» Mediálny servis » Archív » Oznamy a správy - archív » Oznamy a správy 2007 » Medzinárodná štúdia TIMSS 2007 overovala vedomosti žiakov štvrtých ročníkov

Medzinárodná štúdia TIMSS 2007 overovala vedomosti žiakov štvrtých ročníkov

08.06.2007

     V týchto dňoch sa skončilo testovanie vedomostí a zručností žiakov štvrtých ročníkov na vybraných základných školách z matematiky a z prírodovedy v rámci medzinárodnej štúdie TIMSS 2007. Štúdiu organizuje Medzinárodná asociácia pre hodnotenie výsledkov vzdelávania (IEA). Národným koordinačným centrom štúdie TIMSS na Slovensku je Štátny pedagogický ústav. Do štúdie TIMSS 2007 sa u nás zapojilo približne 5 200 žiakov, vyše 300 učiteľov a vyše 180 riaditeľov z viac ako 180 základných škôl.
     Cieľom štúdie TIMSS 2007 na Slovensku je skúmať výsledky žiakov vo vzdelávaní na úrovni krajov a sídla školy v súvislosti s faktormi dôležitými pre vyučovanie.
     Štúdia testovala vedomosti našich žiakov už štvrtýkrát, v rokoch 1995, 1999 a 2003 sa testovali vedomosti 14 – ročných žiakov. Žiaci 4. ročníkov základných škôl sa tento rok zapojili do štúdie prvýkrát.
     Prvé výsledky Slovenska v medzinárodnom porovnaní by mali byť dostupné v decembri 2008. Celkovo sa do TIMSS 2007 zapojilo viac ako 60 krajín.

Bratislava 8. júna 2007