TOP správy

Začali sa prvé oponentúry k harmonogramu športovej prípravy. Športovci na nich musia zodpovedať viacero otázok

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR v spolupráci so športovými zväzmi a s rezortnými strediskami štátnej športovej reprezentácie podporuje najúspešnejších slovenských športovcov v olym…

Dištančné vzdelávanie pokračuje aj budúci týždeň

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR predstavilo pred pár týždňami Covid automat, ktorý obsahoval informácie o úrovni epidemiologickej situácie, za akej by bol možný návrat žiakov k pre…

Štátny tajomník pre šport I. Husár a ZMOS otvárajú novú kapitolu spolupráce v športe

Informácie o počte, technickom stave a vybavení športovísk sú nevyhnutné pre nastavenie kritérií pre čerpanie finančných prostriedkov z eurofondov a štátneho rozpočtu. Na Slovensku však v súčasnost…

Učenie programovania bezplatne pre žiakov základných a stredných škôl

Prví budú programovať žiaci základných škôl. O týždeň si to vyskúšajú stredoškoláci. Podujatia ONLINE IT ČAJOVŇA sa organizujú v rámci národného projektu IT Akadémia – vzdelávanie pre 21. storočie.…

Informácia k realizácii vnútorných presunov voľných zdrojov Operačného programu Integrovaná infraštruktúra v gescii sprostredkovateľských orgánov pre časť Výskum a inovácie – Ministerstva hospodárstva SR a Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR

V rámci prioritnej osi 9 Podpora výskumu, vývoja a inovácií MŠVVaŠ SR identifikovalo disponibilnú alokáciu vo výške 100 mil. EUR (zdroj EFRR), ktorá bola pôvodne určená na výzvy na podporu dlhod…

Prečo sa stáva manažment výskumných dát trendom na celom svete?

„Webinár Zefektívni svoj výskum: manažment výskumných dát účastníkom ukáže, prečo sa stáva manažment výskumných dát trendom na celom svete a aké výhody z neho dokážu získať. Zameriame sa na novinky…

Hľadajú sa tvorcovia databázy krátkych vzdelávacích videí

V novembri minulého roka spustilo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR projekt, ktorý pomôže učiteľom a žiakom zvládnuť vzdelávanie dištančnou formou. Edu TV je databázou krátkych video…

Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie prichádza s ďalším podcastom Nahlas o deťoch

V podcaste sa dozviete, či sa dá v období lockdownu spoľahnúť na odbornú pomoc, čo sú procesné štandardy a ako môžu pomôcť rodinám. Náročný lockdown – ako ho zvládnuť? Výskumný ústav detskej psyc…

Informačný online seminár k výzve ACC05 (ClimaInfo) v rámci programu SK-KLÍMA

V súvislosti s otvorením novej výzvy programu SK-Klíma zohľadňujúcej princípy informálneho učenia sa, by sme vás chceli informovať, že Ministerstvo životného prostredia SR ako Správca programu SK-K…

B. Gröhling: Školy podporíme sumou 6 miliónov eur, najviac peňazí sme vyčlenili na digitalizáciu

„V tomto čase sme sa mali postupne vracať do škôl, avšak pandémia trvá naďalej. Zatiaľ teda ešte nemôžeme oznámiť radostné správy o návrate žiakov do tried. Neznamená to, že my na ministerstve nepr…

Učenie programovania bezplatne pre žiakov základných a stredných škôl

Prví budú programovať žiaci základných škôl. O týždeň si to vyskúšajú stredoškoláci. Podujatia ONLINE IT ČAJOVŇA sa organizujú v rámci národného projektu IT Akadémia – vzdelávanie pre 21. storočie.…

Prečo sa stáva manažment výskumných dát trendom na celom svete?

„Webinár Zefektívni svoj výskum: manažment výskumných dát účastníkom ukáže, prečo sa stáva manažment výskumných dát trendom na celom svete a aké výhody z neho dokážu získať. Zameriame sa na novinky…

Hľadajú sa tvorcovia databázy krátkych vzdelávacích videí

V novembri minulého roka spustilo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR projekt, ktorý pomôže učiteľom a žiakom zvládnuť vzdelávanie dištančnou formou. Edu TV je databázou krátkych video…

Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie prichádza s ďalším podcastom Nahlas o deťoch

V podcaste sa dozviete, či sa dá v období lockdownu spoľahnúť na odbornú pomoc, čo sú procesné štandardy a ako môžu pomôcť rodinám. Náročný lockdown – ako ho zvládnuť? Výskumný ústav detskej psyc…

Metodicko-pedagogické centrum otvára kvalifikačné vzdelávanie

Pre cieľovú skupinu pedagogický asistent bude v priebehu januára 2021 prostredníctvom centrálneho informačného systému MPC sprístupnené prihlasovanie na kvalifikačné vzdelávanie v schválenom progra…

Metodicko-pedagogické centrum pokračuje v činnosti bez prerušenia

Metodicko-pedagogické centrum (MPC) pokračuje v roku 2021 vo svojej činnosti bez prerušenia vzdelávania v už otvorených skupinách rôznych druhov schválených programov vzdelávania. Zároveň pokračuje…

Vzdelávanie žiakov prvého stupňa základných škôl opäť podporí televízne vyučovanie - relácia Školský klub

Zhoršená epidemiologická situácia viedla k nutnosti dočasne prerušiť prezenčné vyučovanie v základných školách aj na prvom stupni. Po prázdninách sa tak deti nevrátia do škôl, ale budú sa vzdelávať…

Úspechy IUVENTY – Slovenského inštitútu mládeže v roku 2020

Podpora práce s mládežou V roku 2020 zabezpečil Odbor podpory práce s mládežou 30 akreditovaných vzdelávacích programov, do ktorých sa zapojilo 361 účastníkov. Počet úspešných absolventov je 348…

Učitelia sa pandémii postavili čelom. Štátny pedagogický ústav stál pri nich

Koronavírus zmenil životy všetkých, nielen čo sa týka osobnej, ale aj pracovnej stránky. Zasiahnutými boli aj školy na čele s učiteľmi, z ktorých mnohí museli prejsť na virtuálnu komunikáciu so svo…

Naši olympionici získali na konci roka ďalšie tri medaily

Namiesto pôvodne plánovaného miesta súťaže - Litvy, sa v dňoch 7. – 15. 12. 2020, z dôvodu protipandemických opatrení uskutočnila Medzinárodná fyzikálna olympiáda (IPhO) dištančnou formou. Organ…

Neboli nájdené žiadne záznamy.
Neboli nájdené žiadne záznamy.
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku