Oznamy a správy 2007

Spolupráca Slovenska a USA v oblasti vedy a techniky bude pokračovať

     Na pôde Ministerstva zahraničných vecí USA vo Washingtone podpísali vo štvrtok 8. novembra podpredseda vlády a minister školstva SR Ján Mikolaj a Paula Dobriansky - štátna tajomníčka MZV USA p…

Tlačovou konferenciou otvorí minister školstva Týždeň vedy a techniky na Slovensku

Slávnostné otvorenie Týždňa vedy a techniky na Slovensku sa uskutoční v pondelok 12. novembra 2007 tlačovou konferenciou podpredsedu vlády a ministra školstva SR Jána Mikolaja. Stretnutie sa začne …

Termíny maturity v tomto školskom roku

     Vyše 60 tisíc maturantov bude skladať v školskom roku 2007/2008 svoju skúšku dospelosti. Externá časť a písomná forma internej časti maturitnej skúšky (EČ a PFIČ MS) sa začne v utorok 11. marc…

V pondelok sa začne 4. ročník Týždňa vedy a techniky na Slovensku

     V termíne od 12. do 18. novembra 2007 sa uskutoční v poradí už 4. ročník Týždňa vedy a techniky na Slovensku 2007. Jeho posolstvom je vytvárať podmienky pre rozvoj vedy a techniky v spoločnost…

Minister školstva na Honorárnom konzuláte SR v Bostone

     Počas pracovnej návštevy USA sa podpredseda vlády a minister školstva SR Ján Mikolaj zúčastnil oficiálneho otvorenia Honorárneho konzulátu SR v Bostone. Stretnutie  sa uskutočnilo v utorok 6. …

Európska komisia schválila Operačný program Vzdelávanie

     Európska komisia dnes schválila Slovenskej republike Operačný program Vzdelávanie, na základe ktorého budeme môcť čerpať do roku 2013 finančnú pomoc v hodnote viac ako 726,8 milióna eur. Riadi…

Vysoké školy už začali prijímať prihlášky na akademický rok 2008/2009

     Do konca tohto roka je potrebné zaslať prihlášku na šesť vysokých škôl. Týka sa to študijných programov, na ktorých sa overujú aj talentové predpoklady a zručnosti potrebné pre štúdium.      D…

Minister školstva SR Ján Mikolaj bude rokovať s partnermi v USA

     Podpredseda vlády a minister školstva SR Ján Mikolaj pracovne navštívi Spojené štáty americké. V dňoch 5. - 10. novembra 2007 sa stretne s partnermi v Bostone, Cambridgei a Washingtone DC.    …

Skalickému gymnáziu udelia čestný názov

     Oddnes 30. októbra 2007 ponesie Gymnázium v Skalici meno významného historika a skalického rodáka Františka Víťazoslava Sasinka. Účastníkom slávnostného zhromaždenia sa prihovorí aj podpredsed…

Pri prevencii šikanovania pomôže aj nová internetová stránka

     Užitočné informácie, kontakty, ako aj on-line poradňu môžu nájsť deti, mládež, rodičia, pedagógovia i ďalší odborníci zaoberajúci sa problémom šikanovania na novej internetovej stránke http://…

Školáci si oddýchnu päť dní

     V tomto týždni sa školáci pripravujú iba na dva vyučovacie dni. Od stredy 31. októbra do piatku 2. novembra 2007 ich čakajú jesenné prázdniny. Spolu s víkendom tak budú oddychovať päť dní. Do …

Víťazi súťaže Európska značka a Európsky učiteľ jazykov si prevzali ocenenia

     Vo štvrtok 25. októbra 2007 sa uskutočnilo slávnostné vyhlásenie výsledkov súťaže Európska značka 2007 a Európsky učiteľ jazykov roka 2007. Víťazní jednotlivci a organizácie si prevzali certif…

Porada vedenia schválila novelu zákona o vede

     Na porade vedenia rezortu školstva, ktorá sa konala 23. októbra 2007, rokovali jej členovia okrem iného aj o návrhu novely zákona o organizácii štátnej podpory výskumu a vývoja (zákon o vede).…

Vedecká grantová agentúra VEGA bude mať nový štatút

     Nový štatút Vedeckej grantovej agentúry (VEGA) podpíše v stredu 24. októbra 2007 podpredseda vlády a minister školstva SR Ján Mikolaj a predseda Slovenskej akadémie vied (SAV) Štefan Luby. Slá…

Európska komisia: „Vždy je čas začať sa učiť“

     Európska komisia vyzvala členské štáty na podporu a spoluprácu pri uskutočňovaní Akčného plánu pre vzdelávanie dospelých. Akčný plán má pomôcť odstrániť prekážky, ktoré bránia dospelým zapájať…

Program celoživotného vzdelávania - výzva na podanie prihlášok na rok 2008

     Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu -  Národná agentúra Programu celoživotného vzdelávania, na základe výzvy vyhlásenej Európskou komisiou vyhlasuje Výzvu na podanie pri…

Minister školstva diskutoval o odbornom vzdelávaní

     Podpredseda vlády a minister školstva SR Ján Mikolaj sa zúčastnil vo štvrtok 18. októbra 2007 seminára „Školy a podniková sféra“. Na stretnutí, ktoré sa konalo za účasti  francúzskeho veľvysla…

Pripravovaný zákon upraví postavenie učiteľov

Na dnešnom rokovaní vlády bol schválený legislatívny zámer zákona o postavení pedagogických zamestnancov. Materiál komplexne rieši oblasť postavenia pedagogických zamestnancov. Všetkých pedagógov m…

Legislatívny zámer nového školského zákona bol predmetom rokovania vlády SR

     Vláda na dnešnom rokovaní schválila legislatívny zámer zákona o výchove a vzdelávaní. Jeho cieľom je, na rozdiel od súčasného stavu, systémovo upraviť výchovu a vzdelávanie žiakov v jednom prá…

Minister školstva vystúpi na seminári o odbornom vzdelávaní

     O odbornom vzdelávaní a spolupráci medzi Slovenskou a Francúzskou republikou bude hovoriť podpredseda vlády a minister školstva SR Ján Mikolaj na seminári „Školy a podniková sféra“. Konferenci…

« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku