Oznamy a správy 2007

Výzva Ministerstva školstva Slovenskej republiky k predkladaniu žiadostí o poskytnutie dotácie na realizáciu projektov v oblasti športu v roku 2008

     Ministerstvo školstva SR v zmysle platnej právnej úpravy Výnosu MŠ SR z 12. apríla 2006 č.CD 2006-141/348-1:sekr. o poskytovaní dotácii v pôsobnosti MŠ SR, Smernice č.14/2007-RI z 10. septembr…

Minister školstva sa stretol so zástupcom generálneho tajomníka OECD

     Podpredseda vlády a minister školstva SR Ján Mikolaj prijal 22. novembra 2007 zástupcu generálneho tajomníka Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD) Aarta Jana de Geusa. Na stre…

Minister školstva sa stretne s odborármi

     O aktuálnych otázkach slovenského školstva bude hovoriť podpredseda vlády a minister školstva SR Ján Mikolaj so zástupcami Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy na Slovensku. Táto téma,…

MŠ SR po prvýkrát finančne odmenilo školy za mimoriadne výsledky žiakov

     Za veľmi dobré výsledky žiakov, ktoré dosiahli v školskom roku 2006/2007, rozdelilo Ministerstvo školstva SR po prvýkrát 295 základným a stredným školám viac ako 11 miliónov korún.     Medzi m…

Výskum a vývoj v roku 2006 podľa štatistických zistení

     Na 25. porade vedenia ministerstva, ktorá sa konala 20. novembra, sa jej členovia zaoberali okrem iného aj výsledkami štatistických zisťovaní o výskume a vývoji za rok 2006.     Štatistické zi…

Minister školstva odovzdával ceny za vedu a techniku

     Týždeň vedy a techniky na Slovensku vyvrcholil udeľovaním Ceny podpredsedu vlády a ministra školstva SR za vedu a techniku za rok 2007. Slávnostný galavečer sa uskutočnil v piatok 16. novembra…

Projekt Student LIVE uľahčí študentom komunikáciu so školou

     Podpredseda vlády a minister školstva SR Ján Mikolaj spustil v piatok 16. novembra 2007 za účasti rektora Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre Libora Vozára a generálneho riaditeľa spoločno…

Správa Amnesty International nie je podľa MŠ SR objektívna

     Ministerstvo školstva SR považuje správu Amnesty International o diskriminácii rómskych žiakov za neobjektívnu a jednostranne zameranú.     Súvislosti, ktoré Amnesty International uvádza vo vz…

V Bruseli sa začalo rokovanie Rady ministrov pre vzdelávanie

      Podpredseda vlády a minister školstva SR Ján Mikolaj sa dnes 15. novembra zúčastňuje na zasadnutí Rady ministrov pre vzdelávanie. Program je rozdelený do dvoch častí.  Dopoludnia sa budú mini…

Splnomocnenec vlády pre zavedenie eura sa stretol s odborníkmi rezortu školstva

Vo štvrtok 15. novembra 2007 sa za účasti splnomocnenca vlády SR pre zavedenie eura Igora Baráta uskutočnil seminár pre metodikov a zamestnancov Ministerstva školstva SR. Jeho cieľom  bolo sprostre…

Minister Ján Mikolaj vystúpil na Rade ministrov pre vzdelávanie

     Rada ministrov pre vzdelávanie sa dnes v Bruseli zaoberala návrhmi uznesení o odbornej príprave a kľúčových kompetenciách potrebných pre uplatnenie sa na trhu práce. Predmetom rokovania bola a…

O perspektívach vedy a techniky na Slovensku sa bude diskutovať na konferencii v Nitre

     Vo štvrtok 15. novembra sa v rámci Týždňa vedy a techniky na Slovensku uskutoční národná konferencia Perspektívy vedy a techniky na Slovensku do roku 2015. Stretnutie sa začne o 9. 30 hod. na …

Akreditácia študijných programov a činností škôl podľa nového nariadenia

     O zmene nariadenia vlády SR o Akreditačnej komisii na svojom dnešnom zasadnutí rozhodoval vládny kabinet. V nadväznosti na prijatú novelu zákona o vysokých školách (VŠ) sa dopĺňajú a spresňujú…

Monitorovací výbor schválil hodnotiace a výberové kritériá pre operačný program Vzdelávanie

Za účasti podpredsedu vlády a ministra školstva SR Jána Mikolaja a zástupcov Európskej komisie Aurelia Cecilia a Eleny Hindemithovej sa 14. novembra 2007 uskutočnilo I. zasadnutie Monitorovacieho v…

Koncepcia štátnej politiky vo vzťahu k deťom a mládeži schválená na ďalšie roky

     Na 9. gremiálnej porade ministra školstva, ktorá sa konala 13. novembra, sa jej členovia zaoberali okrem iného aj koncepciou štátnej politiky vo vzťahu k deťom a mládeži na roky 2008–2014.    …

Výtvarná súťaž žiakov v rámci Týždňa vedy a techniky na Slovensku už pozná víťazov

     Ocenením najlepších prác školákov vyvrcholila dnes celoslovenská výtvarná súťaž v rámci Týždňa vedy a techniky na Slovensku. Žiaci druhého stupňa základných škôl a prímy až kvarty osemročných …

Reakcia ministra školstva SR k uverejnenej správe v agentúre SITA

     Ministerstvo školstva SR sa zásadne dištancuje od tlačovej správy uverejnenej v agentúre SITA pod názvom Mládež SNS sa vzdá dotácie, aby nepokračovala "štvavá kampaň", v ktorej bolo uvedené, ž…

TK - Týždeň vedy a techniky na Slovensku 2007

Podpredseda vlády a minister školstva SR Ján Mikolaj na tlačovej konferencii slávnostne otvoril Týždeň vedy a techniky na Slovensku 2007.

Po návrate z pracovnej návštevy v USA informoval minister Ján Mikolaj o jej výsledkoch

     Na dnešnej tlačovej konferencii, ktorá sa konala pri príležitosti otvorenia Týždňa vedy a techniky  na Slovensku 2007, informoval podpredseda vlády a minister školstva SR Ján Mikolaj o výsledk…

Platy pedagógov sa zvýšili

     Pedagógovia v základných a stredných školách zarábajú viac, ako je priemerná mesačná mzda v SR. Tá dosiahla v prvom polroku 2007 výšku 19 056 Sk, kým priemerný plat pedagogických zamestnancov …

« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku