Stanovisko MŠ SR k pripravovaným organizačným zmenám

08.06.2007

     Ministerstvo školstva SR na základe výsledkov auditu  pripravuje optimalizáciu organizačnej štruktúry školskej správy. V súčasnosti má vo svojej pôsobnosti 32 priamo riadených organizácii. Audit preukázal, že ich činnosť nie je koordinovaná, organizácie sú izolované a duplicitne vykonávajú tú istú činnosť. Z týchto dôvodov MŠ SR navrhuje vytvoriť novú organizačnú štruktúru. Jej cieľom je zoštíhlenie a zefektívnenie činnosti špecializovanej školskej správy. Počet organizácii sa zníži na 15, pričom úspora na mzdách bude takmer 100 miliónov korún.
     Zanikne Dom zahraničných stykov, jeho agendu prevezme sekcia medzinárodnej spolupráce. Medzinárodné laserové centrum sa presunie na akademickú pôdu. Namiesto piatich metodicko-pedagogických centier vznikne jedna rozpočtová organizácia s detašovanými pracoviskami. Podobne to bude aj v prípade piatich školských výpočtových stredísk. Krajské školské úrady sa transformujú. Vytvorí sa jeden štátny školský úrad s detašovanými pracoviskami. Organizačná štruktúra bude podobná ako pri Štátnej školskej inšpekcii, čo vytvorí predpoklady na ich spoluprácu. MŠ SR v súčasnosti pripravuje realizačné kroky.
     Pokiaľ ide o medializované informácie o rušení niektorých oddelení sekcie regionálneho školstva, MŠ SR pripravuje optimalizáciu štruktúry úradu. Oddelenia sa rušiť nebudú, dôjde však k ich spájaniu. Je pripravených viacero pracovných návrhov, ktoré sa v súčasnosti analyzujú.

Bratislava 8. júna 2007

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku