• Minister Juraj Draxler predstavil nové ŠVP pre základné školy

  Minister Juraj Draxler predstavil nové ŠVP pre základné školy

  18.12.2014
       Posilnenie výučby prírodovedných predmetov, znovuzavedenie prvouky na prvom stupni či zrušenie druhého cudzieho jazyka ako povinného predmetu. Tieto zmeny prinášajú nové Štátne vzdelávacie programy (ŠVP) pre 1. a 2. stupeň základnej školy, ktorých pracovné verzie dnes predstavil na tlačovej konferencii minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Juraj Draxler.      Po novom sa školám...
  Fotogaléria Videogaléria
 • Ministerstvo školstva rozdalo autá

  Ministerstvo školstva rozdalo autá

  17.12.2014
       Dôvod na radosť dnes majú obyvatelia šiestich reedukačných centier a aj jedna internátna škola. Vďaka šetreniu na Ministerstve školstva, vedy, výskumu a športu SR mohol dnes minister Juraj Draxler zástupcom týchto inštitúcií rozdeliť autá z vozového parku rezortu: „Vozidlá sme odobrali jednotlivým sekciám a som rád, že budú slúžiť tam, kde je situácia naozaj ťažká a kde ich veľmi potreb...
  Fotogaléria Videogaléria
 • Samsung School prinesie školám skvalitnenie výučby s využitím tabletov

  Samsung School prinesie školám skvalitnenie výučby s využitím tabletov

  12.12.2014
       Školy už budú môcť naplno využívať všetky možnosti tabletovej učebne a vytvoriť interaktívnu spoluprácu medzi učiteľom i žiakmi v reálnom čase. Umožní to Memorandum o porozumení, ktoré dnes podpísal minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Juraj Draxler so spoločnosťami DATALAN, a.s. a Samsung Electronics Czech and Slovak, s.r.o.      V Memorande sa obe spoločnosti zaviazali doda...
  Fotogaléria Videogaléria
 • Platy učiteľov sa v budúcom roku zvýšia o 5 percent

  Platy učiteľov sa v budúcom roku zvýšia o 5 percent

  10.12.2014
       Zvýšenie platových taríf pedagogických a odborných zamestnancov v regionálnom školstve v roku 2015 o 5 percent zakotvila kolektívna zmluva vyššieho stupňa vo verejnej správe, ktorú dnes v Bratislave podpísal minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Juraj Draxler spolu s ďalšími ministrami a sociálnymi partnermi.      Podarilo sa tak splniť prísľub ministra o navýšení platov a zach...
  Fotogaléria Videogaléria
 • Nový ŠVP pre materské školy bude jednoduchší, sľubuje J. Draxler

  Nový ŠVP pre materské školy bude jednoduchší, sľubuje J. Draxler

  08.12.2014
        Nový Štátny vzdelávací program (ŠVP) pre materské školy (MŠ) bude oproti predchádzajúcemu dokumentu jednoduchší a používateľsky priateľskejší. Na dnešnom predstavení dokumentu to uviedol minister školstva Juraj Draxler. Znenie nového ŠVP pre MŠ bude zverejnené na stránke Štátneho pedagogického ústavu do konca roka. Platiť bude od septembra 2015.       "Dnes máme dokument, ktorý naoza...
  Fotogaléria Videogaléria
Minister Juraj Draxler predstavil nové ŠVP pre základné školy

Minister Juraj Draxler predstavil nové ŠVP pre základné školy

18.12.2014
     Posilnenie výučby prírodovedných predmetov, znovuzavedenie prvouky na prvom stupni či zrušenie druhého cudzieho jazyka ako povinného predmetu. Tieto zmeny prinášajú nové Štátne vzdelávacie ...
Ministerstvo školstva rozdalo autá

Ministerstvo školstva rozdalo autá

17.12.2014
     Dôvod na radosť dnes majú obyvatelia šiestich reedukačných centier a aj jedna internátna škola. Vďaka šetreniu na Ministerstve školstva, vedy, výskumu a športu SR mohol dnes minister Juraj ...
Galaxie príležitostí pre slovenských vedcov

Galaxie príležitostí pre slovenských vedcov

15.12.2014
     Európska vesmírna agentúra (ESA) bude mať nového člena – Slovensko. Rozhodol o tom minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Juraj Draxler. Vďaka členstvu získame prístup k strategickým ...
Minister školstva Juraj Draxler diskutoval so slovenskými vedcami v USA

Minister školstva Juraj Draxler diskutoval so slovenskými vedcami v USA

14.12.2014
     Kvalita vedeckého výskumu v SR, možnosti jeho podpory i podmienky pre mladých vedeckých pracovníkov boli témami telefonickej diskusie ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR Juraja Dra...
Samsung School prinesie školám skvalitnenie výučby s využitím tabletov

Samsung School prinesie školám skvalitnenie výučby s využitím tabletov

12.12.2014
     Školy už budú môcť naplno využívať všetky možnosti tabletovej učebne a vytvoriť interaktívnu spoluprácu medzi učiteľom i žiakmi v reálnom čase. Umožní to Memorandum o porozumení, ktoré dnes...
Platy učiteľov sa v budúcom roku zvýšia o 5 percent

Platy učiteľov sa v budúcom roku zvýšia o 5 percent

10.12.2014
     Zvýšenie platových taríf pedagogických a odborných zamestnancov v regionálnom školstve v roku 2015 o 5 percent zakotvila kolektívna zmluva vyššieho stupňa vo verejnej správe, ktorú dnes v B...
Slovákom leží šport na srdci – chcú zmenu financovania a vyššiu zodpovednosť funkcionárov

Slovákom leží šport na srdci – chcú zmenu financovania a vyššiu zodpovednosť funkcionárov

09.12.2014
      Celkovo 4 748 ľudí sa zapojilo do diskusie o aktuálnych témach a problémoch športu, ktorú otvorilo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR formou on-line ankety. Takmer polovica z...
Nový ŠVP pre materské školy bude jednoduchší, sľubuje J. Draxler

Nový ŠVP pre materské školy bude jednoduchší, sľubuje J. Draxler

08.12.2014
      Nový Štátny vzdelávací program (ŠVP) pre materské školy (MŠ) bude oproti predchádzajúcemu dokumentu jednoduchší a používateľsky priateľskejší. Na dnešnom predstavení dokumentu to uviedol m...
Minister Juraj Draxler na stretnutí Rady ministrov pre konkurencieschopnosť

Minister Juraj Draxler na stretnutí Rady ministrov pre konkurencieschopnosť

07.12.2014
     Väčší podiel vedy a výskumu v procese obnovy hospodárskeho rastu, priority európskej vesmírnej politiky, ale aj iniciatíva „PRIMA“ zaoberajúca sa spoluprácou vo výskume v oblasti Stredozemn...

Nedostatok miest v škôlkach bude čoskoro minulosťou

03.12.2014
     Do roku 2020 by sa do materských škôl malo dostať až 95 percent detí vo veku 4 – 6 rokov. Ministerstvo školstva už na začiatku budúceho roka vypíše výzvy pre mestá a obce, ktoré sa môžu uch...
Národný projekt Praktik vyškolil 335 pracovníkov s mládežou

Národný projekt Praktik vyškolil 335 pracovníkov s mládežou

19.12.2014
     Národný projekt PRAKTIK dosiahol v roku 2014 výborné výsledky, na ktoré môže byť právom hrdý. Má za sebou desiatky vydarených vzdelávaní v akreditovaných vzdelávacích moduloch, stovky vyško...
V Ríme slávnostne inaugurovali Slovenský historický ústav

V Ríme slávnostne inaugurovali Slovenský historický ústav

18.12.2014
     V priestoroch Veľvyslanectva Slovenskej republiky v Taliansku v pondelok 15. decembra 2014 slávnostne inaugurovali Slovenský historický ústav v Ríme (SHÚR), ktorý patrí medzi rozpočtové org...
Pracovisko experimentálnej fyziky v Košiciach s jedinečnými výsledkami

Pracovisko experimentálnej fyziky v Košiciach s jedinečnými výsledkami

18.12.2014
     Akademické pracovisko s fascinujúcimi výsledkami v oblastivýskumu fyziky. Tak možno v skratke charakterizovať Ústav experimentálnej fyziky Slovenskej akadémie vied (ÚEF SAV) v Košiciach. Je...
Rok 2014 bol v znamení prípravy testovacieho systému a vytvárania banky úloh pre školy

Rok 2014 bol v znamení prípravy testovacieho systému a vytvárania banky úloh pre školy

18.12.2014
     Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania (NÚCEM) úspešne napreduje v plnení cieľov národného projektu Zvyšovanie kvality vzdelávania na základných a stredných školách s využitím ele...
Deti a žiaci budú mať s čím tvoriť

Deti a žiaci budú mať s čím tvoriť

17.12.2014
     Metodicko-pedagogické centrum vyhlasuje verejné obstarávanie na „Prostriedky na výtvarnú a pracovnú výchovu a pomôcky pre umeleckú činnosť“ pre národné projekty zamerané na výchovu a vzdelá...
V Kompraxe sa tento rok vyškolilo takmer 6 000 mladých ľudí

V Kompraxe sa tento rok vyškolilo takmer 6 000 mladých ľudí

17.12.2014
     Národný projekt KomPrax – Kompetencie pre prax (2011 – 2015) ponúka mladým ľuďom od 15 rokov možnosť absolvovať bezplatné víkendové vzdelávanie, kde sa učia ako správne komunikovať, ako si ...
150 škôl dostane športové potreby

150 škôl dostane športové potreby

17.12.2014
     Metodicko-pedagogické centrum vyhlasuje verejné obstarávanie na „Športové potreby“ pre národný projekt PRINED. Dodávka je súčasťou didaktického balíčka, ktorý ako nástroj inkluzívnej edukác...
Univerzita J. Selyeho v Komárne dokáže pritiahnuť záujemcov o štúdium

Univerzita J. Selyeho v Komárne dokáže pritiahnuť záujemcov o štúdium

16.12.2014
     Vysoká škola Selyeho v Komárne dokáže vďaka rekonštrukcii priestorov i obstaraniu moderných informačno – komunikačných technológií v hodnote 6,2 milióna eur pritiahnuť aj najnáročnejších zá...
Školy dostanú knihy, hry a nosiče s didaktickým obsahom

Školy dostanú knihy, hry a nosiče s didaktickým obsahom

12.12.2014
     Metodicko-pedagogické centrum vyhlasuje verejné obstarávanie na Didaktické pomôcky na CD a DVD nosičoch. Ide o jedno z posledných verejných obstarávaní pre národné projekty zamerané na vých...
Nový program Erasmus+ odštartoval s veľkým úspechom

Nový program Erasmus+ odštartoval s veľkým úspechom

12.12.2014
     Rok 2014 priniesol na Slovensko nový program Európskej únie Erasmus+, ktorý podporuje aktivity v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy, mládeže a športu na programové obdobie rokov 2014 – ...
Uskutoční sa konferencia Slovenská republika v horizonte 2020

Uskutoční sa konferencia Slovenská republika v horizonte 2020

16.12.2014
      Pri príležitosti oficiálneho otvorenia Styčnej kancelárie pre výskum a vývoj na Slovensku sa v piatok 16. januára 2015 v priestoroch Centra vedecko-technických informácií na Lamačskej cest...
Budúci týždeň udelia Ceny Samuela Mikovíniho za mimoriadny prínos v oblasti vedy a techniky

Budúci týždeň udelia Ceny Samuela Mikovíniho za mimoriadny prínos v oblasti vedy a techniky

20.11.2014
     Vo štvrtok 27. novembra 2014 o 10:00 hod. sa v Slovenskom banskom múzeu v Banskej Štiavnici uskutoční druhý ročník odovzdávania Vyznamenaní ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR za m...
Brána k vedeckému poznaniu opäť otvorená

Brána k vedeckému poznaniu opäť otvorená

20.11.2014
     V utorok 25. novembra 2014 sa v priestoroch Centra vedecko-technických informácii SR na Lamačskej ceste v Bratislave uskutoční v poradí 5. ročník výročnej konferencie o elektronických infor...
Študenti si zvolili novú predsedníčku Študentskej rady vysokých škôl Janu Šmelkovú

Študenti si zvolili novú predsedníčku Študentskej rady vysokých škôl Janu Šmelkovú

16.12.2014
     Ustanovujúce valné zhromaždenie Študentskej rady vysokých škôl sa konalo v dňoch 11. – 14. decembra 2014 v spišskonovoveskom hoteli Metropol. Delegáti z vyše tridsiatich vysokých škôl a uni...
Odštartoval 9. ročník Fotografie očami detí

Odštartoval 9. ročník Fotografie očami detí

08.12.2014
       Organizátori celoslovenského internetového projektu Fotografia očami detí oznámili začiatok 9. ročníka tejto úspešnej fotosúťaže. Tá je určená žiakom základných škôl a 8-ročných gymnázií ...