TOP správy

Výskumná agentúra vyhlásila druhú Výzvu na predkladanie žiadostí o projekt na podporu inovácií a rozvoja podnikania

Výzva je zameraná na podporu malých, stredných a veľkých podnikov v dvoch programových oblastiach, ktorými sú Zelené inovácie v priemysle a Verejnoprospešné technológie a pomoc starším a chorým oso…

S. Síthová: Téma duševného zdravia nebola nikdy aktuálnejšia. Zriaďujeme expertnú skupinu

Ministerstvo zdravotníctva SR spustilo tento mesiac Národnú linku na podporu duševného zdravia. „Veľmi oceňujem tento krok. Je veľmi dôležité nastaviť systém podpory pre ľudí, ktorí zažívali počas …

I. Husár: Šport sa dočkal. Povinné testovanie na športových podujatiach do 100 účastníkov bude zrušené

Zelená fáza Covid automatu znamená uvoľnenie opatrení. Napriek tomu sa na športových súťažiach, ktoré nepresiahli stovku účastníkov, bolo potrebné preukázať testom. „Argumentovali sme porovnávaním …

Bežné typizované školy sa dajú zmeniť na modernejšie. Pohľad architekta pomôže určiť prioritu

Podľa štatistík žiaci a učitelia trávia v škole takmer dve tretiny roka. Keďže prevažnú časť sedia v laviciach alebo sa pohybujú na chodbách, tento školský priestor vplýva aj na ich zdravie, psychi…

B. Gröhling: Oceňujem, že sa mladí ľudia očkujú

Ministerstvo zdravotníctva SR v stredu zverejnilo informáciu, že čísla sú už tretí týždeň nad kritickou hodnotou. Na Slovensku tak už môžeme otvorene hovoriť o začiatku tretej vlny pandémie. „Zm…

Štyri bronzové a jednu striebornú medailu si odnášajú mladí biológovia z Medzinárodnej biologickej súťaže

IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže opäť organizačne pomohol so súťažou mladých biológov. Medzinárodná súťaž pozostávala z dvoch testov, teoreticko-praktického a teoretického. To, že sa súťažiaci …

S. Síthová: Zmenou poradenského systému získa podporu každé jedno dieťa

Od roku 2008 je na školách zavedená integrácia, to znamená, že pomáhame len deťom, ktoré boli diagnostikované. Takýto systém je však nedokonalý a v mnohých veciach nefunkčný. „Prioritou ministerstv…

B. Gröhling: Okresy s nízkym percentom zaočkovanosti budú problémom aj pre školy

Vyššia zaočkovanosť tak napomôže tomu, aby školy poskytovali prezenčnú výučbu. Miera zaočkovanosti v okresoch tak ovplyvní aj chod škôl: ukazuje, kde je vyššie riziko výskytu ohnísk nákazy a kde ni…

Rezort školstva kontinuálne podporuje zmierňovanie dopadov v oblasti vzdelávania na školách v dôsledku pandémie ochorenia COVID-19 a realizuje proces koordinovanej digitálnej transformácie škôl

Na podporu kvalitnej pripravenosti na úrovni personálneho a technického vybavenia škôl a Letné školy vyčlenil rezort školstva viac ako 40, 3 mil. eur z operačného programu Ľudské zdroje. Národné pr…

Štyri priamo riadené organizácie ministerstva školstva budú pod jednou strechou Národného inštitútu vzdelávania a mládeže

Cieľom transformácie je optimalizovať štruktúru a činnosti priamo riadených organizácií tak, aby prinášali maximálny úžitok a čo najefektívnejšie využitie zdrojov na vzdelávanie - formálne i neform…

Podcast: Ako pripraviť na školu budúceho prváčika?

V dnešnom Nahlas o deťoch sa budeme venovať podnetu našej poslucháčky Martiny. Prosí nás, aby sme sa venovali budúcim prváčikom. Najmä tomu, na čo sa pripraviť, ako im prechod zo škôlky uľahčiť, pr…

Účasť na Medzinárodnej fyzikálnej olympiáde priniesla slovenským reprezentantom štyri bronzové a jednu striebornú medailu

Súťaže sa zúčastnilo 365 súťažiacich zo 76 krajín. Väčšina krajín bola zastúpená 5-členným družstvam žiakov stredných škôl a dvoch vedúcich. Slovenskú republiku reprezentovali študenti Jozef Csipes…

Profesionálni majstri z Európy a ich zručnosti na EuroSkills 2021 „Prestíž doma, značka v zahraničí“

Svoje zastúpenie pripravuje aj Slovensko. Štátny inštitút odborného vzdelávania (ŠIOV) v spolupráci s expertami na základe ich výborných výsledkov nominoval osem súťažiacich v siedmich  profesiách.…

Štyri bronzové a jednu striebornú medailu si odnášajú mladí biológovia z Medzinárodnej biologickej súťaže

IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže opäť organizačne pomohol so súťažou mladých biológov. Medzinárodná súťaž pozostávala z dvoch testov, teoreticko-praktického a teoretického. To, že sa súťažiaci …

Slovenský výskum bude dostupnejší a viditeľnejší. Národná stratégia pre otvorenú vedu SR je schválená

Transparentný prístup k vedeckým údajom „dostal zelenú.“ Vláda schválila Národnú stratégiu pre otvorenú vedu SR (stratégia). Prezentuje základné tézy otvorenej vedy, opisuje situáciu v oblasti otvo…

Mars ako náš nový domov? Prejavte sa v súťažiach Týždňa vedy a techniky

Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) v rámci príprav Týždňa vedy a techniky 2021 spustilo aktuálne registráciu na výtvarnú aj grafickú súťaž podujatia. Mladí žiaci a študenti sa svoj…

Pätica mladých Slovákov vybojovala na medzinárodnej súťaži fyzikov zlato

Turnaj mladých fyzikov je stredoškolská súťaž, ktorú organizačne zastrešuje IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže. V rámci turnaja riešia 5-členné tímy takmer celý rok komplikované úlohy, ktoré zväč…

Na Slovensku prebieha medzinárodný výskum zručností dospelých

Výskum realizuje Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania (NÚCEM) vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdro…

Podcast: Ako povedať deťom, že sa rozchádzame?

„To, že sa rozchádzate, nikdy neoznamujte deťom sami. Počkajte si na vhodnú chvíľu, aby ste im to mohli povedať v pokoji obaja,“ hovorí psychologička Výskumného ústavu detskej psychológie a patopsy…

Talentovaní fyzici priniesli ďalšie cenné medaily

Organizátorom dištančného priebehu EuPhO 2021 bolo tento rok Estónsko. Olympiády sa zúčastnilo 219 žiakov z 30 krajín Európy a 16 krajín mimo Európy. Podujatie sa konalo 19. – 26. júna 2021 a organ…

LIVE Stream NŠC: Podvýživa v športe – ženská a mužská triáda. Ako ovplyvňuje výživa v športe zdravie a výkon?

Moderátorkou podujatia bude Márie Stracenská, bývalá novinárka a redaktorka televízie TA3, STV a Markíza.   Hosťami live streamu budú: Jana Dukátová, reprezentantka SR vo vodnom slalome, je v…

Štátny pedagogický ústav vyškolil 45 riadiacich pracovníkov škôl, ktorí pracujú so žiakmi z rómskych komunít

Cieľom vzdelávania bolo oboznámiť účastníkov s príkladmi dobrej praxe v oblastiach implementácie rómskeho jazyka a rómskej kultúry do školského vzdelávacieho programu, zohľadňovania jazykovej odliš…

Letný špeciál - Veda v CENTRE

Prijmite pozvanie do Letného špeciálu Veda v CENTRE s odborníčkou Dominikou Fričovou. Vyštudovaná lekárka sa venuje napríklad aj výskumu neurodegeneratívnych ochorení. Vo štvrtok 29. júla 2021 o…

Plán medzinárodných workshopov Európskeho centra pre moderné jazyky Rady Európy realizovaných v druhom polroku 2021

V rámci súčasného programového obdobia ECML na roky 2020 – 2023 s názvom Inšpirujúce inovácie v jazykovom vzdelávaní: meniace sa kontexty, rozvíjajúce sa kompetencie budú v druhom polroku 2021 uspo…

LIVE Stream NŠC: Mentálny tréning a psychologická príprava športovcov

Podujatie otvorí Ing. Vladimír Baluška, riaditeľ NŠC. Moderátorom podujatia bude doc. Milan Sedliak, PhD., vedúci Katedry biologických a lekárskych vied FTVŠ UK v Bratislave. Hosťami live strea…

TASR: MŠVVaŠ odňalo súhlas na pôsobenie Stredoeurópskej vysokej školy v Skalici

V materiáli sa konštatuje, že Stredoeurópska vysoká škola v Skalici porušuje povinnosti ustanovené zákonom o vysokých školách a povinnosti určené jej vnútorným predpisom. Vysoká škola neaktualizuje…

Horizont Európa HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku