S decembrovou nádielkou, vzdelávania to môžu žiaci a študenti rozbaliť vo svete informačných technológií

S decembrovou nádielkou, vzdelávania to môžu žiaci a študenti rozbaliť vo svete informačných technológií

Vlastný projekt 3D tlače, rozvoj kreatívneho myslenia, ale aj otázka správania sa na sociálnych sieťach a takzvanej digitálnej stopy. V závere roka pripravil národný projekt IT Akadémia – vzdelávan…

Poznáme už víťazov osláv Medzinárodného dňa školských knižníc

Poznáme už víťazov osláv Medzinárodného dňa školských knižníc

Víťaz zaujal odbornú porotu predovšetkým originálnou, vtipnou a zábavnou oslavou Medzinárodného dňa školských knižníc. Samotné podujatie tvorilo množstvo rôznych aktivít, ktoré boli zamerané na pod…

Slovenská pedagogická knižnica rozširuje svoj knižný fond

Slovenská pedagogická knižnica rozširuje svoj knižný fond

Vzdelávacie inštitúcie by mali zásobiť študentov nielen vedomosťami, ale aj mentálnymi schopnosťami a praktickými zručnosťami. Rovnako aj metódami, postupmi a nástrojmi, ktoré sú smerodajné pre kva…

Nultý akčný plán je prvotným východiskom pre urýchlené naštartovanie funkčných zmien k zvýšeniu inkluzívnosti vo vzdelávaní

Nultý akčný plán je prvotným východiskom pre urýchlené naštartovanie funkčných zmien k zvýšeniu inkluzívnosti vo vzdelávaní

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v rámci vnútrorezortného dialógu a v spolupráci s odborníkmi z praxe, identifikovalo kľúčové oblasti, ktorých riešenie bude priori…

Veda v CENTRE: Prach v atmosfére – škodlivý alebo prospešný?

Veda v CENTRE: Prach v atmosfére – škodlivý alebo prospešný?

Prach je všadeprítomný, aj vo vzduchu, ktorý dýchame. Nájdeme ho dokonca aj v tých najčistejších laboratóriách. Spôsobuje vážne choroby dýchacieho traktu, dokonca aj rakovinu. Prenáša rádioaktívne …

Štátny tajomník Ľ. Paulis vystúpil na videokonferencii ministrov zodpovedných za vysoké školstvo

Štátny tajomník Ľ. Paulis vystúpil na videokonferencii ministrov zodpovedných za vysoké školstvo

Ministri zo 49 členských štátov prijali Rímske komuniké, ktoré stanovuje priority pre budovanie spoločného priestoru na ďalšie desaťročie do roku 2030 a zaviazali sa naďalej podporovať plnú impleme…

Ministerstvo tvorí databázu 1 000 video hodín pre školy a žiakov

Ministerstvo tvorí databázu 1 000 video hodín pre školy a žiakov

„Minulý týždeň sme predstavili náš plán pre moderné školstvo. Jeden z cieľov, ktorý už dnes realizujeme, je vytvorenie digitálneho učiva, alebo databázy krátkych video hodín, ktoré pomôžu učiteľom …

November – mesiac prevencie násilia páchaného na deťoch

November – mesiac prevencie násilia páchaného na deťoch

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR preto po projekte ODPIŠEME TI, ktorého cieľom je byť oporou pre obete šikany, ktoré sa nevedia alebo nemajú na koho obrátiť, podporuje aj iniciatívu…

B. Gröhling: ZUŠ podporíme sumou 20 miliónov eur

B. Gröhling: ZUŠ podporíme sumou 20 miliónov eur

Mestá a obce ako najväčší zriaďovatelia ZUŠ zaznamenávajú kvôli pandémii COVID-19 pokles výnosov z podielových daní, z ktorých sú ZUŠ financované. To môže výrazným spôsobom negatívne ovplyvniť ich …

 Slovensko stále potrebuje odvážnych študentov, ktorí túžia zmeniť spoločnosť

Slovensko stále potrebuje odvážnych študentov, ktorí túžia zmeniť spoločnosť

Pochod skončil pred budovou ministerstva školstva (dnes budova ministerstva pôdohospodárstva) – už v sprievode policajných vozidiel a štátu slúžiacej televízie. Mladí ľudia napriek presile statočne…

Stredoškolský profesor J. Beňuška: Bez experimentov sa fyzika učiť nedá

Stredoškolský profesor J. Beňuška: Bez experimentov sa fyzika učiť nedá

"Experiment by mal byť koreňom všetkých prírodovedných predmetov," povedal v rozhovore Jozef Beňuška. Dlhoročné pozorovania signalizujú, že deti na hodinách dávajú väčší pozor, keď sa tam niečo dej…

Veda je hra, navyše užitočná. Špeciálny podcast s tými, ktorí "ju hrajú" profesionálne

Veda je hra, navyše užitočná. Špeciálny podcast s tými, ktorí "ju hrajú" profesionálne

Pri príležitosti Týždňa vedy a techniky 2020 vydávame prvý zo série špeciálnych podcastov Veda na dosah. V dnešnom dieli si môžete vypočuť rôzne príbehy našich vedcov, v ktorých odkrývajú ako sa do…

Nová podpora excelentného výskumu je príležitosťou pre najlepších. Horizont Európa ako ďalší rámcový program pre podporu vedy, výskumu a inovácií

Nová podpora excelentného výskumu je príležitosťou pre najlepších. Horizont Európa ako ďalší rámcový program pre podporu vedy, výskumu a inovácií

Horizont Európa je v poradí už deviatym rámcovým programom EÚ pre výskum a inovácie, ktorý v období rokov 2021 až 2027 plynulo nadviaže na program Horizont 2020, doposiaľ najväčší a najvýznamnejší …

Zvedavosť, obavy a smútok - to sú emócie, ktoré ľudia pri pandémii pociťujú najviac

Zvedavosť, obavy a smútok - to sú emócie, ktoré ľudia pri pandémii pociťujú najviac

Vo Výskumnom ústave detskej psychológie a patopsychológie na základe výskumu, realizovaného v prvej vlne opatrení COVID19 (apríl-máj 2020), analyzovali súvislosť medzi sledovaním správ o pandémii k…

Odborníci na detskú psychológiu odpovedajú na otázky v podcaste Nahlas o deťoch

Odborníci na detskú psychológiu odpovedajú na otázky v podcaste Nahlas o deťoch

Milí rodičia, máte otázku, s ktorou by vám mohli pomôcť odborníci z Výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie? Napíšte ju na e-mailovú adresu nahlasodetoch@vudpap.sk a odpoveď budete …

Podporné tímy už pomáhajú, na školy nastúpilo 923 psychológov či pedagogických asistentov

Podporné tímy už pomáhajú, na školy nastúpilo 923 psychológov či pedagogických asistentov

Národný projekt „Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II“ vstúpil naplno do svojej implementačnej fázy. Zapojené školy začali proces výberu a obsadzovania pracovných pozícií: pedagogických …

Pozvánka na školenie školiteľov v oblasti ľudských práv a demokratického občianstva

Pozvánka na školenie školiteľov v oblasti ľudských práv a demokratického občianstva

Školenie, ktoré pozostáva z viacerých modulov, je realizované v rámci projektu s názvom „Inovatívne vzdelávanie učiteľov s cieľom zvýšiť ich interkultúrne kompetencie vo vzdelávacom procese rómskyc…

Medzinárodný deň učiteľov francúzštiny 2020

Medzinárodný deň učiteľov francúzštiny 2020

Pri príležitosti Medzinárodného dňa učiteľov francúzštiny, ktorý pripadá na 26. novembra 2020, Francúzske veľvyslanectvo a Francúzsky inštitút na Slovensku pripravili pre učiteľky a učiteľov francú…

CVTI SR sa zapája do Týždňa otvoreného vládnutia. Pripravilo webinár k občianskej vede

CVTI SR sa zapája do Týždňa otvoreného vládnutia. Pripravilo webinár k občianskej vede

„Radi by sme dali do pozornosti online podujatia, ktoré pripravujeme v rámci Týždňa otvoreného vládnutia 2020, a ktoré sa týkajú problematiky vedy a výskumu na Slovensku. Tieto podujatia mali byť s…

Pozvánka na školenie školiteľov v oblasti ľudských práv a demokratického občianstva

Pozvánka na školenie školiteľov v oblasti ľudských práv a demokratického občianstva

Školenie, ktoré pozostáva z viacerých modulov, je realizované v rámci projektu s názvom „Inovatívne vzdelávanie učiteľov s cieľom zvýšiť ich interkultúrne kompetencie vo vzdelávacom procese rómskyc…

Týždeň vedy a techniky na Slovensku bude online!

Týždeň vedy a techniky na Slovensku bude online!

Zaujímajú vás najnovšie objavy, chcete lepšie porozumieť svetu, alebo ste len jednoducho zvedaví? Príďte si vychutnať vedu v tej najlepšej forme. Vyberte si z desiatok prednášok, podcastov, súťa…

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku