TOP správy

ŠIOV a Asociácia stredných odborných škôl potvrdili svoju spoluprácu memorandom

Memorandum dáva priestor na vytvorenie silného partnerstva a vzájomnú podporu pri presadzovaní inovácií a skvalitňovaní vzdelávania na stredných odborných školách. Podporuje otvorenú diskusiu o sme…

Na projekt „Spolu múdrejší“ sme vyčlenili ďalší milión

Projekt „Spolu múdrejší“ je určený na podporu škôl, ktoré budú prostredníctvom kvalitného a dostupného doučovania svojich žiakov, ohrozených školským neúspechom, alebo nedostatočným dištančným vzde…

B. Gröhling: Zjednotenie kompetencií školstva je prelomovým krokom, ktorý prinesie efektívnejší a prehľadnejší systém

Školstvo bolo od roku 2013 riadené a financované z dvoch ministerstiev – rezortu vnútra a rezortu školstva, čo spôsobovalo zriaďovateľom, školám, učiteľom aj rodičom mnohé problémy. „Toto nesystémo…

Mladí jazykári bojovali o zlatú medailu na celoštátnom kole

Olympiáda v španielskom jazyku svojím 30. ročníkom odštartovala úspešné celoštátne kolo v pilotnom online formáte. Súťaže, ktorá sa konala 10. 3. 2021 sa zúčastnilo 30 súťažiacich, ktorých vedomost…

O týždeň sa školy otvoria aj pre väčšinu ôsmakov a deviatakov ZŠ

Návrat k prezenčnej výučbe je možný vďaka zlepšeniu epidemiologickej situácie v krajine, preočkovanosti zamestnancov škôl či kvalitným pravidlám Covid semafor pre školy v čase pandémie. Ministerstv…

Od Gagarina po naše členstvo v ESA

Týka sa to aj Európskej výskumnej agentúry (ESA), ktorá vznikla v roku 1974 so sídlom v Paríži a zastrešuje vesmírne projekty v Európe. Slovenská republika zatiaľ nie je jej plnohodnotným členom, n…

Aj deti sa môžu stať hrdinami a zachrániť život

Aj deti zo slovenských materských a základných škôl sa môžu zapojiť do celoeurópskej iniciatívy Hrdinovia FAST. Projekt, ktorý sa realizuje pod odbornou garanciou Svetovej organizácie pre cievne mo…

Zaujímate sa o fungovanie prepojenia vedy s praxou? Zalistuje v zborníku

Konferenciu COINTT 2020 zorganizovalov minulom roku Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) ako novú formu tradičného podujatia venovaného téme transferu technológií u nás i v zahraničí…

M. Filipová: Pracujeme na skvalitnení postavenia Rómov v spoločnosti

Na základe tejto udalosti v roku 1990, na štvrtom kongrese, bol 8. apríl vyhlásený za Medzinárodný deň Rómov. „8. apríl tradične patrí Medzinárodnému dňu Rómov. Pri tejto príležitosti by som chcel…

Od 12. apríla sa plošne otvára prvý stupeň a materské školy pre deti všetkých rodičov

Materské školy a prvý stupeň základných škôl sa udržiavali otvorené za prísnych epidemiologických opatrení od začiatku februára. Vzhľadom na zlepšujúcu sa pandemickú situáciu, vysokú mieru zaočkova…

ŠIOV a Asociácia stredných odborných škôl potvrdili svoju spoluprácu memorandom

Memorandum dáva priestor na vytvorenie silného partnerstva a vzájomnú podporu pri presadzovaní inovácií a skvalitňovaní vzdelávania na stredných odborných školách. Podporuje otvorenú diskusiu o sme…

Stredoškolská odborná činnosť oslavuje už neuveriteľných 43 rokov

Práve virtuálne prostredie súťaže bude priestorom,  kde budú môcť žiaci predstaviť výsledky, nápady  a zaujímavé riešenia. Do celoštátneho kola sa dostali cez postupové kolá odborné práce vyše 1 24…

Hľadáte cestu k sociálnemu podnikaniu? Odborná diskusia predstaví jeho aktuálne výzvy aj prax

Súčasťou nadnárodného projektu posilňujúceho sociálne podnikanie v strednej Európe je aj Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI SR). Projekt CE Responsible sa koncom apríla tradične spojí …

Mladí jazykári bojovali o zlatú medailu na celoštátnom kole

Olympiáda v španielskom jazyku svojím 30. ročníkom odštartovala úspešné celoštátne kolo v pilotnom online formáte. Súťaže, ktorá sa konala 10. 3. 2021 sa zúčastnilo 30 súťažiacich, ktorých vedomost…

Mladý ekofarmár – súťaž o mlieku už 22 rokov prispieva k zvyšovaniu odborných vedomosti a zručností

Aktuálny 22. ročník celoštátneho kola súťaže sa realizuje pod gestorstvom Strednej odbornej školy  Pod Bánošom 80 v Banskej Bystrici v termíne 28.- 30. apríla 2021 dištančnou formou. Postúpilo doň …

Zaujímate sa o fungovanie prepojenia vedy s praxou? Zalistuje v zborníku

Konferenciu COINTT 2020 zorganizovalov minulom roku Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) ako novú formu tradičného podujatia venovaného téme transferu technológií u nás i v zahraničí…

Bezplatné interaktívne workshopy pre učiteľov a žiakov. Aprílová ponuka je aj o dátach či vzťahoch

Rozvíjať tieto dôležité zručnosti pomôžu aj interaktívne workshopy. Pripravené sú v rámci národného projektu IT Akadémia - vzdelávanie pre 21. storočie v spolupráci s partnerskými IT firmami. Ak…

Stredoškoláci v celoštátnom kole súťaže preukázali bravúrne vedomosti v oblasti inovatívnych riešení obnoviteľných zdrojov energie

Prvý deň odštartovala súťaž slávnostným otvorením za prítomností pozvaných hostí, vzápätí začali prezentácie prác žiakov a obhajoby riešení projektov v hlavnej, tvorivej a propagačnej kategórii. Sú…

Na základných a stredných školách sa rozbehla digitálna transformácia vzdelávania

Riaditelia a digitálni koordinátori, ktorých do tejto pozície určili školy, absolvovali počas piatich mesiacov v šiestich skupinách inovačné vzdelávanie v rozsahu 25 hodín. Podrobnejšie informácie …

Začínajúci vedci či zohraté výskumné kolektívy. Je tu šanca získať európsku podporu

Slovenská veda a výskum môže aktívne využívať aj európske formy podpory. A to aj vďaka Národným kontaktným bodom európskeho rámcového programu podpory vedy a výskumu – Horizont Európa (HEU) so sídl…

Hľadáte cestu k sociálnemu podnikaniu? Odborná diskusia predstaví jeho aktuálne výzvy aj prax

Súčasťou nadnárodného projektu posilňujúceho sociálne podnikanie v strednej Európe je aj Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI SR). Projekt CE Responsible sa koncom apríla tradične spojí …

LIVE Stream Dopingová kontrola v športe

Podujatie otvorí Ing. Vladimír Baluška, riaditeľ NŠC. Moderátorom bude doc. Milan Sedliak, PhD., vedúci Katedry biologických a lekárskych vied FTVŠ UK v Bratislave. Hosťami podujatia budú Ing. Tomá…

LIVESTREAM Na obed s HUSÁROM

Pozrieť si ho môžete na facebookovej stránke štátneho tajomníka MŠVVaŠ SR Ivana Husára o 12.00 h.

Ideálna pomoc pre vzdelávanie. Skúste využiť otvorené zdroje

„Vzdelávacích zdrojov nikdy nie je dosť. A keď sa tvorcovia o ne podelia otvoreným spôsobom s použitím verejných licencií napríklad Creative Commons, môžu oživiť a vhodne doplniť prostriedky tradič…

Neboli nájdené žiadne záznamy.
Horizont Európa HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku