Gremiálna porada prijala koncepciu vyučovania cudzích jazykov

05.06.2007

     Na 5. gremiálnej porade ministra školstva, ktorá sa konala 5. júna 2007, schválili jej členovia koncepciu vyučovania cudzích jazykov na základných a stredných školách. Najvýznamnejšou úlohou bude podľa koncepcie zvýšenie počtu kvalifikovaných učiteľov cudzích jazykov približne o 1800 oproti súčasnému stavu, čo predstavuje nárast asi o 30%.
    
Ešte v júni bude uvedená koncepcia predložená na rokovanie vlády SR a následne bude zapracovaná do pripravovaného zákona o výchove vzdelávaní.
     Gremiálna porada schválila na dnešnom zasadnutí aj legislatívny zámer návrhu zákona o mládeži, ktorý je východiskom pre nový zákon pre prácu s deťmi a mládežou. Úlohou zákona je definovať dôležité pojmy používané v politike mládeže. Upraví úlohy orgánov štátnej správy a samosprávy a iných právnických osôb pre legislatívne vymedzenie štátnej politiky vo vzťahu k deťom a mládeži, ako aj určí mechanizmy financovania a tvorby mládežníckych politík. Legislatívny zámer bude predložený na rokovanie Legislatívnej rady vlády SR a v auguste na rokovanie vládneho kabinetu.

Bratislava 5. júna 2007

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku