» Mediálny servis » Archív » Oznamy a správy - archív » Oznamy a správy 2007 » MŠ SR po prvýkrát finančne odmenilo školy za mimoriadne výsledky žiakov

MŠ SR po prvýkrát finančne odmenilo školy za mimoriadne výsledky žiakov

20.11.2007

     Za veľmi dobré výsledky žiakov, ktoré dosiahli v školskom roku 2006/2007, rozdelilo Ministerstvo školstva SR po prvýkrát 295 základným a stredným školám viac ako 11 miliónov korún.
     
Medzi mimoriadne výsledky žiakov patria: najvyššie umiestnenie, ktoré žiaci dosiahli v celoštátnych a medzinárodných predmetových olympiádach a súťažiach, zapojenie školy do aktivít v rámci medzinárodných projektov a programov vyhlasovaných Európskou úniou a ocenenie v projekte Detský čin roka.
     Sumu poskytnutých finančných prostriedkov pridelených každej škole na rok 2007 určilo MŠ SR v závislosti od počtu bodov, ktoré schválil príslušný krajský školský úrad. Hodnota jedného bodu na rok 2007 je 5 tisíc Sk.
     Rezort školstva plánuje vo finančnom oceňovaní pokračovať aj v budúcnosti. Zoznam škôl, ktoré získali finančné prostriedky nájdete na internetovej stránke MŠ SRv časti financovanie regionálneho školstva.

Bratislava 20. novembra 2007