» Mediálny servis » Archív » Oznamy a správy - archív » Oznamy a správy 2007 » Termíny maturity v tomto školskom roku

Termíny maturity v tomto školskom roku

08.11.2007

     Vyše 60 tisíc maturantov bude skladať v školskom roku 2007/2008 svoju skúšku dospelosti. Externá časť a písomná forma internej časti maturitnej skúšky (EČ a PFIČ MS) sa začne v utorok 11. marca 2008 zo slovenského jazyka a literatúry a slovenského jazyka a slovenskej literatúry. Písomku z anglického jazyka absolvujú stredoškoláci 12. marca 2008, z nemeckého jazyka 13. marca 2008 a z matematiky 14. marca 2008. Študenti národnostných menšín budú EČ a PFIČ MS z maďarského jazyka a literatúry a ukrajinského jazyka a literatúry písať v pondelok 17. marca 2008.
     V dňoch od 26. marca 2008 do 31. marca 2008 sa uskutoční externá časť a písomná forma internej časti maturity z ruského, francúzskeho, španielskeho a talianskeho jazyka. Termíny budú spresnené dodatočne, keď bude známa databáza prihlásených žiakov.
     Pri príprave maturitných testov sa venovala osobitná pozornosť maturantom so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. Rozdelení budú do troch skupín podľa stupňa postihnutia a budú im upravené podmienky na vykonanie skúšky (viac času, zväčšené písmo, prehľadné členenie textu, testy v Braillovom písme a pod.).
     Výsledkové listiny žiakov z externej časti maturitnej skúšky budú príslušnej škole doručené najneskôr 12. mája 2008. Okrem toho si budú môcť školy prevziať výsledky maturantov aj v elektronickej forme, a to prostredníctvom prihlasovacieho hesla z portálu školského výpočtového strediska.
     Vo výsledkových listinách bude uvedená úspešnosť žiaka v teste (v percentách), jeho relatívna úspešnosť v porovnaní s celoslovenským výsledkom (percentil) a základné štatistické výsledky školy. Škola musí žiakov informovať o ich výsledkoch najneskôr 10 dní pred termínom konania ústnej maturity. Percentuálne vyjadrenie úspešnosti žiaka v teste externej časti a dosiahnutý percentil sa uvádzajú na maturitnom vysvedčení.

Bratislava 8. november 2007