Kontakty

Minister Branislav Gröhling
Tel.: 02/59374 315                        kami@minedu.sk

Kancelária ministra
Tel.: 02/59374 315, 421, 482         kami@minedu.sk                                

Kancelária štátnej tajomníčky Moniky Filipovej
Tel.: 02/59374 355, 456                 kancelaria.st@minedu.sk


Kancelária štátneho tajomníka Ľudovíta Paulisa
Tel.: 02/59374 323, 486                 kancelaria.st2@minedu.sk

Kancelária štátneho tajomníka pre šport Ivana Husára
Tel.: 02/59374 649                         kancelaria.st3@minedu.sk

Kancelária generálneho tajomníka služobného úradu Igora Urbančíka
Tel.: 02/59374 397, 268                 kancelaria.gtsu@minedu.sk

Sekcia financovania, rozpočtu a výkazníctva
Adriana Bertóková (generálna riaditeľka sekcie)
Tel.: 02/59374 340                         sekretariat.sfr@minedu.sk

Sekcia medzinárodnej spolupráce a európskych záležitostí
Marek Moška (generálny riaditeľ sekcie)
Tel.: 02/59374 659     Fax: 02/59374 626     sms@minedu.sk

Sekcia vysokých škôl
Jozef Jurkovič (generálny riaditeľ sekcie)
Tel.: 02/59374 369                         svs@minedu.sk

Sekcia vedy a techniky
Anna Juríková (poverená riadením sekcie)
Tel.: 02/59374 711                         sekretariat.svt@minedu.sk

Sekcia regionálneho školstva
Marian Galan (generálny riaditeľ sekcie)
Tel.: 02/59374 263                         srs@minedu.sk

 • Odbor základných škôl, Ingrid Kováčová – riaditeľka odboru
 • Odbor pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov – Ján Sitarčík, poverený riadením odboru
 • Odbor špeciálneho vzdelávania, Zuzana Kadlečíková – riaditeľka odboru
 • Odbor stredných odborných škôl a konzervatórií,  František Priesol – riaditeľ odboru
  Spoločný sekretariát: Tel.: 02/59374 338  nikoleta.okenicova@minedu.sk
 • Odbor gymnázií a jazykových škôl, Igor Gallus – riaditeľ odboru
 • Odbor súkromných a cirkevných škôl a siete škôl a školských zariadení, Mária Paráková – riaditeľka odboru
 • Odbor edičnej činnosti
  Spoločný sekretariát: Tel.: 02/59374 444  sekretariat.ogjs@minedu.sk

Sekcia národnostného a inkluzívneho vzdelávania
Mária Prékop (generálna riaditeľka sekcie)
Tel.: 02/59374 428                         dominika.ocenasova@minedu.sk

Kancelária hlavného kontrolóra športu
Alica Fisterová (hlavný kontrolór športu)
Tel.: 02/59374625                          alica.fisterova@minedu.sk

Sekcia športu
Miloš Tomáš (generálny riaditeľ sekcie)
Tel.: 02/59374 760 (sekretariát)  sekretariat.ss@minedu.sk

Sekcia štrukturálnych fondov EÚ
Rastislav Igliar (generálny riaditeľ sekcie)
Tel.: 02/59374 561                         sekretariat.ssfeu@minedu.sk 


Sekcia informatiky a správy rezortných dát
Branislav Baláž (generálny riaditeľ sekcie)
Tel.: 02/59374 299                         sekretariat.si@minedu.sk

Osobný úrad
Monika Mlynáriková (poverená generálna riaditeľka osobného úradu)
Tel.: 02/59374 242                         sekretariat.ou@minedu.sk

Odbor kontroly
Lucia Ferenčáková (riaditeľka odboru)
Tel.: 02/59374 682                         sekretariat.ok@minedu.sk

Sekcia legislatívno-právna
Žaneta Surmajová (generálna riaditeľka sekcie)
Tel.: 02/59374 401                         sekretariat.slp@minedu.sk

Útvar vnútorného auditu
Tel.: 02/59374 633                         pavel.bizon.@minedu.sk

Odbor hospodárskej správy a služieb
Štefan Verchovodko (riaditeľ odboru)
Tel: 02/59374 297                          sekretariat.ohs@minedu.sk

Oddelenie krízového manažmentu
Maroš Borza (vedúci oddelenia)
Tel.: 02/59374 329                         dusan.sitarik@minedu.sk
Tel.: 02/59374 284                         maros.borza@minedu.sk

Odbor pre verejné obstarávanie
Matej Sliška (poverený riadením odboru)
Tel.: 02/59374 462                         sekretariat.ovo@minedu.sk

Sekretariát Akreditačnej komisie
Mária Holická (riaditeľka sekretariátu)
Tel.: 02/59374 240                         maria.holicka@minedu.sk

Odbor celoživotného vzdelávania
Monika Korkošová (riaditeľka odboru)
Tel.: 02/59374 652                         sekretariat.ocv@minedu.sk

Odbor analýz vzdelávacej politiky
Michal Rehúš (poverený riadením odboru)
Tel.: 02/59374 478                         michal.rehus@minedu.sk

Odbor mládeže
Ivan Hromada (riaditeľ odboru)
Tel.: 02/59374773                          ivan.hromada@minedu.sk

Odbor komunikácie a protokolu    tlacove@minedu.sk  

 • Pracovisko pre komunikáciu s verejnosťou (zákon o slobodnom prístupe k informáciám)
                                              info@minedu.sk

Stredisko na uznávanie dokladov o vzdelaní
Tel.: 02/59374 923, 936

Elektronická podateľňa - všeobecné podanie

Technický prevádzkovateľ webovej stránky (len technické pripomienky) - webmaster@minedu.sk


   
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku