» Mediálny servis » Archív » Oznamy a správy - archív » Oznamy a správy 2007

Oznamy a správy 2007

Tlačová konferencia podpredsedu vlády a ministra školstva SR Jána Mikolaja

20.12.2007
     Vo štvrtok 20. decembra 2007 sa uskutočnila tlačová beseda podpredsedu vlády a ministra školstva SR Jána Mikolaja. Témou stretnutia boli návrh zákona o výchove a vzdelávaní a návrh zákona o po...

Centrum vedecko-technických informácií má nové sídlo

19.12.2007
     Podpredseda vlády a minister školstva SR Ján Mikolaj v stredu 19. decembra 2007 slávnostne otvoril novú budovu Centra vedecko-technických informácií SR (CVTI).      Nové podmienky vytvárajú pr...

Minister otvorí novú budovu Centra vedecko-technických informácií

18.12.2007
     Podpredseda vlády a minister školstva SR Ján Mikolaj v stredu 19. decembra 2007 slávnostne otvorí novú budovu Centra vedecko-technických informácií SR. Po takmer sedemdesiatich rokoch sa sídlo...

Školákov delia od vianočných prázdnin už len štyri dni

17.12.2007
     Od soboty 22. decembra sa pre viac ako 480 tisíc detí v základných školách a 303 tisíc stredoškolákov začínajú vianočné prázdniny. Tie potrvajú až do 7. januára 2008. Vyučovanie sa opäť začne ...

Najúspešnejší žiaci a študenti si prevzali Pamätné listy sv. Gorazda

17.12.2007
     Mimoriadne úspechy žiakov a študentov na medzinárodných predmetových a športových súťažiach ocenilo dnes v Bratislave Ministerstvo školstva SR udelením Pamätných listov sv. Gorazda. Spolu s ve...

Uplatniteľnosť stredoškolákov na trhu práce sa zvyšuje

14.12.2007
     Absolventi elektrotechnických, zdravotníckych a strojárskych odborov sa najlepšie uplatňujú na trhu práce, kým gymnazisti majú najnižšiu mieru nezamestnanosti. Vyplýva to z analýzy Ústavu info...

Minister školstva sa na pôde VŠMU zaujímal o podmienky na umelecké vzdelávanie

14.12.2007
     O súčasnej situácii umeleckej činnosti a výskumu, ďalších plánoch a perspektívach diskutoval podpredseda vlády a minister školstva Ján Mikolaj s vedením Vysokej školy múzických umení 14. decem...

Minister školstva navštívi VŠMU

13.12.2007
     O úrovni umeleckej činnosti a umeleckého výskumu na Vysokej škole múzických umení v Bratislave bude diskutovať podpredseda vlády a minister školstva SR Ján Mikolaj s jej rektorom Ondrejom Šula...

Minister školstva bude odovzdávať Pamätné listy sv. Gorazda

12.12.2007
     Podpredseda vlády a minister školstva SR Ján Mikolaj v pondelok 17. decembra 2007 slávnostne ocení  mimoriadne významné úspechy žiakov a študentov. Spolu 33 žiakov základných a stredných škôl ...

Minister Ján Mikolaj bude diskutovať v HNClube

10.12.2007
     Podpredseda vlády a minister školstva SR Ján Mikolaj sa dnes 10. decembra 2007 zúčastní diskusného fóra HNClub. So zástupcami zamestnávateľov bude hovoriť na tému Ako riešiť nedostatok kvalifi...

Rada pre deti a mládež podporila návrh zákona o mládeži

05.12.2007
     Návrh zákona o podpore a rozvoji práce s mládežou bol jediným bodom rokovania Rady pre deti a mládež, poradného orgánu ministra školstva SR, ktoré sa uskutočnilo v utorok 4. decembra 2007 v pr...

Gremiálna porada sa zaoberala stavom školských knižníc

05.12.2007
     Na 10. gremiálnej porade ministra školstva, ktorá sa konala 4. decembra 2007, schválili jej členovia Správu o stave školských knižníc za rok 2006.     Správa na základe analýzy štatistických u...

Transformácia doktorandského štúdia ukončená

30.11.2007
     Ministerstvo školstva SR zavŕšilo proces transformácie doktorandského štúdia na tretí stupeň vysokoškolského vzdelávania. V rámci sociálneho poistenia doktorandi denného štúdia už nebudú považ...

Poradný orgán ministra školstva sa bude podieľať na príprave zákona o odbornom vzdelávaní

30.11.2007
     Na dôležitosti vypracovania zákona o odbornom vzdelávaní sa dohodli členovia Rady pre odborné vzdelávanie. Jej druhé zasadnutie sa konalo vo štvrtok 29. novembra 2007 na pôde Ministerstva škol...

Ministerstvo školstva pripraví zákon o organizácii a podpore športu

28.11.2007
     Na základe vládou schváleného legislatívneho zámeru vypracuje rezort školstva paragrafové znenie zákona o organizácii  a podpore športu. Nový právny predpis upraví organizáciu a zásady riadeni...

Národná konferencia odštartovala čerpanie pomoci z ESF v rokoch 2007 - 2013

27.11.2007
     S cieľom predstaviť odbornej verejnosti operačné programy (OP) nového programového obdobia 2007-2013 - OP Vzdelávanie a OP Zamestnanosť a sociálna inklúzia sa konala 27. novembra 2007 v Bratis...

Operačné programy predstaví konferencia s medzinárodnou účasťou

26.11.2007
     Národná konferencia „Operačný program Vzdelávanie a Operačný program Zamestnanosť a sociálna inklúzia" 27. novembra 2007 v Bratislave predstaví odbornej verejnosti možnosti, ktoré ponúka nové ...

Prezentácia stredných odborných škôl na výstave JUVYR

26.11.2007
     Od zajtra budú žiaci stredných odborných škôl prezentovať a predávať svoje výrobky a služby. Popri výstave JUVYR, ktorá sa tento rok koná už šestnásty krát, sa uskutoční aj jubilejný 10. medzi...

Minister školstva rokoval s diplomatmi o partnerstve v oblasti vzdelávania

26.11.2007
     Veľvyslanca Kórejskej republiky v SR Yong-Kyua Parka prijal 26. novembra 2007 podpredseda vlády a minister školstva SR Ján Mikolaj. Na stretnutí hovorili o stave školstva v oboch štátoch, ako ...

Poradný orgán ministra školstva prerokoval novelu zákona o výskume a vývoji

23.11.2007
     Za účasti podpredsedu vlády a ministra školstva SR Jána Mikolaja sa 22. novembra 2007 uskutočnilo rokovanie Rady vlády SR pre vedu a techniku. Predmetom rokovania bol návrh novely zákona o org...
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »