Iuventa otvorila dvere svojim návštevníkom

11.06.2007

     Podujatím Big Bang – Deň otvorených dverí vyvrcholil v piatok 8. júna 2007 tretí ročník projektu Európsky týždeň mládeže (ETM). Do priestorov Iuventy zavítali zástupcovia mládežníckych organizácií, občianskych združení, škôl, mládežnícki a informační pracovníci, ale aj širšia verejnosť a žiaci stredných a základných škôl. Na podujatí si mladí ľudia vymenili skúsenosti z praxe a oboznámili sa o realizovaných krokoch v programe EÚ Mládež. Organizátori návštevníkom predstavili aj kampaň „Každý iný, všetci rovní“, cieľom ktorej  je podporiť boj proti rasizmu, antisemitizmu, xenofóbii a intolerancii. Program akcie tvorili prezentácie úspešných projektov v programe Mládež, tvorivé workshopy, rozhovory s dobrovoľníkmi, ako aj videoprezentácie.


     Európsky týždeň mládeže sa organizuje z iniciatívy Európskej komisie. Jeho cieľom je zapojiť mládež do diskusie o utváraní budúcnosti Európy, sociálneho začlenenia a rozmanitosti mladých ľudí. Národné agentúry zodpovedné za implementáciu nového programu Mládež v akcii pripravili v rámci ETM 2007 škálu podujatí na národnej, regionálnej a miestnej úrovni po celej Európe.

Bratislava 11. júna 2007

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku