» Mediálny servis » Archív » Oznamy a správy - archív » Oznamy a správy 2007 » Gremiálna porada prijala koncepciu vyučovania cudzích jazykov

Gremiálna porada prijala koncepciu vyučovania cudzích jazykov

05.06.2007

     Na 5. gremiálnej porade ministra školstva, ktorá sa konala 5. júna 2007, schválili jej členovia koncepciu vyučovania cudzích jazykov na základných a stredných školách. Najvýznamnejšou úlohou bude podľa koncepcie zvýšenie počtu kvalifikovaných učiteľov cudzích jazykov približne o 1800 oproti súčasnému stavu, čo predstavuje nárast asi o 30%.
    
Ešte v júni bude uvedená koncepcia predložená na rokovanie vlády SR a následne bude zapracovaná do pripravovaného zákona o výchove vzdelávaní.
     Gremiálna porada schválila na dnešnom zasadnutí aj legislatívny zámer návrhu zákona o mládeži, ktorý je východiskom pre nový zákon pre prácu s deťmi a mládežou. Úlohou zákona je definovať dôležité pojmy používané v politike mládeže. Upraví úlohy orgánov štátnej správy a samosprávy a iných právnických osôb pre legislatívne vymedzenie štátnej politiky vo vzťahu k deťom a mládeži, ako aj určí mechanizmy financovania a tvorby mládežníckych politík. Legislatívny zámer bude predložený na rokovanie Legislatívnej rady vlády SR a v auguste na rokovanie vládneho kabinetu.

Bratislava 5. júna 2007