» Mediálny servis » Archív » Oznamy a správy - archív » Oznamy a správy 2007 » Tlačovou konferenciou otvorí minister školstva Týždeň vedy a techniky na Slovensku

Tlačovou konferenciou otvorí minister školstva Týždeň vedy a techniky na Slovensku

09.11.2007

Slávnostné otvorenie Týždňa vedy a techniky na Slovensku sa uskutoční v pondelok 12. novembra 2007 tlačovou konferenciou podpredsedu vlády a ministra školstva SR Jána Mikolaja. Stretnutie sa začne o 14. hod. v priestoroch Strednej priemyselnej školy dopravnej (SPŠD) na Kvačalovej 20  v Bratislave.

Na tlačovej konferencii bude minister Ján Mikolaj informovať zároveň aj o výsledkoch zahraničnej pracovnej cesty v USA v dňoch 4. – 10. novembra 2007. Jej významným prínosom bol podpis Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Spojených štátov amerických o vedecko-technickej spolupráci.

Súčasťou Týždňa vedy a techniky sú štyri hlavné a viac ako 200 sprievodných podujatí. Práve na SPŠD sa uskutoční jedno z nich – výstava svojpomocne vyrobených učebných pomôcok pre technické predmety. Úplný zoznam podujatí a podrobnejšie informácie sú uvedené na www.minedu.sk.


     Stredná priemyselná škola dopravná (SPŠD) poskytuje žiakom úplné stredné odborné vzdelanie s maturitou v štvorročnom dennom štúdiu. Ponúka štúdium v dvoch odboroch: prevádzka a ekonomika dopravy a technika a prevádzka dopravy. V tomto školskom roku otvorila 16 tried, ktoré navštevuje približne 430 žiakov.
     V roku 2006 sa SPŠD  podarilo získať podporu Európskeho sociálneho fondu na realizáciu vlastného projektu pod názvom Vytvorenie aktivizačných učebných textov pre študentov stredných odborných škôl s dopravným zameraním. Jeho cieľom je zvýšiť zručnosti a kvalifikácie osôb vstupujúcich na trh práce tak, aby zodpovedali požiadavkám trhu práce aj v európskom priestore.

Učitelia všeobecno-vzdelávacích, ako aj odborných predmetov pracujú v tomto a budúcom školskom roku na vytvorení  aktivizačných učebných textov , ktoré majú formu pracovných listov. Celkovo vytvoria 75 súborov pracovných listov z rôznych všeobecno-vzdelávacích a odborných predmetov vo všetkých ročníkoch. Budú obsahovať tvorivé, problémové úlohy, ktoré majú simulovať situácie vychádzajúce z bežného života a praxe budúceho absolventa strednej odbornej školy s dopravným zameraním.

Bratislava 9. november 2007