TOP správy

Medzinárodný deň bielej palice

Ako sa nevidiaci učia čítať, ako sa pohybujú a orientujú v neznámom priestore či slepecká skladacia 5-dielna palica z konca 20. storočia. To všetko je možné nájsť v Múzeu špeciálneho školstva v Lev…

Návrhy na členov predsedníctva Agentúry na podporu výskumu a vývoja je možné zasielať do 25. októbra 2021

Predsedníctvo agentúry je rozhodujúcim koncepčným a strategickým orgánom Agentúry na podporu výskumu a vývoja. Činnosti predsedníctva agentúry sú špecifikované v § 14 ods. 2 zákona č. 172/2005 Z. z…

Október je v znamení kybernetickej bezpečnosti. Škoda, že iba jeden mesiac

Kybernetické útoky sú v súčasnosti najrýchlejšie rastúcim typom kriminálnej činnosti v globálnom meradle. Podvodníci v kybernetickom priestore dlhodobo zneužívajú dôverčivosť, nevzdelanosť alebo pr…

Excelentne znamená aj eticky. K pilierom korektnej vedeckej práce pribudol národný dokument

Výskumné ústavy, vysoké školy, grantové agentúry, ale aj súkromné výskumné inštitúcie majú všetky svoje výskumné aktivity vykonávať v súlade so správnou vedeckou praxou. Rovnako všetky porušenia te…

Internet vecí – učebnica nie len pre stredné školy. Jej vydanie podporili IT firmy

Medzí hlavné ciele národného projektu IT Akadémia – vzdelávanie pre 21. storočie patrí inovácia obsahu vzdelávania. Pre vyučovanie informatiky, matematiky, prírodných vied a vybraných IKT predmetov…

Slovensko potrebuje zručných remeselníkov a odborne vyučených pracovníkov. Stredné školy sa prezentovali na Dni župných škôl

„Posledných tridsať rokov bolo stredné odborné školstvo na vedľajšej koľaji. Pritom dopyt po absolventoch týchto škôl je veľmi veľký. V Bratislavskom kraji chýbajú napríklad strojní mechanici, tech…

Fórum inklúzie v športe je prvým krokom na otvorenie diskusie o riešeniach pre zdravotne znevýhodnených

„Myslím si, že aj pri posledných paralympijských hrách v Tokiu si Slovensko všimlo, že medzi sebou máme mimoriadne talentovaných športovcov so zdravotným znevýhodnením. 11 medailí z tohto podujatia…

S. Síthová: Do škôl poputuje 5-tisíc digitálnych bezkontaktných teplomerov

Slovenská republika darovala Taiwanu 160-tisíc dávok vakcíny od spoločnosti Astra Zeneca. Taiwan Slovensku zasa venoval v čase vrcholiacej pandémie 700-tisíc rúšok a najnovšie aj 5-tisíc digitálnyc…

Branislav Gröhling sa stretol s českým ministrom školstva Robertom Plagom

Prvé aj posledné kroky vo funkcii českého ministra školstva Roberta Plagu tradične mierili na Slovensko. Pár dní pred českými parlamentnými voľbami ho prijal  na ministerskej pôde jeho rezortný kol…

Výsledky Monitoringu NÚCEM 2021: Dištančné vzdelávanie z pohľadu deviatakov

Výsledky žiakov v teste z MATEMATIKY Žiaci reprezentatívnej vzorky dosiahli v teste z matematiky priemernú úspešnosť 56,4 %. Žiaci osemročných gymnázií boli významne úspešnejší (76,0 %) v por…

Siedmy ročník Európskeho týždňa športu v týždni od 23. do 30. septembra rozhýbal vyše 60-tisíc ľudí po celom Slovensku

Organizátori podujatí v rámci ETŠ na Slovensku mali možnosť registrovať svoje podujatia a stať sa oficiálnou súčasťou celoeurópskej iniciatívy Európskej komisie. Jej hlavnou myšlienkou je motivovať…

Odborná konferencia NŠC na tému Dlhodobá športová príprava mládeže

Cieľom tejto vzdelávacej aktivity je skvalitniť dlhodobú športovú prípravu mládeže v SR a podporiť implementáciu tohto konceptu do športového prostredia na Slovensku. Koncept dlhodobej športovej…

Podcast: Mediálna gramotnosť na Slovensku

V piatej časti rozhovorov EPALE Slovensko sme sa zamerali na tému mediálnej gramotnosti. Pozvanie prijala dlhoročná skúsená novinárka Marie Stracenská, ktorá dnes pôsobí ako lektorka, konzultantka …

Podcast: Škola ako komunita

V dnešnom podcaste sa budeme rozprávať o téme Škola ako komunita.  V podcaste chápeme komunitu v školskom prostredí, ako priestor pre tvorbu hlbokých prepojení jednotlivcov na úrovni komunikácie a …

Podcast: Ako nestratiť dieťa na sociálnej sieti?

Prečo sú sociálne siete medzi našimi deťmi také populárne a ako im môžeme rozumieť my – rodičia? Počúvajte náš dnešný podcast Nahlas o deťoch. Ako nestratiť dieťa na sociálnej sieti? Výskumný…

Do školského kola Technickej olympiády sa zapojilo o tretinu viac škôl ako minulý rok

Počas minulého školského roka sa aj napriek nepriaznivej situácii podarilo uskutočniť všetky olympiády na všetkých úrovniach. Skúsenosti z realizácie týchto predmetových olympiád a postupových súťa…

Excelentne znamená aj eticky. K pilierom korektnej vedeckej práce pribudol národný dokument

Výskumné ústavy, vysoké školy, grantové agentúry, ale aj súkromné výskumné inštitúcie majú všetky svoje výskumné aktivity vykonávať v súlade so správnou vedeckou praxou. Rovnako všetky porušenia te…

Prihláste sa na pokročilé školenie školiteľov v oblasti ľudských práv a demokratického občianstva

Pracujete v škole, alebo spolupracujete so školami, ktoré majú v žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia? Záleží Vám na tom, aby všetky deti dostali rovnakú šancu na férový prístup a plno…

Internet vecí – učebnica nie len pre stredné školy. Jej vydanie podporili IT firmy

Medzí hlavné ciele národného projektu IT Akadémia – vzdelávanie pre 21. storočie patrí inovácia obsahu vzdelávania. Pre vyučovanie informatiky, matematiky, prírodných vied a vybraných IKT predmetov…

Mesačník Trendy v odbornom vzdelávaní

Komunikuje o témach, ktoré sú dôležité z hľadiska vzdelávania a zručností, s cieľom aktívne formovať moderné odborné vzdelávanie. Septembrové číslo sa venuje najmä súťažiam žiakov stredných odborný…

Podcast: Mediálna gramotnosť na Slovensku

V piatej časti rozhovorov EPALE Slovensko sme sa zamerali na tému mediálnej gramotnosti. Pozvanie prijala dlhoročná skúsená novinárka Marie Stracenská, ktorá dnes pôsobí ako lektorka, konzultantka …

Prihláste sa na pokročilé školenie školiteľov v oblasti ľudských práv a demokratického občianstva

Pracujete v škole, alebo spolupracujete so školami, ktoré majú v žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia? Záleží Vám na tom, aby všetky deti dostali rovnakú šancu na férový prístup a plno…

Dlhodobá športová príprava mládeže - odborná konferencia

Konferencia bude formou live streamu s možnosťou interakcie prostredníctvom komentárov. Program: 9:55 – úvodné slovo, otvorenie konferencie 10.00 – 10.30 Mgr. Peter Lopata, PhD., vedúci odd…

PODCAST: Vzdelávanie žien v IT sektore

Hlavnou témou rozhovoru je vzdelávanie dospelých žien v IT sektore. Moderátorkou tejto časti bola Monika Drinková, koordinátorka NSS EPALE Slovensko. Pozvanie na rozhovor prijala Petra Kotuliaková,…

V balíku jesenných e-testovaní nájdu školy aj test z čitateľskej gramotnosti a kritického myslenia

NÚCEM pripravil pre základné školy v období od 11. októbra do 12. novembra 2021 v systéme e-Test elektronické testy z matematiky, zo slovenského jazyka a literatúry, maďarského jazyka a literatúry,…

Webinár: Celé doktorandské štúdium na Európskom univerzitnom inštitúte vo Florencii (eui)

Webinár sa uskutoční on-line prostredníctvom platformy Zoom dňa 13. októbra 2021 od 15.00 hod. do 16.00 hod. (CET). Sprevádzať a odpovedať na otázky budú výskumníčka Európskeho univerzitného inš…

Podcast: Prechod z prezenčnej výučby do online prostredia počas pandémie

Témou rozhovoru bol „prechod“ z prezenčnej výučby do online prostredia počas pandémie COVID. Moderátorom tretej časti je Mgr. Peter Maľa, PhD., Ambasádor EPALE Slovensko a lektor Asociácie lektorov…

LIVE Stream: Z juniora šampión

Cieľom tejto vzdelávacej aktivity je ponúknuť rodičom, mladým športovcom a trénerom úspešné príbehy z praxe, ktoré im môžu pomôcť zorientovať sa na ceste k pódiovým umiestneniam. Moderátorkou po…

Korektná vedecká práca v praxi. Diskutujte o téme vedeckej integrity

Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) spoločne so Slovenskou technickou univerzitou (STU) pripravilo konferenciu kde sa vedecká integrita stane kľúčovým termínom spoločných diskusií. …

Využite informácie vo svoj prospech. Využite ponuku európskeho výskumného priestoru

Národná kancelária Horizontu so sídlom v Centre vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) pripravuje podujatia s praktickými radami aj reakciami úspešných.   Aj naša veda a výskum je súčasťou …

Neboli nájdené žiadne záznamy.
Horizont Európa HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku