Kontakty

Minister Branislav Gröhling
Tel.: 02/59374 400                        kami@minedu.sk

Kancelária ministra
Jana Lysáková (riaditeľka kancelárie)
Tel.: 02/59374 400         kami@minedu.sk                                

Kancelária štátnej tajomníčky Moniky Filipovej
Tel.: 02/59374 300                 kancelaria.st@minedu.sk


Kancelária štátneho tajomníka Ľudovíta Paulisa
Tel.: 02/59374 200                 kancelaria.st2@minedu.sk

Kancelária štátneho tajomníka pre šport Ivana Husára
Tel.: 02/59374 600                        kancelaria.st3@minedu.sk

Kancelária generálneho tajomníka služobného úradu Igora Urbančíka
Tel.: 02/59374 800                 kancelaria.gtsu@minedu.sk

Sekcia rozpočtu
Lucia Zemanová (generálna riaditeľka sekcie)
Tel.: 02/59374 340 sekretariat.sfr@minedu.sk

Sekcia financovania regionálneho školstva
Jana Sládečková (generálna riaditeľka sekcie)
Tel.: 02/59374 479

Sekcia medzinárodnej spolupráce a európskych záležitostí
Marek Moška (generálny riaditeľ sekcie)
Tel.: 02/59374 659     Fax: 02/59374 626     sms@minedu.sk

Sekcia vysokých škôl
Jozef Jurkovič (generálny riaditeľ sekcie)
Tel.: 02/59374 369                         svs@minedu.sk

Sekcia vedy a techniky
Anna Juríková (poverená generálna riaditeľka sekcie)
Tel.: 02/59374 711                         sekretariat.svt@minedu.sk

Sekcia predprimárneho a základného vzdelávania
Katarína Kalašová (generálna riaditeľka sekcie)
Tel.:  02/59374 338                        sekretariat.spzv@minedu.sk
     -  Odbor predprimárneho vzdelávania a základných škôl
     -  Odbor súkromných a cirkevných škôl a siete škôl a školských zariadení - Mária Paráková – riaditeľka odboru
    
 
Sekcia stredných škôl a celoživotného vzdelávania
Viera Babišová (generálna riaditeľka sekcie)
Tel.: 02/59374 277                       sekretariat.sss@minedu.sk
     -  Oddelenie edičnej činnosti, Tatiana Poliaková – vedúca oddelenia
     -  Oddelenie gymnázií a jazykových škôl, Monika Korkošová – vedúca oddelenia
     -  Odbor stredných odborných škôl a školských zariadení, František Priesol – riaditeľ odboru
     -  Odbor pedagogických a odborných zamestnancov a ďalšieho vzdelávania, Ján Sitarčík - riaditeľ odboru
     Spoločný sekretariát: Tel.: 02/59374 444  sekretariat.ogjs@minedu.sk


Sekcia národnostného a inkluzívneho vzdelávania
Monika Gajdácsová (generálna riaditeľka sekcie)
Tel.: 02/59374 428                         dominika.ocenasova@minedu.sk

Kancelária hlavného kontrolóra športu
Alica Fisterová (hlavný kontrolór športu)
Tel.: 02/59374625                          alica.fisterova@minedu.sk

Sekcia športu
Peter Dedík (poverený generálny riaditeľ sekcie)
Tel.: 02/59374 760 (sekretariát)  sekretariat.ss@minedu.sk

Sekcia štrukturálnych fondov EÚ
Dagmar Augustinská (generálna riaditeľka sekcie)
Tel.: 02/59374 561                         sekretariat.ssfeu@minedu.sk 


Sekcia informatiky a správy rezortných dát
Peter Kadlec (poverený generálny riaditeľ sekcie)
Tel.: 02/59374 299                         sekretariat.si@minedu.sk

Osobný úrad
Monika Mlynáriková (generálna riaditeľka osobného úradu)
Tel.: 02/59374 242                         sekretariat.ou@minedu.sk

Odbor kontroly
Lucia Ferenčáková (riaditeľka odboru)
Tel.: 02/59374 682                         sekretariat.ok@minedu.sk

Sekcia legislatívno-právna
Žaneta Surmajová (generálna riaditeľka sekcie)
Tel.: 02/59374 401                         sekretariat.slp@minedu.sk

Útvar vnútorného auditu
Tel.: 02/59374 633                         pavel.bizon.@minedu.sk

Odbor hospodárskej správy a služieb
Štefan Verchovodko (riaditeľ odboru)
Tel: 02/59374 297                          sekretariat.ohs@minedu.sk

Oddelenie krízového manažmentu
Maroš Borza (vedúci oddelenia)
Tel.: 02/59374 329                         dusan.sitarik@minedu.sk
Tel.: 02/59374 284                         maros.borza@minedu.sk

Odbor pre verejné obstarávanie
Daniela Krausová (poverená zastupovaním riaditeľky odboru)
Tel.: 02/59374 462                         sekretariat.ovo@minedu.sk

Inštitút vzdelávacej politiky
Zuzana Baranovičová (poverená generálna riaditeľka inštitútu)
                                                       zuzana.baranovicova@minedu.sk
Tel.: 02/59374 478                         michal.rehus@minedu.sk


Odbor komunikácie                     tlacove@minedu.sk  

 • Pracovisko pre komunikáciu s verejnosťou (zákon o slobodnom prístupe k informáciám)
                                             info@minedu.sk

Stredisko na uznávanie dokladov o vzdelaní
Tel.: 02/59374 923, 936

Elektronická podateľňa - všeobecné podanie

Technický prevádzkovateľ webovej stránky (len technické pripomienky) - webmaster@minedu.sk

   
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku