» Mediálny servis » Archív » Oznamy a správy - archív » Oznamy a správy 2007 » Rada pre regionálne školstvo diskutovala o pripravovaných zákonoch

Rada pre regionálne školstvo diskutovala o pripravovaných zákonoch

14.06.2007

     Na 3. zasadnutí poradného orgánu ministra školstva, ktoré sa konalo 14. júna 2007, predložil Ján Mikolaj členom rady návrhy legislatívneho zámeru zákona o postavení pedagogických zamestnancov, ako aj legislatívneho zámeru zákona o výchove a vzdelávaní.
    
Predmetom odbornej diskusie boli tiež pedagogicko-organizačné pokyny, ktoré budú od budúceho roka doručované školám iba v elektronickej podobe. Tento rok ich školy dostanú ešte v tlačenej verzii, pričom sú zverejnené aj na internetovej stránke Ministerstva školstva SRUčiteľských novín.
    Na programe rokovania bola aj Koncepcia výchovy a vzdelávania národnostných menšín, pripravovaná vyhláška MŠ SR o základnej škole, ako aj smernica na financovanie vzdelávacích poukazov.

Bratislava 14. júna 2007