» Mediálny servis » Archív » Oznamy a správy - archív » Oznamy a správy 2007 » Rezort školstva opäť podporí projekty na informatizáciu škôl

Rezort školstva opäť podporí projekty na informatizáciu škôl

19.06.2007

     Do 30. júna 2007 môžu základné a stredné školy podať na Ministerstvo školstva SR prostredníctvom KŠÚ svoj rozvojový projekt v rámci výzvy „Otvorená škola 2007" . Rezort na tento účel vyčlenil 10 miliónov korún.
    
Projekty by mali byť zamerané na inováciu vyučovania s podporou informačných a komunikačných technológií s cieľom podnietiť spoluprácu základných a stredných škôl s partnermi mimo školy na podporu budovania informačnej spoločnosti.
     Maximálna výška poskytnutých finančných prostriedkov na jeden projekt je 200 000 Sk. Jednou z podmienok na pridelenie finančných prostriedkov na rozvojový projekt je spoluúčasť zriaďovateľa alebo iných subjektov vo výške 30 % z objemu požadovaných finančných prostriedkov. Obdobie realizácie projektu je od 15. augusta 2007 do 31. decembra 2007. Bližšie informácie a formulár žiadosti nájdete na internetovej stránke MŠ SR.

Bratislava 19. júna 2007