TOP správy

B. Gröhling: Neberme deťom možnosť učiť sa v škole – buďme cez sviatky zodpovední

Vďaka vysokej zaočkovanosti zamestnancov škôl, skrátenej karanténe, ako aj vďaka tomu, že plošné zatváranie škôl neprebieha a zatvárajú sa iba individuálne triedy, sa zatiaľ darí školy udržať v bez…

Ľ. Paulis: EXPO 2020 potvrdilo, že vesmírny výskum má pre Slovensko obrovský potenciál

Vo vesmírnej oblasti je dnes na Slovensku aktívnych viac než štyridsať firiem. Vesmírna priemyselná sféra sa neustále rozrastá, posilňuje sa spolupráca medzi akademickým a priemyselným odvetvím a r…

Reforma obsahu vzdelávania: Prehnané memorovanie skončí, žiaci budú pripravení do života

Dlho požadované zmeny v učive zo strany rodičov aj učiteľov sa stávajú realitou. Nový obsah vzdelávania tvorí približne 300 učiteľov, odborníkov z praxe aj akademikov. Spoločne pracujú na novom mod…

B. Gröhling: Reforma prinesie kvalitnejšie, atraktívnejšie a otvorenejšie vysoké školy

„Parlament aktuálne schválil 3 kľúčové zákony pre reformu základných a stredných škôl. Všetci však dlhodobo vnímame, že reformy nutne potrebuje aj vysoké školstvo na Slovensku,“ zdôraznil minister …

Ich inovácie môže využiť prax. Poznáme víťazov súťaže Cena za transfer technológií na Slovensku 2021

Cenu za transfer technológií na Slovensku udeľuje Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI SR). Aj jej deviaty ročník je tradičným ocenením a motiváciou pre vedcov a výskumníkov, aby sa svoj…

Paulis: So Spojenými arabskými emirátmi pripravujeme Memorandum o spolupráci, ktoré otvorí dvere našim výskumníkom a podnikateľom

V rámci oficiálneho programu počas návštevy EXPO 2020 v Dubaji sa štátny tajomník MŠVVaŠ SR pre vedu, výskum a inovácie Ľudovít Paulis stretol s ministerkou pre pokročilé technológie Spojených arab…

B. Gröhling: Čakajú nás najväčšie reformné zmeny v školstve

Novely zákonov predstavujú kostru pre reformy v školstve. „Čakajú nás najväčšie reformné mesiace v školstve. Po prvýkrát to ale nebudú iba ciele na papieri. Budeme ich zavádzať do praxe cez zmeny v…

Zmeny na školách sa dajú dosiahnuť aj rýchlymi riešeniami. Ministerstvu pomôžu svetoví experti

Cieľom nového projektu je dať zúčastneným školským tímom zložených z učiteľov a žiakov priestor otestovať svoje nápady a riešenia v oblasti digitalizácie. Na dosiahnutie merateľného výsledku budú m…

Príprava a vzdelávanie pedagogických a odborných zamestnancov je témou druhého kola spoločných stretnutí k tvorbe stratégie inkluzívneho vzdelávania

V rámci prípravy a tvorby stratégie inkluzívneho vzdelávania sa v máji 2021 realizovalo 12 spolupodieľaných diskusných stretnutí s rôznymi aktérmi vo vzdelávaní  zo Slovenska, aj zo zahraničia. Dis…

Najzanietenejší fanúšikovia vesmíru spomedzi učiteľov a študentov sú už v Dubaji na EXPO 2020

Poprední svetovo uznávaní odborníci z NASA či SpaceX, najnovšie technológie, vynálezy a vesmírne zaujímavosti. To všetko na jednom mieste ponúka „vesmírny týždeň“ počas EXPO Dubaj. Jeho súčasťou sú…

Týždeň vedy a techniky opäť prinesie výnimočné podujatia, bude hlavne online

Keďže sa TVT koná počas tretej vlny pandémie koronavírusu, aj tentokrát sa forma prispôsobuje situácii. Väčšina podujatí bude preto opäť prebiehať online, takže ich môžete sledovať aj z pohodlia sv…

Do online školského kola Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry sa zapojilo takmer 1000 základných škôl

Po Technickej olympiáde pre druhý stupeň ZŠ sa v piatok 15. 10. 2021 uskutočnilo online školské kolo Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry. Do súťaže sa registrovalo 992 škôl, v ktorých odsú…

Seminár Hovorme o kvalite OVP podnietil diskusiu

Seminár sa uskutočnil v rámci projektu QUANTUM – Quality Networks promoting the relevance and efficacy of VET provisions (Erasmus+), ktorý realizuje Štátny inštitút odborného vzdelávania (Úsek celo…

Oslavy Medzinárodného dňa školských knižníc budú 25. októbra 2021 v slovenských školách

Od skorého rána do neskorého poobedia budú školskí knihovníci v spolupráci s učiteľmi a vychovávateľmi po celom Slovensku realizovať rôzne originálne, vtipné a inšpirujúce aktivity, ktorých cieľom …

Podcast: Vzdelávanie zamestnancov vo firmách

Ďalšia časť rozhovorov a podcastov EPALE Slovensko je venovaná téme vzdelávania zamestnancov vo firmách. O tom, aké prekážky v učení prekonávajú tí, ktorých zamestnávateľ vo vzdelávaní podporuje sa…

Ich inovácie môže využiť prax. Poznáme víťazov súťaže Cena za transfer technológií na Slovensku 2021

Cenu za transfer technológií na Slovensku udeľuje Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI SR). Aj jej deviaty ročník je tradičným ocenením a motiváciou pre vedcov a výskumníkov, aby sa svoj…

Kroky na ceste k otvorenej vede

Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) aktívne rieši témy otvoreného prístupu a otvorenej vedy na národnej úrovni. Online podujatia pripravilo pri príležitosti blížiaceho sa Týždňa otv…

Na Slovensku historicky po prvý raz zasadol Žiacky poradný výbor. Hlas žiakov a žiačok bude počuť aj pri pripravovaných zmenách vo vzdelávaní

Stretnutie Žiackeho poradné výboru (ŽPV) v stredu 13. októbra oficiálne otvoril generálny riaditeľ IUVENTY – Slovenského inštitútu mládeže Peter Lenčo. Mladým sa v úvode prihovoril aj Jozef Miškolc…

Záložku do knihy si chce znovu darovať takmer 120-tisíc slovenských a českých rovesníkov

Mladší žiaci z 1100 slovenských a českých škôl vyrábajú záložky rozmanitých tvarov, rôznych veľkostí a s využitím rozmanitých techník na tému Očarujúci svet knižných príbehov, rozprávok a básní a z…

Z predmetových olympiád až k prijatiu k prezidentke Slovenskej republiky Zuzane Čaputovej

IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže pripravila prvý ročník Slávnostného vyhodnotenia medzinárodných olympiád a postupových súťaží (ďalej MPOPS), ktorý bol spojení s prijatím u prezidentky Zuzany Č…

Týždeň vedy a techniky opäť prinesie výnimočné podujatia, bude hlavne online

Keďže sa TVT koná počas tretej vlny pandémie koronavírusu, aj tentokrát sa forma prispôsobuje situácii. Väčšina podujatí bude preto opäť prebiehať online, takže ich môžete sledovať aj z pohodlia sv…

Do online školského kola Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry sa zapojilo takmer 1000 základných škôl

Po Technickej olympiáde pre druhý stupeň ZŠ sa v piatok 15. 10. 2021 uskutočnilo online školské kolo Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry. Do súťaže sa registrovalo 992 škôl, v ktorých odsú…

Kroky na ceste k otvorenej vede

Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) aktívne rieši témy otvoreného prístupu a otvorenej vedy na národnej úrovni. Online podujatia pripravilo pri príležitosti blížiaceho sa Týždňa otv…

Podcast: Mediálna gramotnosť na Slovensku

V piatej časti rozhovorov EPALE Slovensko sme sa zamerali na tému mediálnej gramotnosti. Pozvanie prijala dlhoročná skúsená novinárka Marie Stracenská, ktorá dnes pôsobí ako lektorka, konzultantka …

Prihláste sa na pokročilé školenie školiteľov v oblasti ľudských práv a demokratického občianstva

Pracujete v škole, alebo spolupracujete so školami, ktoré majú v žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia? Záleží Vám na tom, aby všetky deti dostali rovnakú šancu na férový prístup a plno…

Dlhodobá športová príprava mládeže - odborná konferencia

Konferencia bude formou live streamu s možnosťou interakcie prostredníctvom komentárov. Program: 9:55 – úvodné slovo, otvorenie konferencie 10.00 – 10.30 Mgr. Peter Lopata, PhD., vedúci odd…

PODCAST: Vzdelávanie žien v IT sektore

Hlavnou témou rozhovoru je vzdelávanie dospelých žien v IT sektore. Moderátorkou tejto časti bola Monika Drinková, koordinátorka NSS EPALE Slovensko. Pozvanie na rozhovor prijala Petra Kotuliaková,…

V balíku jesenných e-testovaní nájdu školy aj test z čitateľskej gramotnosti a kritického myslenia

NÚCEM pripravil pre základné školy v období od 11. októbra do 12. novembra 2021 v systéme e-Test elektronické testy z matematiky, zo slovenského jazyka a literatúry, maďarského jazyka a literatúry,…

Webinár: Celé doktorandské štúdium na Európskom univerzitnom inštitúte vo Florencii (eui)

Webinár sa uskutoční on-line prostredníctvom platformy Zoom dňa 13. októbra 2021 od 15.00 hod. do 16.00 hod. (CET). Sprevádzať a odpovedať na otázky budú výskumníčka Európskeho univerzitného inš…

Podcast: Prechod z prezenčnej výučby do online prostredia počas pandémie

Témou rozhovoru bol „prechod“ z prezenčnej výučby do online prostredia počas pandémie COVID. Moderátorom tretej časti je Mgr. Peter Maľa, PhD., Ambasádor EPALE Slovensko a lektor Asociácie lektorov…

Neboli nájdené žiadne záznamy.
Horizont Európa HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku