Pondelok s neurológiou na TVT 2020!

Pondelok s neurológiou na TVT 2020!

Pondelok s neurológiou sa uskutoční v pondelok 9. 11. 2020 ako jedno z hlavných podujatí v rámci Týždňa vedy a techniky na Slovensku 2020 v Centre vedecko-technických informácií SR v online forme b…

Oslavy Medzinárodného dňa školských knižníc

Oslavy Medzinárodného dňa školských knižníc

Počas vyučovacích hodín budú učitelia a školskí knihovníci realizovať rôzne originálne, vtipné a kreatívne aktivity, ktorých cieľom bude zábavnými formami práce s knihou podporiť u žiakov dobrý a t…

Učitelia v dištančnom vzdelávaní dostanú mobilné dáta navyše

Učitelia v dištančnom vzdelávaní dostanú mobilné dáta navyše

Po tom, čo sa epidemiologická situácia v súvislosti s ochorením Covid-19 na Slovensku zhoršila, Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR sa dohodlo so všetkými mobilnými operátormi na navýš…

Minister školstva oznámil investíciu 6 miliónov eur na digitálne technológie a predstavil opatrenia pre školy

Minister školstva oznámil investíciu 6 miliónov eur na digitálne technológie a predstavil opatrenia pre školy

Na základe uznesenia vlády prechádza od pondelka 26. októbra 2020 ostávajú otvorené materské školy a prvý stupeň základných škôl. Druhý stupeň základných škôl a stredné školy prechádzajú na dištanč…

Slovensko zaplatilo členský príspevok do CERN-u

Slovensko zaplatilo členský príspevok do CERN-u

Slovenská republika uhradila druhú polovicu členského príspevku do CERN-u. CERN je najznámejšia medzinárodná vládna organizácia v oblasti výskumu elementárnych častíc a štruktúry hmoty a predstavuj…

Transfer technológií. Slovensko trpí nízkou inovatívnou výkonnosťou

Transfer technológií. Slovensko trpí nízkou inovatívnou výkonnosťou

Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI SR), ako zástupca centrálnej podpory transferu technológií  na národnej úrovni organizovalo už tradičnú medzinárodnú konferenciu k téme ochrany dušev…

Konferencia o Európskom výskumnom priestore sa uskutočnila online

Konferencia o Európskom výskumnom priestore sa uskutočnila online

Hlavnou témou konferencie, ktorú zorganizovalo nemecké predsedníctvo Rady EÚ, bola budúcnosť Európskeho výskumného priestoru načrtnutá v Oznámení Európskej komisie „Nový Európsky výskumný priestor …

Meranie PISA sa prvýkrát zameralo na globálne kompetencie žiakov

Meranie PISA sa prvýkrát zameralo na globálne kompetencie žiakov

Oblasť globálnych kompetencií je inovatívna doména, ktorá bola do štúdie PISA 2018 zaradená po prvýkrát v celej doterajšej histórii. V poslednom meraní skúmala povedomie žiakov v environmentálnych,…

Týždeň vedy a techniky na Slovensku bude online!

Týždeň vedy a techniky na Slovensku bude online!

Zaujímajú vás najnovšie objavy, chcete lepšie porozumieť svetu, alebo ste len jednoducho zvedaví? Príďte si vychutnať vedu v tej najlepšej forme. Vyberte si z desiatok prednášok, podcastov, súťa…

Zdravšie cereálne pufované výrobky aj spoločný boj proti koronavírusu. Ocenenia pre aktuálne inovatívne výstupy vedy s prínosom pre prax sú rozdané

Zdravšie cereálne pufované výrobky aj spoločný boj proti koronavírusu. Ocenenia pre aktuálne inovatívne výstupy vedy s prínosom pre prax sú rozdané

Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) udelilo aj tento rok prestížne ocenenie Cena za transfer technológií v troch kategóriách. V dnešný deň, 20. 10.  2020, sa k jednotlivým kategóriá…

Podporné tímy už pomáhajú, na školy nastúpilo 923 psychológov či pedagogických asistentov

Podporné tímy už pomáhajú, na školy nastúpilo 923 psychológov či pedagogických asistentov

Národný projekt „Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II“ vstúpil naplno do svojej implementačnej fázy. Zapojené školy začali proces výberu a obsadzovania pracovných pozícií: pedagogických …

Pozvánka na školenie školiteľov v oblasti ľudských práv a demokratického občianstva

Pozvánka na školenie školiteľov v oblasti ľudských práv a demokratického občianstva

Školenie, ktoré pozostáva z viacerých modulov, je realizované v rámci projektu s názvom „Inovatívne vzdelávanie učiteľov s cieľom zvýšiť ich interkultúrne kompetencie vo vzdelávacom procese rómskyc…

Slovenskí stredoškoláci uspeli v iniciatíve Európsky týždeň odborných zručností

Slovenskí stredoškoláci uspeli v iniciatíve Európsky týždeň odborných zručností

SAAIC – Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu s radosťou informuje o vynikajúcich úspechoch slovenských riešiteľov projektov Erasmus+ v rámci iniciatívy Európskej ko…

Dejepisné talenty objavené napriek nepriaznivej situácii

Dejepisné talenty objavené napriek nepriaznivej situácii

Porota zo Slovenskej komisie Dejepisnej olympiády sa stretla v priestoroch organizácie IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže v Bratislave, ktorá celé podujatie organizačne zastrešila. Súťažiaci abso…

Slovenská reprezentácia vybojovala na IMO 2020 6 medailí

Slovenská reprezentácia vybojovala na IMO 2020 6 medailí

Organizátori IMO 2020 a Rada IMO sa zhodli, že IMO si zaslúžia všetci mladí matematici, ktorí sa na súťaže pripravujú už mnoho rokov. V dňoch 21. – 22. septembra 2020 sa IMO úspešne zrealizovalo  v…

Mládežnícki delegáti SR vystúpili na 75. Valnom zhromaždení OSN

Mládežnícki delegáti SR vystúpili na 75. Valnom zhromaždení OSN

Vo svojom prejave mládežnícka delegátka Nikola Sekerešová zdôraznila potrebu vytvorenia online platformy pomocou OSN, ktorá by každému umožnila zdieľať zaujímavé nápady a taktiež sa osobne zapojiť …

Európsky deň jazykov v podaní ŠPÚ prilákal 337 učiteľov a 147 žiakov

Európsky deň jazykov v podaní ŠPÚ prilákal 337 učiteľov a 147 žiakov

Európsky deň jazykov vznikol z iniciatívy Rady Európy v Štrasburgu v roku 2001. Napriek tomu, že Európsky deň jazykov minulý rok dovŕšil plnoletosť, až k jeho 19-tym narodeninám dostal špeciálny da…

Dostupné sú ďalšie relevantné zdroje. Tentokrát z ponuky prestížneho vedeckého vydavateľstva

Dostupné sú ďalšie relevantné zdroje. Tentokrát z ponuky prestížneho vedeckého vydavateľstva

„Registrovaní používatelia majú vďaka skúšobnému prístupu možnosť pracovať s plným textami viac ako 2 400 vedeckých časopisov vydavateľstva Taylor&Francis. To spolupracuje s autormi na svetovej úro…

Etický aspekt patrí k esencii vedy: Výzva na pripomienkovanie Deklarácie o posilnení kultúry vedeckej integrity na Slovensku

Etický aspekt patrí k esencii vedy: Výzva na pripomienkovanie Deklarácie o posilnení kultúry vedeckej integrity na Slovensku

Čo je cieľom Deklarácie o posilnení kultúry vedeckej integrity na Slovensku Cieľom deklarácie je vyzvať všetky organizácie vykonávajúce a financujúce výskum a vzdelávanie na Slovensku, aby sa ve…

