TOP správy

B. Gröhling: Šírenie environmentálnych tém medzi mladými ľuďmi považujem za mimoriadne dôležité

Prvou zastávkou počas dvojdňového pracovného výjazdu boli vo štvrtok dopoludnia Košice. Šéf rezortu školstva spolu so štátnou tajomníčkou MŠVVaŠ SR pre národnostné školstvo a inkluzívne vzdelávanie…

Začína EkoKvíz pri príležitosti Dňa Zeme. Zapojte sa a zlepšite si znalosti o environmentálnych témach zábavnou formou

Čo je na EkoKvíze najlepšie? Zapojiť sa môže ktokoľvek celkom bezplatne a ešte aj vyhrať super ekologické ceny! Táto iniciatíva občianskeho združenia Edukácia@Internet má za cieľ upozorniť na n…

Ministerstvo školstva rozdelilo 2 mil. eur pre školské jedálne

Finančná podpora je určená na zlepšenie ich vybavenia, pričom maximálna výška finančných prostriedkov pre jedného žiadateľa predstavuje sumu 5 000 eur. „Teší ma, že sme už druhý rok po sebe mohl…

Prvých päť okresov môže od pondelka otvoriť všetky školy

Ďalšia etapa uvoľňovania opatrení. Znamená to, že školy a školské zariadenia budú môcť otvoriť triedy deťom a žiakom na základe priaznivej epidemiologickej situácie vo svojom okrese. Spolužiakov a …

V najbližších dňoch sa môže druhou dávkou vakcíny zaočkovať 16-tisíc učiteľov

Všetci učitelia, ktorí majú dostať v nasledujúcich týždňoch druhú dávku vakcíny, sú už preradení do čakárne do veľkokapacitných centier. Tí, ktorí majú byť očkovaní najbližší víkend, dostanú tento …

Spoznajte potenciál vlastných myšlienok v podnikaní

Systematickú podporu prenosu výsledkov slovenskej vedy do praxe poskytuje na národnej úrovni Centrum transferu technológií pri Centre vedecko-technických informácií SR (CTT pri CVTI SR). Prostrední…

Európsky zbor solidarity 2021 - 2027: Výzva 2021 na predkladanie návrhov na podporu dobrovoľníckych činností mládeže

Nový program EÚ Európskeho zboru solidarity, ktorý má na roky 2021 - 2027 vyčlenený rozpočet vo výške 1,009 miliárd EUR, ponúkne príležitosť najmenej 270 000  mladým ľuďom a pomôže im pri riešení s…

Nová šéfka Inštitútu vzdelávacej politiky bude diskutovať online

O tom, ako vybudovať na Slovensku kvalitnejšie školstvo a akú úlohu v tom môžu zohrať analýzy Inštitútu vzdelávacej politiky, porozpráva naživo v rámci online diskusie jeho nová riaditeľka Zuzana B…

Efektívne vedecké publikovanie aj s citačnými manažérmi. Získajte prehľad o ich možnostiach

Písanie vedeckých článkov sa nezaobíde bez citovania a tvorby bibliografických odkazov. Odborníci z Odboru podpory otvorenej vedy a výskumu v Centre vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) prip…

I. Husár: Športovanie od pondelka riadia svetlá na športovom semafore

Zástupcovia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR uskutočnili za posledné mesiace množstvo rokovaní a stretnutí s lekárskym konzíliom, predstaviteľmi Úradu verejného zdravotníctva, minis…

Aké sú výzvy európskej vedy? Zorientujú vás konkrétne informačné podujatia

Rámcový program pre  výskum a inovácie Horizont Európa (HE) má svoju konkrétnu štruktúru a člení sa na piliere, klastre či oblasti. Každý pilier je zameraný na iný typ výskumu a rieši vždy určitú p…

Začína EkoKvíz pri príležitosti Dňa Zeme. Zapojte sa a zlepšite si znalosti o environmentálnych témach zábavnou formou

Čo je na EkoKvíze najlepšie? Zapojiť sa môže ktokoľvek celkom bezplatne a ešte aj vyhrať super ekologické ceny! Táto iniciatíva občianskeho združenia Edukácia@Internet má za cieľ upozorniť na n…

Spoznajte potenciál vlastných myšlienok v podnikaní

Systematickú podporu prenosu výsledkov slovenskej vedy do praxe poskytuje na národnej úrovni Centrum transferu technológií pri Centre vedecko-technických informácií SR (CTT pri CVTI SR). Prostrední…

Európsky zbor solidarity 2021 - 2027: Výzva 2021 na predkladanie návrhov na podporu dobrovoľníckych činností mládeže

Nový program EÚ Európskeho zboru solidarity, ktorý má na roky 2021 - 2027 vyčlenený rozpočet vo výške 1,009 miliárd EUR, ponúkne príležitosť najmenej 270 000  mladým ľuďom a pomôže im pri riešení s…

Efektívne vedecké publikovanie aj s citačnými manažérmi. Získajte prehľad o ich možnostiach

Písanie vedeckých článkov sa nezaobíde bez citovania a tvorby bibliografických odkazov. Odborníci z Odboru podpory otvorenej vedy a výskumu v Centre vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) prip…

Podpora pre projekty vzájomnej spolupráce slovenských a čínskych organizácií

Agentúra na podporu výskumu a vývoja na základe Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Čínskej ľudovej republiky o vedecko-technickej spolupráci, podpísanej 17. 02. 1997 v Pekingu a Memo…

Podpora pre projekty vzájomnej spolupráce slovenských a ukrajinských organizácií

Agentúra na podporu výskumu a vývoja v súlade s Dohodou medzi vládou Slovenskej republiky a Kabinetom ministrov Ukrajiny o vedecko-technickej spolupráci, podpísanej 02. decembra 2002 v Kyjeve, v sp…

Podpora pre projekty vzájomnej spolupráce slovenských a poľských organizácií

Agentúra na podporu výskumu a vývoja na základe Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Poľskej republiky o vedecko-technickej spolupráci, podpísanej 18. 11. 2004 vo Varšave, v spolupráci…

Podpora pre projekty vzájomnej spolupráce slovenských a srbských organizácií

Agentúra na podporu výskumu a vývoja na základe Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a Federálnou vládou Juhoslovanskej zväzovej republiky o vedecko-technickej spolupráci, podpísanej 26. februá…

ŠIOV a Asociácia stredných odborných škôl potvrdili svoju spoluprácu memorandom

Memorandum dáva priestor na vytvorenie silného partnerstva a vzájomnú podporu pri presadzovaní inovácií a skvalitňovaní vzdelávania na stredných odborných školách. Podporuje otvorenú diskusiu o sme…

Aké sú výzvy európskej vedy? Zorientujú vás konkrétne informačné podujatia

Rámcový program pre  výskum a inovácie Horizont Európa (HE) má svoju konkrétnu štruktúru a člení sa na piliere, klastre či oblasti. Každý pilier je zameraný na iný typ výskumu a rieši vždy určitú p…

Hľadáte cestu k sociálnemu podnikaniu? Odborná diskusia predstaví jeho aktuálne výzvy aj prax

Súčasťou nadnárodného projektu posilňujúceho sociálne podnikanie v strednej Európe je aj Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI SR). Projekt CE Responsible sa koncom apríla tradične spojí …

LIVE Stream Dopingová kontrola v športe

Podujatie otvorí Ing. Vladimír Baluška, riaditeľ NŠC. Moderátorom bude doc. Milan Sedliak, PhD., vedúci Katedry biologických a lekárskych vied FTVŠ UK v Bratislave. Hosťami podujatia budú Ing. Tomá…

LIVESTREAM Na obed s HUSÁROM

Pozrieť si ho môžete na facebookovej stránke štátneho tajomníka MŠVVaŠ SR Ivana Husára o 12.00 h.

Ideálna pomoc pre vzdelávanie. Skúste využiť otvorené zdroje

„Vzdelávacích zdrojov nikdy nie je dosť. A keď sa tvorcovia o ne podelia otvoreným spôsobom s použitím verejných licencií napríklad Creative Commons, môžu oživiť a vhodne doplniť prostriedky tradič…

Neboli nájdené žiadne záznamy.
Horizont Európa HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku