TOP správy

B. Gröhling: Chceme pomôcť rodičom a deťom, aby mali dostupné doučovanie v školách

Po úspešnom projekte Spolu múdrejší 1 ministerstvo školstva pokračuje v podpore doučovania žiakov aj v tomto školskom roku. Kým v predchádzajúcom období sa do doučovania zapojilo 471 škôl, tento ro…

B. Gröhling: Zabezpečíme 17 500 žiakom účasť v školských kluboch detí

Cieľom rezortu je podporiť žiakov zo znevýhodneného prostredia v celodennom vzdelávaní a v poobedňajších vzdelávacích aktivitách po škole. „Prvé financie z Plánu obnovy sú zamerané hlavne na žia…

Svetlana Síthová: Špeciálne školstvo je pre nás prioritou

„Špeciálne základné školy pre žiakov vyžadujúcich si intenzívny individuálny prístup zostanú zachované,“ hovorí štátna tajomníčka pre národnostné školstvo, inkluzívne a celoživotné vzdelávanie Svet…

Program podujatia Európsky deň jazykov online 2021 a registrácia na workshopy

Podujatie sa bude konať v dňoch 29. a 30. septembra 2021 a program každého dňa podujatia je rozdelený na dve sekcie: streamované prezentácie (prezentácie pre žiakov) + (prezentácie pre učiteľ…

Štartuje najväčšie športové podujatie v Európe – Európsky týždeň športu 2021

Európsky týždeň športu (ETŠ) oslavuje svoj siedmy ročník a aj tento rok sa koná od 23. do 30. septembra 2021. Nápad Európskej komisie podporiť ľudí k aktívnemu pohybu prostredníctvom hesla #BeActiv…

Pilotná fáza medzinárodného výskumu OECD PIAAC je úspešne ukončená

,,Naším cieľom bolo osloviť 3 200 náhodne vybratých domácností tvoriacich reprezentatívnu vzorku. Rozhovory s vyškolenými opytovateľmi mohli absolvovať občania vo veku od 16 do 65 rokov. Pre objekt…

Oceňovanie žiakov a študentov pri príležitosti Medzinárodného dňa študentstva

Návrhy na ocenenie pri príležitosti Medzinárodného dňa študentstva môžu predložiť subjekty určené podľa spomínanej smernice prostredníctvom elektronického formulára https://denstudentstva.iedu.sk/ …

B. Gröhling: Mali by sme veriť vedeckým faktom a odborným názorom a dôverovať očkovaniu

Rezort školstva robí všetko pre to, aby sa čo najdlhšie zachovalo prezenčné vyučovanie na školách. Ako minister školstva uviedol ešte pred začiatkom školského roka, školy sa už plošne z rozhodnutia…

Štátny tajomník I. Husár: Otvorili sme diskusiu o novej športovej infraštruktúre

„Máme spoločnú víziu vytvoriť a predložiť na rokovanie vlády viacročnú spoločnú predstavu výstavby športovej infraštruktúry na dlhé obdobie. Založená bude prioritne na projektoch pre športy, na kto…

Transformácia SAV prinesie transparentné pravidlá hospodárenia, ako aj silnejšie postavenie v Európskom výskumnom priestore

Proces transformácie SAV prinesie obdobné transparentné pravidlá hospodárenia aké už platia pre verejné vysoké školy na Slovensku. Posilní sa flexibilita verejných výskumných inštitúcií pre spolupr…

Štipendiá DAAD na štúdium a výskum v Nemecku

DAAD poskytuje štipendiá na študijné, výskumné a umelecké pobyty a na letné jazykové kurzy. Študijné štipendiá sú určené študentom a absolventom vysokých škôl, výskumné štipendiá doktorandom, postd…

Máli sa vám interaktivita a zážitkovosť? So správnymi súradnicami k nim pridáte aj pátranie a dobrodružstvo

Pátračov a zvedavcov aktuálne čakajú aj v Múzeu špeciálneho školstva v Levoči. Svoju „kešku“ nájdu už aj tu.  Interaktívne Múzeum špeciálneho školstva našlo opäť spôsob ako sa u nich dozvedieť n…

Zážitkové centrum vedy Aurelium

Tam, kde platí Komenského učenie hrou, v Zážitkovom centre vedy Aurelium (ZCV Aurelium), Centra vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) už teraz čakajú na študentské experimenty a ilustračné vi…

Program podujatia Európsky deň jazykov online 2021 a registrácia na workshopy

Podujatie sa bude konať v dňoch 29. a 30. septembra 2021 a program každého dňa podujatia je rozdelený na dve sekcie: streamované prezentácie (prezentácie pre žiakov) + (prezentácie pre učiteľ…

Štartuje najväčšie športové podujatie v Európe – Európsky týždeň športu 2021

Európsky týždeň športu (ETŠ) oslavuje svoj siedmy ročník a aj tento rok sa koná od 23. do 30. septembra 2021. Nápad Európskej komisie podporiť ľudí k aktívnemu pohybu prostredníctvom hesla #BeActiv…

Pilotná fáza medzinárodného výskumu OECD PIAAC je úspešne ukončená

,,Naším cieľom bolo osloviť 3 200 náhodne vybratých domácností tvoriacich reprezentatívnu vzorku. Rozhovory s vyškolenými opytovateľmi mohli absolvovať občania vo veku od 16 do 65 rokov. Pre objekt…

Nový videoprojekt od IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže pomôže mladým ľuďom pripraviť sa na zamestnanie

Z reprezentatívneho výskumu medzi stredoškolákmi, ktorý IUVENTA realizovala na jar tohto roku vyplýva, že až 41,1% respondentov sa obáva, že si nebude môcť nájsť kvalitnú prácu v mieste svojho bydl…

Štátny tajomník I. Husár: Otvorili sme diskusiu o novej športovej infraštruktúre

„Máme spoločnú víziu vytvoriť a predložiť na rokovanie vlády viacročnú spoločnú predstavu výstavby športovej infraštruktúry na dlhé obdobie. Založená bude prioritne na projektoch pre športy, na kto…

Národné centrum Europass Slovensko a Epale Slovensko opäť spoluorganizátori Lingvakvízu

Lingvakvíz je celoslovenský interaktívny jazykový kvíz, ktorý už po druhý raz preverí vedomosti súťažiacich v témach spojených s cudzími jazykmi a príbuznými témami na celonárodnej úrovni. Hlavn…

Podcast: Zážitková pedagogika

V podcaste pre odborníkov ODBORNE NA SLOVÍČKO sme sa zaoberali témou zážitkovej pedagogiky a tým, akým spôsobom môžu jej prvky prinášať do školského prostredia odborní a pedagogickí zamestnanci. Pý…

Štipendiá DAAD na štúdium a výskum v Nemecku

DAAD poskytuje štipendiá na študijné, výskumné a umelecké pobyty a na letné jazykové kurzy. Študijné štipendiá sú určené študentom a absolventom vysokých škôl, výskumné štipendiá doktorandom, postd…

Zážitkové centrum vedy Aurelium

Tam, kde platí Komenského učenie hrou, v Zážitkovom centre vedy Aurelium (ZCV Aurelium), Centra vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) už teraz čakajú na študentské experimenty a ilustračné vi…

Program podujatia Európsky deň jazykov online 2021 a registrácia na workshopy

Podujatie sa bude konať v dňoch 29. a 30. septembra 2021 a program každého dňa podujatia je rozdelený na dve sekcie: streamované prezentácie (prezentácie pre žiakov) + (prezentácie pre učiteľ…

Vyhlásenie 17. ročníka celoslovenského projektu „Najzaujímavejšie podujatie školskej knižnice“

Medzinárodný deň školských knižníc (International School Library Day) prvý raz vyhlásila Dr. Blanche Woolls, prezidentka Medzinárodnej asociácie školského knihovníctva (International Association of…

Celá Bratislava bude na nohách. #BeActive Night rozhýbe všetkých športových fanúšikov

O dva týždne je tu Európsky týždeň športu a spolu s ním aj jeho veľkolepé vyvrcholenie v Bratislave, v sobotu 25. septembra. Na #BeActive Night 2021 zažijete veľkolepú bubnovú show, špičkových slov…

Tradičné prednášky odborníkov spojí tentokrát téma dopravy

Centrum vedecko-technických informácií (CVTI SR) svoje tradičné prednášky pre širokú verejnosť - Veda v CENTRE tento rok obohatilo o samostatné série. Prezentácie odborníkov majú v tomto prípade je…

Týždeň dobrovoľníctva – 2 dobrovoľnícke dni v IUVENTA

Týždeň dobrovoľníctva pre IUVENTU ako inštitúciu znamená veľmi veľa. Každý rok sa zapájali a svojou trochou prispeli na pomoc iným organizáciám či inštitúciám. Tento rok sa kriticky pozreli na ich …

Vyhlásenie súťaže „Európsky deň jazykov 2021 – Jazyky okolo nás“

Kategórie:  Súťaž prebieha v štyroch kategóriách:  1.    Výtvarná kategória – do tejto kategórie je možné prihlásiť ľubovoľný príspevok výtvarného charakteru, napr. maľba, koláž, komiks. Online …

Ukáž svoj talent a kreativitu na celoslovenských súťažiach a vyhraj zaujímavé ceny

Ekoposter - celoslovenská súťaž vo výtvarnej tvorbe kolektívov žiakov základných škôl, žiakov gymnázií s osemročným vyučovaním a žiakov ZUŠ v školskom roku 2021/2022 Vyhlasovateľ: Ministerstvo š…

LIVE Stream NŠC: Školský šport – Aktívna škola

Moderátorkou podujatia bude Márie Stracenská, bývalá novinárka a redaktorka televízie TA3, STV a Markíza.   Hosťami live streamu budú: Mgr. Pavol Smutný – kancelária ŠT pre šport Ministerstva…

Neboli nájdené žiadne záznamy.
Horizont Európa HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku