Kontakty a stránkové hodiny

>> ENGLISH VERSION
 

Osobné návštevy a osobné konzultácie na Stredisku na uznávanie dokladov o vzdelaní sú až do odvolania zrušené. Žiadosti sa prijímajú poštou alebo cez Ústredný portál verejnej správy, resp. podľa aktuálneho režimu na podateľni.

V prípade, že sa nemôžete dovolať na zverejnené telefónne čísla, kontaktujte nás prosím e-mailom na sudv@minedu.sk.
Za porozumenie ďakujeme.

 

Konzultačné a telefonické hodiny Strediska na uznávanie dokladov o vzdelaní:

Pondelok 9:00 - 11:30 a 12:30 - 14:00
Streda 9:00 - 11:30 a 12:30 - 14:00
Štvrtok 9:00 - 11:30 a 12:30 - 14:00

 

 

 

Dovoľujeme si Vás požiadať, aby ste nás telefonicky kontaktovali iba počas konzultačných a telefonických hodín s otázkami, na ktoré ste nenašli odpoveď na našich internetových stránkach, ktoré pravidelne aktualizujeme. Čas mimo konzultačných hodín je vyčlenený na spracovanie žiadostí.

Upozornenie: SUDV sa nezaoberá uznávaním atestácií, kreditov a zaradením do platových tried pedagogických a odborných zamestnancov v Slovenskej republike alebo všeobecne otázkami v pôsobnosti Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR. Vaše otázky prosím smerujte na príslušný organizačný útvar.


Apostille / Superlegalizácia:
Apostilačné hodiny a vybavenie na počkanie je momentálne zrušené. Postupujte prosím podľa informácií na príslušnej podstránke.


Poštová adresa:
Dovoľujeme si Vás požiadať, aby ste všetky poštové zásielky adresovali výhradne na nižšie uvedenú adresu.

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
Stredisko na uznávanie dokladov o vzdelaní
Stromová 1
813 30  Bratislava


Kontakty:
 

KONTAKTY STREDISKA NA UZNÁVANIE DOKLADOV O VZDELANÍ (SUDV)

JUDr. Kristína Kunáková
konzultant

Tel.: 02/593 74 923
E-mail: sudv@minedu.sk
(príloha max. do 5 MB)

Konzultačné a telefonické hodiny pracovníkov SUDV:
PONDELOK, STREDA, ŠTVRTOK
9:00 - 11:30 a 12:30 - 14:00


SUDV rieši otázky týkajúce sa uznania zahraničného vzdelania.


SUDV sa nezaoberá uznávaním atestácií, kreditov a zaradením do platových tried pedagogických a odborných zamestnancov v Slovenskej republike alebo všeobecne otázkami v pôsobnosti Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR. Vaše otázky prosím smerujte na príslušný organizačný útvar.


Čas mimo konzultačných hodín je vyčlenený na spracovanie žiadostí.


Ďakujeme za pochopenie.

Mgr. Bc. Alena Fodorová
riaditeľka SUDV

Tel.: 02/593 74 936

Mgr. Lucia Húšťavová, MPP
Tel.: 02/593 74 939

Mgr. Eva Madarásová
Tel.: 02/593 74 938

Mgr. Gabriela Princová, PhD.
Tel.: 02/593 74 921

Mgr. Ivan Šupej
Tel.: 02/593 74 920

Mgr. Alexander Turček
Tel.: 02/593 74 922

Mgr. Dominika Zvonárová
Tel.: 02/593 74 924

Skočiť na začiatok stránky