» Mediálny servis » Archív » Oznamy a správy - archív » Oznamy a správy 2007 » Gremiálna porada sa zaoberala stavom školských knižníc

Gremiálna porada sa zaoberala stavom školských knižníc

05.12.2007

     Na 10. gremiálnej porade ministra školstva, ktorá sa konala 4. decembra 2007, schválili jej členovia Správu o stave školských knižníc za rok 2006.
    
Správa na základe analýzy štatistických ukazovateľov konštatuje, že z tradičných školských knižníc, ktoré v uplynulom roku zabezpečovali predovšetkým odporúčané čítanie žiakom, sa postupne stávajú elektronické školské knižnice. Tie sprístupňujú návštevníkom aj audiovizuálne a elektronické dokumenty. Napriek tomu, že stav sa oproti minulému roku zlepšil a školské knižnice rozširujú základné knižnično-informačné služby o nové špeciálne služby, ich úroveň je v porovnaní s optimálnym modelom stále nízka. Podľa správy je príčinou tejto situácie nedostatok finančných prostriedkov vyčlenených z rozpočtov škôl na prevádzku a činnosť školských knižníc, ako aj ich slabá angažovanosť pri získavaní financií z doplnkových zdrojov.
     Práve tento stav by mal pomôcť riešiť aj pripravovaný národný projekt rezortov školstva a kultúry, ktorý zabezpečí modernizáciu školských knižníc a prístup žiakov a učiteľov k digitálnemu obsahu vo výchovno-vzdelávacom procese.

Bratislava 5. december 2007