» Mediálny servis » Archív » Oznamy a správy - archív » Oznamy a správy 2007 » Porada vedenia schválila novelu zákona o vede

Porada vedenia schválila novelu zákona o vede

24.10.2007

     Na porade vedenia rezortu školstva, ktorá sa konala 23. októbra 2007, rokovali jej členovia okrem iného aj o návrhu novely zákona o organizácii štátnej podpory výskumu a vývoja (zákon o vede).
    
Novela upravuje problematiku, ktorá sa týka poskytovania prostriedkov zo štátneho rozpočtu aj zahraničným organizáciám výskumu a vývoja. Zároveň navrhuje zavedenie systému pravidelného hodnotenia organizácií výskumu a vývoja na Slovensku, ktorým sú poskytované štátne financie. Jej zámerom je tiež skvalitnenie poskytovania finančných prostriedkov prostredníctvom Agentúry na podporu výskumu a vývoja, ako aj štátnych programov výskumu a vývoja.
     Návrh novely zákona o organizácii štátnej podpory výskumu a vývoja bol vedením ministerstva školstva schválený s pripomienkami. Po ich zapracovaní bude predložený na medzirezortné pripomienkové konanie, príslušným poradným orgánom a následne na rokovanie vlády SR.

Bratislava 25. október 2007