Oznamy a správy 2007

Rada EÚ pre konkurencieschopnosť rokovala o Európskom technologickom inštitúte

     Podpredseda vlády a minister školstva SR Ján Mikolaj sa zúčastnil zasadnutia Rady Európskej únie pre konkurencieschopnosť v Luxemburgu. Diskusia bola zameraná predovšetkým na otázky týkajúce s…

Minister školstva SR sa stretne s rektormi vysokých škôl

     Podpredseda vlády a minister školstva SR Ján Mikolaj sa zúčastní dnes 22. júna 2007 o 11. hod. zasadnutia Slovenskej rektorskej konferencie (SRK). Témami spoločného rokovania rektorov vysokých…

Zasadnutie Rady EÚ pre konkurencieschopnosť sa bude zaoberať výskumom

     Podpredseda vlády a minister školstva SR Ján Mikolaj bude reprezentovať svoj rezort na zasadnutí Rady Európskej únie pre konkurencieschopnosť. V pondelok 25. júna 2007 sa v Luxemburgu uskutočn…

Slovenskí študenti budú opäť dokazovať svoje kvality

     V letných mesiacoch vyrazia talentovaní študenti stredných škôl znovu do sveta, aby sa  zúčastnili bojov o medaily v predmetových olympiádach. Úspešní riešitelia celoštátnych kôl budú tentoraz…

Ocenenia pre pedagogicko-psychologických pracovníkov

     Pri príležitosti 50. výročia vzniku výchovného a psychologického poradenstva na Slovensku podpredseda vlády a minister školstva SR Ján Mikolaj a štátna tajomníčka MŠ SR Bibiána Obrimčáková oce…

Rezort školstva opäť podporí projekty na informatizáciu škôl

     Do 30. júna 2007 môžu základné a stredné školy podať na Ministerstvo školstva SR prostredníctvom KŠÚ svoj rozvojový projekt v rámci výzvy „Otvorená škola 2007" . Rezort na tento účel vyčlenil …

Bakalárske vzdelanie stredné školy poskytovať nebudú

     Ministerstvo školstva SR odmieta medializované informácie, ktoré spájajú novelu zákona o vysokých školách so zámerom, aby stredné školy mohli poskytovať bakalárske študijné programy.     Na po…

Programy EÚ posilnili jazykové a celoživotné vzdelávanie

     Na 14. porade vedenia ministerstva, ktorá sa konala 19. júna 2007, prijali jej členovia Správu o účasti SR na programoch Európskej únie v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy a mládeže Sokra…

Výchovné a psychologické poradenstvo na Slovensku oslavuje 50 ročnú tradíciu

     Pri príležitosti 50 rokov výchovného a psychologického poradenstva na Slovensku sa uskutoční v utorok 19. júna 2007 pracovno-odborný seminár zástupcov Ministerstva školstva SR, Výskumného ústa…

Na stredných odborných učilištiach a združených stredných školách sa začínajú záverečné skúšky

     Viac ako 16 tisíckam žiakov stredných odborných učilíšť a združených stredných škôl sa v pondelok 18. júna 2007 začínajú záverečné skúšky. Na nich budú dokazovať svoje zručnosti a vedomosti, k…

Rada pre regionálne školstvo diskutovala o pripravovaných zákonoch

     Na 3. zasadnutí poradného orgánu ministra školstva, ktoré sa konalo 14. júna 2007, predložil Ján Mikolaj členom rady návrhy legislatívneho zámeru zákona o postavení pedagogických zamestnancov,…

Porada vedenia sa zaoberala postavením pedagogických zamestnancov

     Na 13. porade vedenia rezortu školstva, ktorá sa konala 12. júna 2007, schválili jej členovia návrh legislatívneho zámeru zákona o postavení pedagogických zamestnancov škôl a školských zariade…

Iuventa otvorila dvere svojim návštevníkom

     Podujatím Big Bang – Deň otvorených dverí vyvrcholil v piatok 8. júna 2007 tretí ročník projektu Európsky týždeň mládeže (ETM). Do priestorov Iuventy zavítali zástupcovia mládežníckych organiz…

Odborníci budú diskutovať o prioritách výskumu a vývoja do roku 2015

      V utorok 12. júna 2007 sa o 12. hod. uskutoční za účasti podpredsedu vlády a ministra školstva SR Jána Mikolaja  rokovanie o vecných prioritách výskumu a vývoja do roku 2015. Zasadnutia sa zú…

Stanovisko MŠ SR k pripravovaným organizačným zmenám

     Ministerstvo školstva SR na základe výsledkov auditu  pripravuje optimalizáciu organizačnej štruktúry školskej správy. V súčasnosti má vo svojej pôsobnosti 32 priamo riadených organizácii. Aud…

Medzinárodná štúdia TIMSS 2007 overovala vedomosti žiakov štvrtých ročníkov

     V týchto dňoch sa skončilo testovanie vedomostí a zručností žiakov štvrtých ročníkov na vybraných základných školách z matematiky a z prírodovedy v rámci medzinárodnej štúdie TIMSS 2007. Štúdi…

Ministerstvo školstva SR bude opäť preplácať maturantom jazykové certifikáty

     Maturanti majú už druhýkrát možnosť dať si preplatiť jazykové certifikáty. Ministerstvo školstva SR ponúka dotáciu až do výšky 5 000 korún každému študentovi, ktorý v tomto roku maturoval z an…

Odborné vzdelávacie programy sa budú tvoriť na dvoch úrovniach

     Na svojom dnešnom zasadnutí rokovala vláda o ďalšej z koncepcií, ktoré budú tvoriť východiská pre legislatívny zámer zákona o výchove a vzdelávaní. Schválený návrh predstavuje dvojúrovňový mod…

Možnosti pre výmenné programy medzi USA a Slovenskom sa rozšíria

     Podpredseda vlády a minister školstva SR Ján Mikolaj otvorí v stredu 6. júna 2007 za účasti veľvyslanca USA na Slovensku Rodolphea M. Valleeho podujatie Fórum vyššieho vzdelávania. Stretnutie …

Gremiálna porada prijala koncepciu vyučovania cudzích jazykov

     Na 5. gremiálnej porade ministra školstva, ktorá sa konala 5. júna 2007, schválili jej členovia koncepciu vyučovania cudzích jazykov na základných a stredných školách. Najvýznamnejšou úlohou b…

« 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 »
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku