» Mediálny servis » Archív » Oznamy a správy - archív » Oznamy a správy 2007 » Ministerstvo školstva SR bude opäť preplácať maturantom jazykové certifikáty

Ministerstvo školstva SR bude opäť preplácať maturantom jazykové certifikáty

07.06.2007

     Maturanti majú už druhýkrát možnosť dať si preplatiť jazykové certifikáty. Ministerstvo školstva SR ponúka dotáciu až do výšky 5 000 korún každému študentovi, ktorý v tomto roku maturoval z anglického, nemeckého, francúzskeho, španielskeho alebo talianskeho jazyka na vyššej A úrovni a umiestnil sa medzi najlepšími 50 % maturantov, teda dosiahol percentil minimálne 50. Podmienkou je, aby niektorý zo zoznamu  certifikátov získal v priebehu roka 2007.
    
O dotáciu môžu maturanti žiadať od 1. júla do 10. decembra 2007. Žiadosť je potrebné podať na formulári spolu s ďalšími prílohami na príslušný krajský školský úrad osobne alebo poštou. V danom kalendárnom roku môže študent podať len jednu žiadosť.
     Dotáciu nemožno poskytnúť na refundáciu výdavkov uhradených v predchádzajúcich rozpočtových rokoch a nevzťahuje sa na cestovné náhrady alebo iné výdavky spojené so získaním jazykového certifikátu.
     Bližšie informácie spolu s formulárom žiadosti a zoznamom preplácaných certifikátov sú dostupné na internetovej stránke MŠ SR.

Bratislava 7. júna 2007