» Mediálny servis » Archív » Oznamy a správy - archív » Oznamy a správy 2007 » Na stredných odborných učilištiach a združených stredných školách sa začínajú záverečné skúšky

Na stredných odborných učilištiach a združených stredných školách sa začínajú záverečné skúšky

15.06.2007

     Viac ako 16 tisíckam žiakov stredných odborných učilíšť a združených stredných škôl sa v pondelok 18. júna 2007 začínajú záverečné skúšky. Na nich budú dokazovať svoje zručnosti a vedomosti, ktoré získali počas prípravy na povolanie. Skúšky potrvajú až do 15. júla.
     Záverečná skúška v stredných odborných učilištiach, stredných odborných školách a učilištiach sa člení na písomnú časť, praktickú časť a ústnu časť. V odborných učilištiach ju tvorí praktická časť, ktorej súčasťou je aj písomná časť skúšky, a ústna časť.
     Písomná časť trvá od 45 minút do 120 minút. Praktická časť môže trvať najviac 24 hodín, výnimočne až štyri týždne. Najmä z dôvodu sezónnych prác sa môže uskutočniť aj v inom termíne. Záverečnú skúšku ukončujú žiaci ústnou odpoveďou, ktorá trvá najviac 15 minút. Na jej prípravu majú podľa charakteru odboru 15 až 30 minút. Celkovo tak žiakom trvá záverečná skúška spravidla tri dni. Po úspešnom absolvovaní im škola vydá výučný list pre príslušný odbor.

Bratislava 15. júna 2007