TOP správy

Aj deti sa môžu stať hrdinami a zachrániť život

Aj deti zo slovenských materských a základných škôl sa môžu zapojiť do celoeurópskej iniciatívy Hrdinovia FAST. Projekt, ktorý sa realizuje pod odbornou garanciou Svetovej organizácie pre cievne mo…

Zaujímate sa o fungovanie prepojenia vedy s praxou? Zalistuje v zborníku

Konferenciu COINTT 2020 zorganizovalov minulom roku Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) ako novú formu tradičného podujatia venovaného téme transferu technológií u nás i v zahraničí…

M. Filipová: Pracujeme na skvalitnení postavenia Rómov v spoločnosti

Na základe tejto udalosti v roku 1990, na štvrtom kongrese, bol 8. apríl vyhlásený za Medzinárodný deň Rómov. „8. apríl tradične patrí Medzinárodnému dňu Rómov. Pri tejto príležitosti by som chcel…

Od 12. apríla sa plošne otvára prvý stupeň a materské školy pre deti všetkých rodičov

Materské školy a prvý stupeň základných škôl sa udržiavali otvorené za prísnych epidemiologických opatrení od začiatku februára. Vzhľadom na zlepšujúcu sa pandemickú situáciu, vysokú mieru zaočkova…

Bezplatné interaktívne workshopy pre učiteľov a žiakov. Aprílová ponuka je aj o dátach či vzťahoch

Rozvíjať tieto dôležité zručnosti pomôžu aj interaktívne workshopy. Pripravené sú v rámci národného projektu IT Akadémia - vzdelávanie pre 21. storočie v spolupráci s partnerskými IT firmami. Ak…

Rezort školstva na projekt doučovania vyčlenil v prvej fáze pol milióna eur

Projekt „Spolu múdrejší“ je určený na podporu škôl, ktoré budú prostredníctvom kvalitného a dostupného doučovania svojich žiakov, ohrozených školským neúspechom, alebo žiakom, ktorí potrebujú pomoc…

B. Gröhling: V najbližších týždňoch by sa mohli otvárať ďalšie ročníky

Pandemická situácia na Slovensku sa pomaly zlepšuje. Nasvedčujú tomu klesajúce čísla hospitalizovaných. Práve to je jednou z troch kľúčových podmienok na to, aby sa mohol Covid automat prepnúť na r…

Podpora pre projekty vzájomnej spolupráce medzi organizáciami v Slovenskej republike a v Čínskej republike (Taiwan)

Predkladať možno návrhy projektov zo všetkých oblastí VaV s dobou trvania maximálne 24 mesiacov na základe spoločných aktivít VaV. Cieľom projektov bilaterálnej spolupráce je nadviazanie novej aleb…

Stredoškoláci v celoštátnom kole súťaže preukázali bravúrne vedomosti v oblasti inovatívnych riešení obnoviteľných zdrojov energie

Prvý deň odštartovala súťaž slávnostným otvorením za prítomností pozvaných hostí, vzápätí začali prezentácie prác žiakov a obhajoby riešení projektov v hlavnej, tvorivej a propagačnej kategórii. Sú…

Školy pokračujú v nezmenenom režime

Na základe vývoja epidemiologickej situácie sa vzhľadom na opatrenia na obmedzenie mobility budú deti materských škôl a žiaci prvého stupňa základných škôl vzdelávať ako doteraz. Po návrate z veľko…

Zaujímate sa o fungovanie prepojenia vedy s praxou? Zalistuje v zborníku

Konferenciu COINTT 2020 zorganizovalov minulom roku Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) ako novú formu tradičného podujatia venovaného téme transferu technológií u nás i v zahraničí…

Bezplatné interaktívne workshopy pre učiteľov a žiakov. Aprílová ponuka je aj o dátach či vzťahoch

Rozvíjať tieto dôležité zručnosti pomôžu aj interaktívne workshopy. Pripravené sú v rámci národného projektu IT Akadémia - vzdelávanie pre 21. storočie v spolupráci s partnerskými IT firmami. Ak…

Stredoškoláci v celoštátnom kole súťaže preukázali bravúrne vedomosti v oblasti inovatívnych riešení obnoviteľných zdrojov energie

Prvý deň odštartovala súťaž slávnostným otvorením za prítomností pozvaných hostí, vzápätí začali prezentácie prác žiakov a obhajoby riešení projektov v hlavnej, tvorivej a propagačnej kategórii. Sú…

Na základných a stredných školách sa rozbehla digitálna transformácia vzdelávania

Riaditelia a digitálni koordinátori, ktorých do tejto pozície určili školy, absolvovali počas piatich mesiacov v šiestich skupinách inovačné vzdelávanie v rozsahu 25 hodín. Podrobnejšie informácie …

Začínajúci vedci či zohraté výskumné kolektívy. Je tu šanca získať európsku podporu

Slovenská veda a výskum môže aktívne využívať aj európske formy podpory. A to aj vďaka Národným kontaktným bodom európskeho rámcového programu podpory vedy a výskumu – Horizont Európa (HEU) so sídl…

Podcast o rizikovom správaní a jeho prevenci

V podcaste nadviažeme spätne na problematiku problémového správania a tentokrát sa  zameriame na tzv. rizikové správanie detí, mladých ľudí, o ktorom sa hovorí najmä v súvislosti s prevenciou v ško…

Ponuku overiť si vedomosti a zručnosti v e-testovaní využilo viac než 20 500 žiakov základných a stredných škôl

Počas elektronických testovaní ZIMA 2021 sa otestovalo vyše 20 500 žiakov základných a stredných škôl. V systéme e-Test žiaci vyplnili spolu viac ako 26 000 e-testov. Medzi najaktívnejšie patrili š…

Výzva v novom programe Erasmus+ 2021 - 2027

Výzva je určená všetkým verejným aj súkromným subjektom pôsobiacim v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy, mládeže a športu, ktoré môžu požiadať o financovanie svojich návrhov projektov prostredn…

Špičkový výskum a inovácie majú silnú európsku podporu

Rámcový európsky program pre podporu výskumu a inovácií Horizont Európa (HEU) reprezentujú na Slovensku Národné kontaktné body so sídlom v Centre vedecko-technických informácií SR (CVTI SR). Naj…

Vakcíny kontra vírusy – Víťaz berie všetko

Vírusy patria k najrafinovanejším patogénom. Dokážu víťaziť nad ľudským imunitným systémom, pokiaľ naše telo nie je dostatočne pripravené na ich príchod. Vakcíny školia imunitný systém tak, aby sa …

LIVE Stream Dopingová kontrola v športe

Podujatie otvorí Ing. Vladimír Baluška, riaditeľ NŠC. Moderátorom bude doc. Milan Sedliak, PhD., vedúci Katedry biologických a lekárskych vied FTVŠ UK v Bratislave. Hosťami podujatia budú Ing. Tomá…

LIVESTREAM Na obed s HUSÁROM

Pozrieť si ho môžete na facebookovej stránke štátneho tajomníka MŠVVaŠ SR Ivana Husára o 12.00 h.

Ideálna pomoc pre vzdelávanie. Skúste využiť otvorené zdroje

„Vzdelávacích zdrojov nikdy nie je dosť. A keď sa tvorcovia o ne podelia otvoreným spôsobom s použitím verejných licencií napríklad Creative Commons, môžu oživiť a vhodne doplniť prostriedky tradič…

Zorientujte sa v európskych príležitostiach pre výskum a inovácie

Národná kancelária Horizontu so sídlom v Centre vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) pripravila tematický webinár. Predstaví výskumno-inovačné príležitostí, ktoré ponúka Európska rada pre vý…

Peer Review – nástroj podporujúci zabezpečovanie kvality odborného vzdelávania

Národné referenčné miesto EQAVET (Odbor európskych politík, ŠIOV) pripravuje v spolupráci s Európskou komisiou online konferenciu Peer Review – nástroj podporujúci zabezpečovanie kvality OVP, ktorá…

Neboli nájdené žiadne záznamy.
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku