu s úspešným uchádzačom na projekt Edunet

  25.07.2017
       Kontrola dodržiavania zákona o verejnom obstarávaní zo strany Úradu pre verejné obstarávanie na projekt Edunet_SK, ktorým chce Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (ďalej MŠVVaŠ SR) zabezpečiť komplexné dátové telekomunikačné služby a pripojenie k internetu, je skončená. Kontrola nezistila žiadne nedostatky, ktoré by mali vplyv na výsledok verejného obstará...
  Fotogaléria Videogaléria
 • Ministerstvo pošle školám takmer päť miliónov eur na telocvične

  Ministerstvo pošle školám takmer päť miliónov eur na telocvične

  19.07.2017
       Zlepšenie vybavenosti telocviční, ale aj výstavba nových športových priestorov je cieľom projektu zameraného na rozvoj výchovy a vzdelávania žiakov v oblasti telesnej a športovej výchovy formou dostavby, rekonštrukcie alebo výstavby novej telocvične na rok 2017. Ministerstvo školstva na tento účel vyčlenilo v rozpočte takmer 5 mil. eur. Žiadosti o poskytnutie dotácie je možné podávať do...
  Fotogaléria Videogaléria
 • Kúpalisko Mičurin je už sprístupnené verejnosti

  Kúpalisko Mičurin je už sprístupnené verejnosti

  04.07.2017
       Letnú sezónu si budú môcť obyvatelia a návštevníci Bratislavy užívať aj v areáli Ekoiuventy na Búdkovej ul., kde bol dnes 4. júla oficiálne otvorený zrevitalizovaný bazén „Mičurin“. Na slávnostnom otvorení sa zúčastnil aj minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Peter Plavčan.      „Stretávame sa pri milej a veľmi dôležitej udalosti. Podarilo sa nám vrátiť na kúpalisko Mičurin živ...
  Fotogaléria Videogaléria
 • Čitateľská súťaž pre žiakov základných škôl už má svojich víťazov

  Čitateľská súťaž pre žiakov základných škôl už má svojich víťazov

  13.06.2017
       V priestoroch Slovenskej akadémie vied sa 13. júna 2017 uskutočnilo slávnostné vyhlásenie výsledkov hlavnej časti celoslovenskej čitateľskej súťaže určenej pre žiakov základných škôl. Devätnásť najlepších autorov čitateľských zážitkov, ktorí zároveň aj športujú, ocenila štátna tajomníčka Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR Oľga Nachtmannová. Celkovo sa do čitateľskej súťaže...
  Fotogaléria Videogaléria
Stanovisko k zavádzajúcim informáciám o výzvach z fondov EÚ na podporu výskumu a inovácií

Stanovisko k zavádzajúcim informáciám o výzvach z fondov EÚ na podporu výskumu a inovácií

26.07.2017
     Vzhľadom na nepravdivé medializované informácie týkajúce sa uzavretej výzvy na podporu Priemyselných výskumno-vývojových centier (PVVC), rovnako ako aj výzvy na podporu Dlhodobého strategic...
Reakcia ministerstva školstva na útok opozičných poslancov k téme eurofondov

Reakcia ministerstva školstva na útok opozičných poslancov k téme eurofondov

25.07.2017
     Vyjadrenie opozičných poslancov vnímame len ako útok opozície, ktorý pramení z neznalosti problematiky a zároveň je reakciou na úspechy Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pod ...
V estónskom Talline sa uskutočnilo neformálne stretnutie ministrov krajín EÚ zodpovedných za výskum

V estónskom Talline sa uskutočnilo neformálne stretnutie ministrov krajín EÚ zodpovedných za výskum

25.07.2017
     V estónskom Talline dnes rokovali na neformálnom stretnutí ministri členských štátov EÚ zodpovedných za výskum. Slovenskú republiku na stretnutí zastupovala štátna tajomníčka Ministerstva š...
Ministerstvo už môže uzatvoriť zmluvu s úspešným uchádzačom na projekt Edunet

Ministerstvo už môže uzatvoriť zmluvu s úspešným uchádzačom na projekt Edunet

25.07.2017
     Kontrola dodržiavania zákona o verejnom obstarávaní zo strany Úradu pre verejné obstarávanie na projekt Edunet_SK, ktorým chce Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej repub...
P. Plavčan: Platy učiteľov zvýšime aj tento september, tak ako som sľúbil

P. Plavčan: Platy učiteľov zvýšime aj tento september, tak ako som sľúbil

24.07.2017
     Platy učiteľov sa budú o 6 % zvyšovať aj v septembri 2017. Po viacnásobných rokovaniach so všetkými partnermi totiž dnes vláda SR odsúhlasila kompromisné riešenie medzi Odborovým zväzom pra...
P. Plavčan: V otázke platov učiteľov smerujeme k dohode

P. Plavčan: V otázke platov učiteľov smerujeme k dohode

21.07.2017
            Minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Peter Plavčan (nom. SNS) dnes rokoval s predsedom Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy na Slovensku (OZPŠaV) Pavlom Ondekom o náv...
Štátna tajomníčka Oľga Nachtmannová si pripomenula výročie narodenia M. R. Štefánika

Štátna tajomníčka Oľga Nachtmannová si pripomenula výročie narodenia M. R. Štefánika

21.07.2017
     Štátna tajomníčka Oľga Nachtmannová sa dnes v mene Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR zúčastnila na spomienkovej slávnosti pri príležitosti 137. výročia narodenia generála Mil...
Ministerstvo pošle školám takmer päť miliónov eur na telocvične

Ministerstvo pošle školám takmer päť miliónov eur na telocvične

19.07.2017
     Zlepšenie vybavenosti telocviční, ale aj výstavba nových športových priestorov je cieľom projektu zameraného na rozvoj výchovy a vzdelávania žiakov v oblasti telesnej a športovej výchovy fo...
Štátna tajomníčka Oľga Nachtmannová vystúpila na konferencii o celoživotnom vzdelávaní

Štátna tajomníčka Oľga Nachtmannová vystúpila na konferencii o celoživotnom vzdelávaní

19.07.2017
     Štátna tajomníčka Oľga Nachtmannová včera, 18. júla 2017, vystúpila na záverečnej konferencii projektu SAGA for VET, ktorá sa konala pod názvom Perspektívy celoživotného vzdelávania.     ...
Štátna tajomníčka Oľga Nachtmannová prijala zástupcov Junior Chamber International

Štátna tajomníčka Oľga Nachtmannová prijala zástupcov Junior Chamber International

18.07.2017
     Štátna tajomníčka Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR Oľga Nachtmannová včera prijala zástupcov dobrovoľnej neziskovej organizácie Junior Chamber International (JCI), ktorá zdr...
ŠPÚ a Ústav politických vied SAV spoločne predstavia osobnosti slovenskej politiky

ŠPÚ a Ústav politických vied SAV spoločne predstavia osobnosti slovenskej politiky

24.07.2017
     Riaditeľ Štátneho pedagogického ústavu Ľudovít Hajduk a riaditeľ Ústavu politických vied Slovenskej akadémie vied Miroslav Pekník sa dohodli na spolupráci pri realizácii cyklu Osobnosti slo...
ŠPÚ bude participovať na príprave projektu Integrované digitálne technológie

ŠPÚ bude participovať na príprave projektu Integrované digitálne technológie

21.07.2017
     Riaditeľ Štátneho pedagogického ústavu Ľudovít Hajduk rokoval so zástupcom spoločnosti Book and Book Publisher o príprave projektového zámeru inovatívnej metodiky vyučovania predmetov v zák...
Riaditeľ ŠPÚ Ľ. Hajduk dostal od vedenia PdF UK ďakovný list k 70. výročiu založenia inštitúcie

Riaditeľ ŠPÚ Ľ. Hajduk dostal od vedenia PdF UK ďakovný list k 70. výročiu založenia inštitúcie

17.07.2017
     Dekanka Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave prof. PaedDr. Alica Vančová, CSc. poslala riaditeľovi Štátneho pedagogického ústavu Ľudovítovi Hajdukovi gratuláciu k 70. výr...
Zelená pre zelené nápady

Zelená pre zelené nápady

12.07.2017
     Šetriť energetickými zdrojmi či chrániť životné prostredie je výzvou pre dnešnú spoločnosť. Prostredníctvom rôznych nových nápadov ide o výzvu aj pre výskum a prax. Aktuálne môžu o zaujímav...
Letná univerzita Móra Jókaiho v Komárne

Letná univerzita Móra Jókaiho v Komárne

11.07.2017
     Metodicko-pedagogické centrum v spolupráci so Zväzom maďarských pedagógov na Slovensku realizuje 26. ročník Letnej univerzity Móra Jókaiho.      Na slávnostnom otvorení letnej univerzity...
Informatika, fyzika či chémia dobrovoľne počas prázdnin? Áno, v letnom IT tábore

Informatika, fyzika či chémia dobrovoľne počas prázdnin? Áno, v letnom IT tábore

06.07.2017
     Žiaci a študenti, ktorí majú blízko k informatike, matematike či prírodným a technickým vedám, môžu počas aktuálnych prázdnin využiť letné IT tábory. Bude sa programovať, skúšať rôzne chemi...
„Matematické hlavičky“ majú za sebou letné sústredenia

„Matematické hlavičky“ majú za sebou letné sústredenia

30.06.2017
     Rozvíjať algoritmické myslenie, schopnosť kriticky uvažovať, ale i správne si rozvrhnúť čas, to všetko mali žiaci možnosť vyskúšať si v korešpondenčných matematických seminároch. Tie aktuál...
Analýza kariérového systému učiteľov na Slovensku

Analýza kariérového systému učiteľov na Slovensku

29.06.2017
     Inštitút vzdelávacej politiky zverejnil diskusnú štúdiu o možnostiach úpravy kariérového systému učiteľov na Slovensku. Cieľom tejto štúdie je opísať súčasný kariérový systém na Slovensku, ...
ŠPÚ bude spolupracovať na projekte vzdelávania k európskemu občianstvu, identite a spolupatričnosti

ŠPÚ bude spolupracovať na projekte vzdelávania k európskemu občianstvu, identite a spolupatričnosti

28.06.2017
     Riaditeľ Štátneho pedagogického ústavu Ľudovít Hajduk sa na rokovaní so zástupcami rezortu zahraničných vecí a OZ Edukácia&Internet dohodol na spolupráci ŠPÚ pri príprave a realizácii proje...
Študenti stredných a vysokých škôl sa stretli v Košiciach v celoslovenskom kole „olympiády“ budúcich sieťových špecialistov

Študenti stredných a vysokých škôl sa stretli v Košiciach v celoslovenskom kole „olympiády“ budúcich sieťových špecialistov

27.06.2017
     Na základe výsledkov analytických štúdií Európskej komisie, už v najbližších rokoch by mohlo Európe chýbať až niekoľko stotisíc odborníkov na informačné technológie. Rozdiel medzi dopytom a...
Odborný seminár o medzigeneračných vzťahoch

Odborný seminár o medzigeneračných vzťahoch

19.07.2017
     Koncom októbra sa na pôde Katedry sociológie Filozofickej fakulty UKF v Nitre bude konať seminár venovaný téme medzigeneračných vzťahov.      Odborné podujatie si kladie za úlohu inventa...
Roboty v službách prieskumu slnečnej sústavy

Roboty v službách prieskumu slnečnej sústavy

13.07.2017
     Pozývame vás do Letného špeciálu vedeckej kaviarne, kde budeme diskutovať o prieskume slnečnej sústavy prostredníctvom špičkových technologických robotických systémov.      Vo štvrtok 27....
Jozef Beňuška z martinského gymnázia sa stal najlepším učiteľom fyziky v Európe

Jozef Beňuška z martinského gymnázia sa stal najlepším učiteľom fyziky v Európe

24.07.2017
     PaedDr. Jozef Beňuška, PhD. z Gymnázia V. Paulínyho-Tótha v Martine sa stal najlepším európskym učiteľom fyziky za rok 2017. Toto ocenenie mu udelila Európska fyzikálna spoločnosť.      J...
Úspechy žiakov v dennom letnom IT tábore vyhodnotia významní hostia

Úspechy žiakov v dennom letnom IT tábore vyhodnotia významní hostia

17.07.2017
     V rámci národného projektu IT Akadémia – vzdelávanie pre 21. storočie pripravila aj Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, ako partner projektu, denný letný IT tábor. Ten sa aktuálne...
V Prešove otvorili 10. ročník detskej univerzity

V Prešove otvorili 10. ročník detskej univerzity

10.07.2017
      Už jubilejný 10. ročník Prešovskej detskej univerzity (PDU) otvorili dnes na pôde Prešovskej univerzity v Prešove. Malých vysokoškolákov čaká pod názvom PDU Retro počas týždňa od 10. do 14...
Futbal pre priateľstvo

Futbal pre priateľstvo

06.07.2017
     Slovenská republika sa tento rok zapojila do medzinárodného sociálneho programu pre deti z rôznych krajín sveta Futbal pre priateľstvo - Football for friendship (F4F), ktorého 5. ročník sa ...
Najlepšie slovenské školy v programe eTwinning

Najlepšie slovenské školy v programe eTwinning

28.06.2017
     V piatok  23. júna 2017 sa v kongresových priestoroch hotela Slovakia v Žiline uskutočnilo odovzdávanie cien najlepším školským partnerským projektom programu eTwinning. Tento program je za...
V Trenčianskych Tepliciach sa školili zamestnanci vysokých škôl v krízovom manažmente

V Trenčianskych Tepliciach sa školili zamestnanci vysokých škôl v krízovom manažmente

21.06.2017
     Odborná príprava v oblasti krízového manažmentu, civilnej ochrany obyvateľstva či ochrany utajovaných skutočností bola náplňou školenia, ktoré pre kompetentných zamestnancov vysokých škôl p...