Štátny pedagogický ústav a Nadácia Zastavme korupciu sa dohodli na spolupráci pri posilňovaní hodnotového vzdelávania na školách

Štátny pedagogický ústav a Nadácia Zastavme korupciu sa dohodli na spolupráci pri posilňovaní hodnotového vzdelávania na školách

Štátny pedagogický ústav (ŠPÚ) a Nadácia Zastavme korupciu dnes podpísali memorandum o spolupráci.  Inštitúcie budú spolupracovať v oblasti podpory zavádzania etických hodnôt a štandardov do vzdelá…

CVTI SR sa zapája do Týždňa otvoreného vládnutia. Pripravilo webinár k občianskej vede

CVTI SR sa zapája do Týždňa otvoreného vládnutia. Pripravilo webinár k občianskej vede

„Radi by sme dali do pozornosti online podujatia, ktoré pripravujeme v rámci Týždňa otvoreného vládnutia 2020, a ktoré sa týkajú problematiky vedy a výskumu na Slovensku. Tieto podujatia mali byť s…

Pozvánka na školenie školiteľov v oblasti ľudských práv a demokratického občianstva

Pozvánka na školenie školiteľov v oblasti ľudských práv a demokratického občianstva

Školenie, ktoré pozostáva z viacerých modulov, je realizované v rámci projektu s názvom „Inovatívne vzdelávanie učiteľov s cieľom zvýšiť ich interkultúrne kompetencie vo vzdelávacom procese rómskyc…

Akademický a komerčný „svet“ sa stretnú na jednom podujatí. V online podobe štartuje premiéra nového formátu konferencie k téme duševného vlastníctva

Akademický a komerčný „svet“ sa stretnú na jednom podujatí. V online podobe štartuje premiéra nového formátu konferencie k téme duševného vlastníctva

V dňoch 19. – 21. októbra 2020 sa online formou uskutoční konferencia COOPERATION INNOVATION TECHNOLOGY TRANSFER 2020. Ide o nový formát špecializovanej konferencie s medzinárodnou účasťou. „Nao…

Týždeň vedy a techniky na Slovensku bude online!

Týždeň vedy a techniky na Slovensku bude online!

Zaujímajú vás najnovšie objavy, chcete lepšie porozumieť svetu, alebo ste len jednoducho zvedaví? Príďte si vychutnať vedu v tej najlepšej forme. Vyberte si z desiatok prednášok, podcastov, súťa…

Slovenské rozprávky z celého sveta – projekt, ktorý spája slovenské deti a žiakov po celom svete

Slovenské rozprávky z celého sveta – projekt, ktorý spája slovenské deti a žiakov po celom svete

Začiatkom októbra sa uskutočnilo vyhodnotenie II. ročníka medzinárodnej súťaže v literárnej tvorbe a následnej výtvarnej tvorbe detí a žiakov pod názvom „Slovenské rozprávky z celého sveta II“. Zo …

Ministerstvo obrany vyhlásilo literárnu súťaž, víťazov čaká finančná odmena

Ministerstvo obrany vyhlásilo literárnu súťaž, víťazov čaká finančná odmena

„Mladá generácia je našou budúcnosťou. Preto nás úprimne zaujíma pohľad žiakov a študentov na témy spojené s naším rezortom, obranou a bezpečnosťou našej krajiny. V záujme o túto oblasť sa ich snaž…

Aktuálne platné výnimky z Opatrenia Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia  na hraniciach ČR - SR

Aktuálne platné výnimky z Opatrenia Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia na hraniciach ČR - SR

ktoré majú trvalý alebo prechodný pobyt v Slovenskej republike a majú uzatvorený pracovnoprávny vzťah, obdobný pracovný vzťah alebo miesto výkonu práce (napr. SZČO)  a pôsobia ako vedecko-výskum…

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku