» Mediálny servis » Archív » Oznamy a správy - archív » Oznamy a správy 2007 » Minister školstva sa stretol so zástupcom generálneho tajomníka OECD

Minister školstva sa stretol so zástupcom generálneho tajomníka OECD

22.11.2007

     Podpredseda vlády a minister školstva SR Ján Mikolaj prijal 22. novembra 2007 zástupcu generálneho tajomníka Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD) Aarta Jana de Geusa. Na stretnutí sa venovali otázkam reformného programu slovenskej vlády a vzájomnej spolupráce v oblasti školstva a vzdelávania.

     Ján Mikolaj informoval zástupcu OECD o reformných krokoch rezortu školstva, ktoré uskutočňuje aj v nadväznosti na analytickú štúdiu OECD. Dokument hodnotí každé dva roky viaceré aspekty slovenskej ekonomiky a odporúča opatrenia, ktoré by mohli viesť k zlepšeniu ekonomických, hospodárskych a vzdelávacích výsledkov, ako aj k vyššej zamestnanosti.
     Posledná štúdia, ktorá bola publikovaná 5. apríla 2007, vyzdvihla nízky podiel mladých ľudí opúšťajúcich vzdelávací systém pred získaním výučného listu alebo maturity. V iných oblastiach má však slovenské školstvo podľa štúdie OECD rezervy - potreba vyššej zaškolenosti detí pochádzajúcich zo sociálne znevýhodneného prostredia, odstránenie zaraďovania žiakov v ich rannom veku do výberových škôl (v našich podmienkach osemročné gymnáziá). Predmetom rokovania bolo aj prepojenie odborného vzdelávania s požiadavkami trhu práce, atraktívnosť vysokoškolského vzdelávania pre absolventov stredných škôl, ale aj celoživotné vzdelávanie. OECD hodnotí mnohé kroky rezortu školstva pozitívne. Za výzvu do budúcnosti obe strany považujú ich úspešné zavedenie do praxe.
     Aart de Geus oboznámil zároveň Jána Mikolaja o pripravovanom programe OECD a EÚ, ktorý by mal pomôcť pri znižovaní nezamestnanosti. V súvislosti s týmto zámerom budú v januári 2008 prezentovať výsledky prieskumu o efektivite vyššieho vzdelávania na konferencii v Tokiu.

Bratislava 22. novembra 2007