Kontakty a stránkové hodiny

Konzultačné a telefonické hodiny

Pondelok 9:00 - 11:30 a 12:30 - 14:00
Streda 9:00 - 11:30 a 12:30 - 14:00
Štvrtok 9:00 - 11:30 a 12:30 - 14:00 

Overovacie hodiny - Apostille / Superlegalizácia

Pondelok 9:00 - 11:30 a 12:30 - 14:00
Streda 9:00 - 11:30 a 12:30 - 14:00
Štvrtok 9:00 - 11:30 a 12:30 - 14:00
 

Dovoľujeme si Vás požiadať, aby ste nás telefonicky kontaktovali iba počas konzultačných a telefonických hodín s otázkami, na ktoré ste nenašli odpoveď na našich internetových stránkach, ktoré pravidelne aktualizujeme. Za porozumenie ďakujeme.

Adresa sídla Strediska na uznávanie dokladov o vzdelaní:
Černyševského 27
851 01  Bratislava - Petržalka

Dovoľujeme si Vás požiadať, aby ste všetky zásielky adresovali výhradne na nižšie uvedenú poštovú adresu.

Poštová adresa:
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
Stredisko na uznávanie dokladov o vzdelaní
Stromová 1
813 30  Bratislava

Sekretariát
Tel.: 02/593 74 923
E-mail: sudv@minedu.sk

Mgr. Alena Fodorová - riaditeľka
Tel.: 02/593 74 936 

Mgr. Lucia Húšťavová

Mgr. Eva Madarásová
Tel.: 02/593 74 938

Mgr. Ivan Šupej
Tel.: 02/593 74 920

Mgr. Alexander Turček
Tel.: 02/593 74 922

Mgr. Dominika Zvonárová
Tel.: 02/593 74 924

Mgr. Miroslava Palovičová - informácie o Apostille / Superlegalizácii
Tel.: 02/593 74 937
 

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku