» Mediálny servis » Archív » Oznamy a správy - archív » Oznamy a správy 2007 » Odborníci budú diskutovať o prioritách výskumu a vývoja do roku 2015

Odborníci budú diskutovať o prioritách výskumu a vývoja do roku 2015

11.06.2007

      V utorok 12. júna 2007 sa o 12. hod. uskutoční za účasti podpredsedu vlády a ministra školstva SR Jána Mikolaja  rokovanie o vecných prioritách výskumu a vývoja do roku 2015. Zasadnutia sa zúčastnia predstavitelia vedeckej a akademickej obce, ako aj zástupcovia priemyselných zväzov.
     Ministerstvo školstva SR bude na základe záverov rokovania špecifikovať priority výskumu a vývoja do roku 2015. Tie sa následne premietnu do návrhu Dlhodobého zámeru štátnej vednej a technickej politiky do roku 2015.
     Vecné priority bude potrebné identifikovať osobitne pre potreby Agentúry na podporu výskumu a vývoja, ako aj pre aktivity z operačného programu Výskum a vývoj. V súlade s Národným programom reforiem Slovenska na roky 2006 – 2008 bude potrebné určiť aj tri témy aplikovaného výskumu pre štátne programy výskumu a vývoja.

 

Miesto stretnutia: Pálfyho palác, Zámocká ul., Bratislava.

 

Bratislava 11. júna 2007