» Kontakty

Kontakty

Minister Peter Plavčan
Tel.: 02/59374 315     Fax: 02/59374 333     kami@minedu.sk

Kancelária ministra
Tel.: 02/59374 313     Fax: 02/59374 333     kami@minedu.sk
Tel.: 02/59374 315, 421, 482

 • Oddelenie protokolu, Petra Pažitná - vedúca oddelenia
  Tel.: 02/59374 406                            protokol@minedu.sk                                    
Kancelária štátneho tajomníka Petra Krajňáka
Tel.: 02/59374 355, 456                                kancelaria.st@minedu.sk

Kancelária štátnej tajomníčky Oľgy Nachtmannovej
Tel.: 02/59374 323, 486                                 kancelaria.st2@minedu.sk

Kancelária vedúcej služobného úradu Heleny Polákovej
Tel.: 02/59374 397     Fax: 02/59374 225     sekretariat.vsu@minedu.sk

Sekcia financovania a rozpočtu
Lucia Zemanová (generálna riaditeľka sekcie)
Tel.: 02/59374 340     Fax: 02/59374 231     sekretariat.sfr@minedu.sk

Sekcia medzinárodnej spolupráce a európskych záležitostí
 Marek Moška (generálny riaditeľ sekcie)
Tel.: 02/59374 659     Fax: 02/59374 655     sms@minedu.sk

Sekcia vysokých škôl
Jozef Jurkovič (generálny riaditeľ sekcie)
Tel.: 02/59374 369                                       svs@minedu.sk

Sekcia vedy a techniky
Marek Hajduk (generálny riaditeľ sekcie)
Tel.: 02/59374 711                                       sekretariat.svt@minedu.sk

Sekcia regionálneho školstva
Marian Galan (generálny riaditeľ sekcie)
Tel.: 02/59374 263     Fax: 02/59374 229     srs@minedu.sk

 • Odbor základných škôl, Ingrid Kováčová – riaditeľka odboru
 • Odbor pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov – Ján Sitarčík, poverený riadením odboru
  Tel.: 02/59374 338     Fax: 02/59374 322     e-mail:  nikoleta.okenicova@minedu.sk
 • Odbor špeciálneho a inkluzívneho vzdelávania, Zuzana Kadlečíková – riaditeľka odboru
 • Odbor stredných odborných škôl a konzervatórií,  František Priesol – riaditeľ odboru
 • Odbor gymnázií a jazykových škôl, Igor Gallus – riaditeľ odboru
 • Odbor súkromných a cirkevných škôl a siete škôl a školských zariadení, Mária Paráková – riaditeľka odboru
 • Odbor výchovy a vzdelávania národnostných menšín, Mária Prékop – riaditeľka odboru
  Tel.: 02/59374 444     Fax: 02/59374 214     e-mail:  sekretariar.ogis@mineu.sk

Sekcia štátnej starostlivosti o šport
Božena Gerhátová (dočasne poverená riadením sekcie)
Tel.: 02/59374 760 (sekretariát) Fax: 02/59374 778     sekretariat.ssss@minedu.sk

Sekcia štrukturálnych fondov EÚ
Juraj Gmiterko (generálny riaditeľ sekcie)
Tel.: 02/59374 561 Fax: 02/59374 568         sekretariat.ssfeu@minedu.sk  

Sekcia informatiky
Martin Janáček (generálny riaditeľ sekcie)
Tel.: 02/59374 299 Fax: 02/59374 285          sekretariat.si@minedu.sk

Osobný úrad
Eva Sedláčková (generálna riaditeľka osobného úradu)
Tel.: 02/59374 242     Fax: 02/59374 345      kancelaria.gr.ou@minedu.sk

Odbor kontroly
Anna Havránková (riaditeľka odboru)
Tel.: 02/59374 682 Fax: 02/59374 680          sekretariat.ok@minedu.sk

Odbor legislatívy a aproximácie práva
Žaneta Surmajová (riaditeľka odboru)
Tel.: 02/59374 401  Fax: 02/59374 423         sekretariat.olap@minedu.sk

Odbor právny                                               
Miroslava Ďuránová-Marcinekvá (riaditeľka odboru)
Tel.: 02/59374 353     Fax: 02/59374 464      sekretariat.op@minedu.sk

Útvar vnútorného auditu
Tel.: 02/59374 633                                         pavel.bizon.@minedu.sk
Tel.: 02/59374 512                                         nora.gyureova@minedu.sk 

Odbor vnútornej správy
Štefan Verchovodko (riaditeľ odboru)
Tel: 02/59374 297     Fax: 02/59374 292       sekretariat.ohs@minedu.sk

Odbor pre verejné obstarávanie
Nina Nerušilová (riaditeľka odboru)
Tel.: 02/59374 462     Fax: 02/59374 237      sekretariat.ovo@minedu.sk

Odbor krízového manažmentu
Maroš Borza (riaditeľ odboru)
Tel.: 02/59374 329     Fax: 02/59374 488      dusan.sutarik@minedu.sk
Tel.: 02/59374 284                                         maros.borza@minedu.sk

Inštitút vzdelávacej politiky
Matej Šiškovič (riaditeľ inštitútu)
Tel.: 02/59374 360                                          matej.siskovic@minedu.sk

Sekretariát Akreditačnej komisie
Mária Holická (riaditeľka sekretariátu)
Tel.: 02/59374 240                                          maria.holicka@minedu.sk

Odbor celoživotného vzdelávania
Monika Korkošová (riaditeľka odboru)
Tel.: 02/59374 652     Fax: 02/59374 655       sekretariat.ocv@minedu.sk

Komunikačný odbor                                        tlacove@minedu.sk  
Matúš Stračiak (poverený riadením odboru)

Pracovisko pre komunikáciu s verejnosťou
Tel.: 02/59374 253 Fax: 02/59374 335           info@minedu.sk

Stredisko na uznávanie dokladov o vzdelaní
Tel.: 02/59374 623, 612

Elektronická podateľňa - všeobecné podanie

Technický prevádzkovateľ webovej stránky (len technické pripomienky) - webmaster@minedu.sk