TOP správy

Riaditeľky škôl aj v čase pandémie odporúčajú vzdelávací program „Inovatívne prvky v kariérovej výchove a kariérovom poradenstve v školách“

Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie v rámci Národného projektu Štandardy otvára vo februári 2021 tretie kolo vzdelávacieho programu „Inovatívne prvky v kariérovej výchove a kariéro…

Prvý december - Svetový deň boja proti AIDS

Prvého decembra si každoročne pripomíname Svetový deň boja proti AIDS. Červené stužky sú symbolom a názvom celoslovenskej kampane boja proti AIDS, ktorú s podporou Ministerstva školstva, vedy, výsk…

Štátny tajomník rezortu školstva Ľ. Paulis sa zúčastnil ďalšieho online zasadnutia Rady ministrov

Zasadnutiu Rady ministrov predsedala nemecká ministerka pre vzdelávanie a výskum Anja Karliczek. Prítomná bola aj európska komisárka pre inováciu, výskum, kultúru, vzdelávanie a mládež Mariye Gabri…

Celoslovenské súťaže Pramienok, Ekoposter a Voda je život – život pre vodu poznajú svojich víťazov

Aj tento rok mali školy možnosť zapojiť sa do celoslovenských súťaži PRAMIENOK, EKOPOSTER a VODA PRE ŽIVOT – ŽIVOT PRE VODU, ktoré vyhlasuje Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR a organ…

Iuventa pokračuje v úspešnej ponuke otvorených webinárov aj v decembri

Program Iuventy je tvorený v troch tematických líniách. Keďže hlavnou oblasťou pôsobnosti inštitúcie je podpora práce s mládežou, svoju ponuku sústredili na témy, ktoré zvyšujú vedomosti a zručnost…

Chcete vedieť, ako by sa Vám učilo lepšie?

V podcastoch Sandra so svojimi hosťami, diskutuje o tom, ako učiť inak a ako platforma viki môže pomôcť učiteľom zefektívniť ich prácu, napríklad pri príprave na vyučovacie hodiny, pri zadávaní dom…

Mladí elektronici budú súťažiť online

Súťažiaci žiaci a žiačky absolvujú najskôr test a následne budú online zhotovovať elektronický výrobok – konštrukciu zhotovenia audiospektrálneho analyzátora. O konečnom poradí rozhodne funkčnosť a…

Prvý medzinárodný online veľtrh cvičných firiem 2020

Počas všetkých troch dní veľtrhu prebiehalo online obchodovanie cvičných firiem cez e-shopy a e-mailovú komunikáciu. Započítal sa len obchod uhradený cez internetbanking. Cvičné firmy online aj súť…

S decembrovou nádielkou, vzdelávania to môžu žiaci a študenti rozbaliť vo svete informačných technológií

Vlastný projekt 3D tlače, rozvoj kreatívneho myslenia, ale aj otázka správania sa na sociálnych sieťach a takzvanej digitálnej stopy. V závere roka pripravil národný projekt IT Akadémia – vzdelávan…

Poznáme už víťazov osláv Medzinárodného dňa školských knižníc

Víťaz zaujal odbornú porotu predovšetkým originálnou, vtipnou a zábavnou oslavou Medzinárodného dňa školských knižníc. Samotné podujatie tvorilo množstvo rôznych aktivít, ktoré boli zamerané na pod…

Riaditeľky škôl aj v čase pandémie odporúčajú vzdelávací program „Inovatívne prvky v kariérovej výchove a kariérovom poradenstve v školách“

Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie v rámci Národného projektu Štandardy otvára vo februári 2021 tretie kolo vzdelávacieho programu „Inovatívne prvky v kariérovej výchove a kariéro…

Iuventa pokračuje v úspešnej ponuke otvorených webinárov aj v decembri

Program Iuventy je tvorený v troch tematických líniách. Keďže hlavnou oblasťou pôsobnosti inštitúcie je podpora práce s mládežou, svoju ponuku sústredili na témy, ktoré zvyšujú vedomosti a zručnost…

Chcete vedieť, ako by sa Vám učilo lepšie?

V podcastoch Sandra so svojimi hosťami, diskutuje o tom, ako učiť inak a ako platforma viki môže pomôcť učiteľom zefektívniť ich prácu, napríklad pri príprave na vyučovacie hodiny, pri zadávaní dom…

Mladí elektronici budú súťažiť online

Súťažiaci žiaci a žiačky absolvujú najskôr test a následne budú online zhotovovať elektronický výrobok – konštrukciu zhotovenia audiospektrálneho analyzátora. O konečnom poradí rozhodne funkčnosť a…

Prvý medzinárodný online veľtrh cvičných firiem 2020

Počas všetkých troch dní veľtrhu prebiehalo online obchodovanie cvičných firiem cez e-shopy a e-mailovú komunikáciu. Započítal sa len obchod uhradený cez internetbanking. Cvičné firmy online aj súť…

Stredoškolský profesor J. Beňuška: Bez experimentov sa fyzika učiť nedá

"Experiment by mal byť koreňom všetkých prírodovedných predmetov," povedal v rozhovore Jozef Beňuška. Dlhoročné pozorovania signalizujú, že deti na hodinách dávajú väčší pozor, keď sa tam niečo dej…

Veda je hra, navyše užitočná. Špeciálny podcast s tými, ktorí "ju hrajú" profesionálne

Pri príležitosti Týždňa vedy a techniky 2020 vydávame prvý zo série špeciálnych podcastov Veda na dosah. V dnešnom dieli si môžete vypočuť rôzne príbehy našich vedcov, v ktorých odkrývajú ako sa do…

Nová podpora excelentného výskumu je príležitosťou pre najlepších. Horizont Európa ako ďalší rámcový program pre podporu vedy, výskumu a inovácií

Horizont Európa je v poradí už deviatym rámcovým programom EÚ pre výskum a inovácie, ktorý v období rokov 2021 až 2027 plynulo nadviaže na program Horizont 2020, doposiaľ najväčší a najvýznamnejší …

Zvedavosť, obavy a smútok - to sú emócie, ktoré ľudia pri pandémii pociťujú najviac

Vo Výskumnom ústave detskej psychológie a patopsychológie na základe výskumu, realizovaného v prvej vlne opatrení COVID19 (apríl-máj 2020), analyzovali súvislosť medzi sledovaním správ o pandémii k…

Odborníci na detskú psychológiu odpovedajú na otázky v podcaste Nahlas o deťoch

Milí rodičia, máte otázku, s ktorou by vám mohli pomôcť odborníci z Výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie? Napíšte ju na e-mailovú adresu nahlasodetoch@vudpap.sk a odpoveď budete …

Mladí elektronici budú súťažiť online

Súťažiaci žiaci a žiačky absolvujú najskôr test a následne budú online zhotovovať elektronický výrobok – konštrukciu zhotovenia audiospektrálneho analyzátora. O konečnom poradí rozhodne funkčnosť a…

Medzinárodný deň učiteľov francúzštiny 2020

Pri príležitosti Medzinárodného dňa učiteľov francúzštiny, ktorý pripadá na 26. novembra 2020, Francúzske veľvyslanectvo a Francúzsky inštitút na Slovensku pripravili pre učiteľky a učiteľov francú…

Neboli nájdené žiadne záznamy.
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku