Kontakty a stránkové hodiny

>> ENGLISH VERSION
 

 

V súvislosti s aktuálnym rizikom šírenia nákazy nového koronavírusu COVID-19 sú osobné návštevy a osobné konzultácie na Stredisku na uznávanie dokladov o vzdelaní zrušené.


V prípade, že sa nemôžete dovolať na uvedené telefónne čísla, kontaktujte nás prosím e-mailom na sudv@minedu.sk
(otázky týkajúce sa uznania zahraničného vzdelania).  Za porozumenie ďakujeme.
 

Žiadosti sa prijímajú poštou alebo cez Ústredný portál verejnej správy.

 

 

 

Konzultačné a telefonické hodiny Strediska na uznávanie dokladov o vzdelaní
Dovoľujeme si Vás požiadať, aby ste nás telefonicky kontaktovali iba počas konzultačných a telefonických hodín s otázkami, na ktoré ste nenašli odpoveď na našich internetových stránkach, ktoré pravidelne aktualizujeme. Čas mimo konzultačných hodín je vyčlenený na spracovanie žiadostí.

Upozornenie: SUDV sa nezaoberá uznávním atestácií/kreditov a zaradením do platových tried pedagogických a odborných zamestnancov v Slovenskej republike. Vaše otázky prosím smerujte na príslušný organizačný útvar.

Pondelok 9:00 - 11:30 a 12:30 - 14:00
Streda 9:00 - 11:30 a 12:30 - 14:00
Štvrtok 9:00 - 11:30 a 12:30 - 14:00 Apostille / Superlegalizácia
Apostilačné hodiny a vybavenie na počkanie je momentálne zrušené. Postupujte prosím podľa informácií na príslušnej podstránke.


Adresa sídla Strediska na uznávanie dokladov o vzdelaní:
Černyševského 27
851 01  Bratislava - Petržalka

Dovoľujeme si Vás požiadať, aby ste všetky zásielky adresovali výhradne na nižšie uvedenú poštovú adresu.

Poštová adresa:
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
Stredisko na uznávanie dokladov o vzdelaní
Stromová 1
813 30  Bratislava


Kontakty:

Upozornenie: SUDV sa nezaoberá uznávním atestácií/kreditov a zaradením do platových tried pedagogických a odborných zamestnancov v Slovenskej republike. Vaše otázky prosím smerujte na príslušný organizačný útvar.

Mgr. Kristína Kunáková - konzultant
Tel.: 02/593 74 923
E-mail: sudv@minedu.sk (otázky týkajúce sa uznania zahraničného vzdelania)

Mgr. Bc. Alena Fodorová - riaditeľka Strediska na uznávanie dokladov o vzdelaní
Tel.: 02/593 74 936 

Mgr. Lucia Húšťavová, MPP
Tel.: 02/593 74 939

Mgr. Eva Madarásová
Tel.: 02/593 74 938

Mgr. Gabriela Princová, PhD.
Tel.: 02/593 74 921

Mgr. Ivan Šupej
Tel.: 02/593 74 920

Mgr. Alexander Turček
Tel.: 02/593 74 922

Mgr. Dominika Zvonárová
Tel.: 02/593 74 924

Horizont Európa HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku