TOP správy

Víťazi stredoškolskej súťaže BARS zažijú letnú expedíciu v prapôvodných lesoch sibírskeho tigra

Stredoškoláci z piatich najlepších tímov, ktorí sa dostali do finále absolvovali komplexné sústredenie a školenie špeciálnych tímov za účasti svetových vedeckých kapacít v zariadení SAV v Smolenici…

24. ročník ocenenia Vedec roka SR už čoskoro

Cieľom podujatia Vedec roka SR je profesionálne a spoločensky vyzdvihnúť najvýznamnejšie osobnosti vedeckého života, ako aj  najlepšie dosiahnuté výsledky vo vede a výskume na Slovensku. Nad poduja…

Implementáciu inklúzie a desegregácie z Plánu obnovy bude mať na starosti štátna tajomníčka Svetlana Síthová

Jedným z troch hlavných komponentov Plánu obnovy v oblasti vzdelávania je inkluzívne vzdelávanie. Reformy obsiahnuté v ňom zahŕňajú vytvorenie podmienok na implementáciu povinného predprimárneho vz…

Šikana – ako reagovať, keď sú deti jej svedkami?

V našom podcaste opäť otvárame tému šikany, tentokrát to však bude nielen z pohľadu obete, ale aj z pohľadu tých, ktorí napríklad v škole o šikane vedia a nevedia, čo robiť. odpovedá psycholó…

Európsky týždeň športu v septembri rozhýbe milióny ľudí vo vyše 40 krajinách

Buď športovo aktívny po celý rok a za každých okolností. To je hlavné motto Európskeho týždňa športu 2021 (ETŠ), projektu Európskej komisie (EK). V rámci tohto týždňa od 23. do 30. septembra budú d…

Dajte vlastnému projektu prívlastok úspešný

Podujatie pripravila Národná kancelária Horizontu so sídlom v Centre vedecko-technických informácií SR (CVTI SR).   Napísať projektový návrh, ktorý zodpovedá kritériám kvality aktuálneho európsk…

Rozvoj žiackej participácie považujeme za dôležitý: IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže a Bratislavský samosprávny kraj pokračujú v spoločnej podpore žiackych školských rád v kraji.

Séria online stretnutí nadväzovala na rozvojový program pre členov a koordinátorov žiackych školských rád, ktoré spustili Bratislavský samosprávny kraj a IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže ešte p…

Podpora multilingválnych tried pomáha pri začleňovaní detí cudzincov do vzdelávania

Podujatie otvorila štátna tajomníčka Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR Monika Filipová. Vyjadrila presvedčenie, že dnešná moderná globalizovaná Európa, ktorej súčasťou je aj Slovensk…

Koľkokrát si človekom? Toľkokrát, koľko cudzích jazykov ovládaš! Zapojte sa do 19. ročníka Európskej značky pre jazyky

V súčasnosti je v Európskej únii uznaných 24 úradných jazykov. Popri nich sa v komunikácii využívajú regionálne jazyky, jazyky prisťahovalcov a jazyky pre ľudí so zdravotným znevýhodneným. Podpora …

Výskumná agentúra vyhlásila Výzvu na predkladanie žiadostí o projekt na podporu inovácií a rozvoja podnikania

Výzva je zameraná predovšetkým na podporu malých a stredných podnikov v dvoch programových oblastiach, ktorými sú Zelené inovácie v priemysle a Verejnoprospešné technológie a pomoc starším a chorým…

Posledný workshop v tomto školskom roku sa konal v Piešťanoch

Na úvod sa žiaci pokúsili kreatívnou formou popísať svoje vlastnosti, vyskúšali si, aké je to byť v koži zamestnávateľa a zamestnávateľky, diskutovali o tom, čo môžu o nich povedať záujmy v životop…

24. ročník ocenenia Vedec roka SR už čoskoro

Cieľom podujatia Vedec roka SR je profesionálne a spoločensky vyzdvihnúť najvýznamnejšie osobnosti vedeckého života, ako aj  najlepšie dosiahnuté výsledky vo vede a výskume na Slovensku. Nad poduja…

Šikana – ako reagovať, keď sú deti jej svedkami?

V našom podcaste opäť otvárame tému šikany, tentokrát to však bude nielen z pohľadu obete, ale aj z pohľadu tých, ktorí napríklad v škole o šikane vedia a nevedia, čo robiť. odpovedá psycholó…

Európsky týždeň športu v septembri rozhýbe milióny ľudí vo vyše 40 krajinách

Buď športovo aktívny po celý rok a za každých okolností. To je hlavné motto Európskeho týždňa športu 2021 (ETŠ), projektu Európskej komisie (EK). V rámci tohto týždňa od 23. do 30. septembra budú d…

Dajte vlastnému projektu prívlastok úspešný

Podujatie pripravila Národná kancelária Horizontu so sídlom v Centre vedecko-technických informácií SR (CVTI SR).   Napísať projektový návrh, ktorý zodpovedá kritériám kvality aktuálneho európsk…

Rozvoj žiackej participácie považujeme za dôležitý: IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže a Bratislavský samosprávny kraj pokračujú v spoločnej podpore žiackych školských rád v kraji.

Séria online stretnutí nadväzovala na rozvojový program pre členov a koordinátorov žiackych školských rád, ktoré spustili Bratislavský samosprávny kraj a IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže ešte p…

Podpora multilingválnych tried pomáha pri začleňovaní detí cudzincov do vzdelávania

Podujatie otvorila štátna tajomníčka Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR Monika Filipová. Vyjadrila presvedčenie, že dnešná moderná globalizovaná Európa, ktorej súčasťou je aj Slovensk…

Koľkokrát si človekom? Toľkokrát, koľko cudzích jazykov ovládaš! Zapojte sa do 19. ročníka Európskej značky pre jazyky

V súčasnosti je v Európskej únii uznaných 24 úradných jazykov. Popri nich sa v komunikácii využívajú regionálne jazyky, jazyky prisťahovalcov a jazyky pre ľudí so zdravotným znevýhodneným. Podpora …

Výskumná agentúra vyhlásila Výzvu na predkladanie žiadostí o projekt na podporu inovácií a rozvoja podnikania

Výzva je zameraná predovšetkým na podporu malých a stredných podnikov v dvoch programových oblastiach, ktorými sú Zelené inovácie v priemysle a Verejnoprospešné technológie a pomoc starším a chorým…

Webinár k mediálnej gramotnosti a kritickému mysleniu pre učiteľov a učiteľky materských škôl

Uvedené témy sú prepojené s rozvíjaním kritického myslenia a mediálnej gramotnosti detí v predškolskom veku. Webinár sa realizuje v nadväznosti na metodickú príručku Mediálna výchova v materských š…

Webinár k mediálnej gramotnosti a kritickému mysleniu pre učiteľov a učiteľky materských škôl

Uvedené témy sú prepojené s rozvíjaním kritického myslenia a mediálnej gramotnosti detí v predškolskom veku. Webinár sa realizuje v nadväznosti na metodickú príručku Mediálna výchova v materských š…

Aktuálne online workshopy pre sociálnych podnikateľov cielia na sieťovanie a vzájomnú podporu

Matchmaking a mentoring nebudú pre vás žiadne cudzie výrazy. Lepšie im porozumiete a navyše získate cenné informácie od odborníkov ako fungujú, ako ich využívať. Zaujíma Vás sociálne podnikanie?…

Pozvánka na webinár Vzdelávanie detí cudzincov v Slovenskej republike

Cieľom webinára je ozrejmiť: migračnú situáciu krajiny v kontexte európskej a globálnej celosvetovej mobility; základnú terminológiu migračnej problematiky; akulturačné procesy migrantov …

Stredoškolská konferencia spojená s prezentáciou najúspešnejších odborných prác mladých talentov

Autori odborných prác budú na konferencii, ktorá sa uskutoční 22. júna 2021 od 9:00 do 13:00, prezentovať výsledky vlastných projektov Stredoškolskej odbornej činnosti (SOČ).  Prostredníctvom onl…

Konferencia Quo Vadis finančná gramotnosť?

Prostredníctvom príspevkov od zaujímavých rečníkov sa zamyslíme nad finančnou gramotnosťou na Slovensku a jej smerovaním. Snahu začať monitorovať finančnú gramotnosť pätnásťročných žiakov vyvolala …

Napredujte vo svojom sociálnom podnikaní. Aktuálne získate hodnotné informácie bezplatne

Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI SR), v rámci projektu CE RESPONSIBLE chystá sériu dvoch bezplatných online webinárov. „Účastníkom predstavíme sociálne podnikania v kontexte aktuá…

Ministri pripravili darček pre všetky deti

Dve ministerstvá sa spojili, aby prekvapili každé dieťa na Slovensku. Spoločne s troma štátnymi umeleckými inštitúciami pripravili online projekciu svojich predstavení a moderovaných koncertov. Tie…

Workshop pre učiteľov zameraný na mediálnu gramotnosť žiakov a prevenciu nenávistných prejavov v on-line priestore

Zameranie workshopu Ako môžeme čeliť útokom v on-line prostredí a ako k tomu viesť mladých ľudí? Akú úlohu zohráva mediálna gramotnosť v boji proti nenávisti a falošným správam vo virtuálno…

Bratislavské kontraktačné dni cvičných firiem

Hlavným organizátorom Bratislavských kontraktačných dní, ktoré budú prebiehať 26. až 27. mája je cvičná firma BeastFit z Obchodnej akadémie Nevädzova v Bratislave s predmetom podnikania zameraným n…

„Zelené prednášky“ pokračujú. Novou témou je hmyz

Centrum vedecko-technických informácií  SR (CVTI SR) pokračuje v prednáškach Veda v CENTRE. Konkrétne sérii prednášok zameraných na životné prostredie.   Biologické invázie predstavujú čoraz väč…

B. Gröhling: Otvorený trh dáva školám možnosť výberu tých učebníc, ktoré potrebujú pre svojich žiakov a zároveň odbremení rodičov

Ministerstvo školstva naďalej pracuje na modernizácii školského systému. Po splnení dlhodobej požiadavky učiteľov a odbornej verejnosti, sa v minulom roku podarilo otvoriť trh s učebnicami. „Pred p…

Očkovanie učiteľov pokračuje. Do miest sú vysielané očkovacie tímy

„Chceme byť pripravení na nový školský rok, preto robíme všetky opatrenia, aby sme vytvorili bezpečné prostredie a minimalizovali možnosť zatvárania škôl. Aj kvôli tomu sme v predchádzajúcich mesia…

B. Gröhling: Pracujeme na riešení testovania tak, aby boli letné tábory pre všetky deti

Šéf rezortu školstva v uplynulých troch dňoch navštívil školy v Želiezovciach, Šahách, Dolnej Strehovej, Čebovciach, Veľkom Krtíši, Modrom Kameni aj v Lučenci. Práve v poslednom meste spolu primáto…

Európsky parlament a Rada EÚ nanovo zadefinovali program Erasmus+, ktorý je kľúčový pre rozvoj kvalitného vzdelávania

Prijaté nariadenie plynulo nadväzuje a zachováva integrovanú povahu predchádzajúceho programu. Program Erasmus+ 2021 – 2027 bude v projektoch presadzovať štyri horizontálne priority: inklúziu, digi…

Ministri pripravili darček pre všetky deti

Dve ministerstvá sa spojili, aby prekvapili každé dieťa na Slovensku. Spoločne s troma štátnymi umeleckými inštitúciami pripravili online projekciu svojich predstavení a moderovaných koncertov. Tie…

B. Gröhling: Opätovne spúšťame očkovanie zamestnancov škôl

Po februárových a marcových termínoch, kedy sa zaočkovalo viac ako 50-tisíc učiteľov a zamestnancov škôl sa opätovne otvára možnosť prednostného očkovania.  „Evidujeme ľudí, ktorí nemali tú možnosť…

Vzdelávanie školského manažmentu

Cieľom vzdelávania je oboznámiť účastníkov s príkladmi dobrej praxe v oblasti implementácie rómskeho jazyka a rómskej kultúry v školskom vzdelávacom programe, prostredníctvom toho podporovať interk…

V slovenských domácnostiach sa začína realizovať medzinárodný výskum kompetencií dospelých

„Nepriaznivá pandemická situácia na celom svete v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19 nám zahatala plány realizovať pilotný zber na jar minulého roku (2020), sme preto radi, že pilotný zber sp…

B. Gröhling: Pomôžeme rodičom a samosprávam. Na nové miesta v materských školách vyčleníme 5 miliónov eur

V septembri nastúpia do materských škôl všetky deti, ktoré dovŕšili päť rokov svojho veku. Povinné predprimárne vzdelávanie schválila ešte predošlá vláda v roku 2019. Samosprávy mali teda dva roky,…

B. Gröhling: Vyčleňujeme 40 miliónov eur na notebooky a tablety pre učiteľov a žiakov

„V roku 2020 sme nastúpili do rezortu s už rozbehnutým rozpočtom a so zanedbaným stavom digitálnej techniky na školách. Našim cieľom bolo posunúť digitalizáciu v školstve vpred a urobiť ′digitálny …

Horizont Európa HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku