» Mediálny servis » Archív » Oznamy a správy - archív » Oznamy a správy 2007 » Ocenenia pre pedagogicko-psychologických pracovníkov

Ocenenia pre pedagogicko-psychologických pracovníkov

20.06.2007

     Pri príležitosti 50. výročia vzniku výchovného a psychologického poradenstva na Slovensku podpredseda vlády a minister školstva SR Ján Mikolaj a štátna tajomníčka MŠ SR Bibiána Obrimčáková ocenili dlhoročných bývalých aj súčasných pedagogicko-psychologických pracovníkov.
    
Ďakovný list podpredsedu vlády a ministra školstva si prevzal autor koncepcie biodromálneho poradenstva Jozef Koščo, zamestnanci prvej Psychologickej výchovnej kliniky a dlhoroční riadiaci pracovníci pedagogicko-psychologických poradní. Čestné uznanie udelila štátna tajomníčka rezortu školstva ôsmim pedagógom a psychológom, ktorí v súčasnosti pôsobia v tejto oblasti.
     V slávnostnom príhovore poukázala Bibiána Obrimčáková na význam poradenského systému slovami: „Sociálne a psychologické podmienky, v ktorých vyrastá a formuje sa mladá generácia, sú stále zložitejšie. Stúpa počet detí ohrozených zložitosťami dnešného sveta a klesá ich odolnosť voči negatívnym civilizačným vplyvom nepriamo úmerne so zvyšujúcimi sa nárokmi postmoderného sveta. Školský poradenský systém už päť desaťročí pomáha deťom rozvíjať silné stránky osobnosti. Preto opodstatnenosť existencie školských poradenských zariadení je nespochybniteľná."

Bratislava 20. júna 2007