Koncepcia štátnej politiky vo vzťahu k deťom a mládeži schválená na ďalšie roky

13.11.2007

     Na 9. gremiálnej porade ministra školstva, ktorá sa konala 13. novembra, sa jej členovia zaoberali okrem iného aj koncepciou štátnej politiky vo vzťahu k deťom a mládeži na roky 2008–2014.
    
Dokument nadväzuje na doterajšiu koncepciu, ktorá sa napĺňa do konca roka 2007. Jeho cieľom je zlepšovať životnú situáciu mladých ľudí (hlavne podporou vzdelávania, prístupu k informáciám, bývania, zamestnanosti, zdravia, využívania voľného času a pod.). Podľa schválenej koncepcie bude za komunikáciu, koordináciu a propagáciu štátnej politiky zodpovedné Ministerstvo školstva SR. Na jej napĺňaní sa však budú podieľať aj iné ministerstvá, samosprávne orgány, výchovno-vzdelávacie a záujmovo-vzdelávacie školské zariadenia. Stanovenými cieľmi, princípmi a kľúčovými oblasťami pôsobenia sa bude štát vo väčšej miere snažiť o odstránenie apatie, pocitu bezmocnosti a nezáujmu u mladých ľudí.
     Jedným z bodov rokovania gremiálnej porady bolo aj vyhodnotenie účasti žiakov na medzinárodných športových súťažiach v školskom roku 2006/2007. Najväčším úspechom v minulom školskom roku a zároveň v histórii samostatného Slovenska bolo 1. miesto na Medzinárodných majstrovstvách v basketbale vo Francúzsku. Ocenenie získali žiačky Gymnázia na ul. Štefana Moyzesa v Ružomberku. Úspešnou bola aj Lucia Košturiaková z Gymnázia na Varšavskej ceste v Žiline, ktorá sa dostala do tímu piatich najlepších hráčok na Medzinárodných majstrovstvách vo flórbale. Popredné miesta obsadili tiež naši mladí atléti na Medzinárodných majstrovstvách v atletike vo Francúzsku. V uplynulom školskom roku sa darilo aj žiakom základných škôl. Úspechom sa môže pochváliť družstvo športovcov zo Základnej školy v Štrbe. Na Medzinárodnej súťaži v lyžovaní v Nemecku sa umiestnili na 3. mieste.
     Koncom novembra podpredseda vlády a minister školstva SR Ján Mikolaj osobne zablahoželá úspešným reprezentatom.

Bratislava 13. november 2007 

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku