» Mediálny servis » Archív » Oznamy a správy - archív » Oznamy a správy 2007 » Agentúra MŠ SR pre štrukturálne fondy EÚ spustila webovú stránku

Agentúra MŠ SR pre štrukturálne fondy EÚ spustila webovú stránku

04.06.2007

     Hlavnou úlohou Agentúry Ministerstva školstva SR pre štrukturálne fondy EÚ je zabezpečenie procesu implementácie pomoci zo štrukturálnych fondov EÚ pre operačné programy Vzdelávanie a Výskum a vývoj v programovom období 2007 - 2013. V týchto dňoch agentúra sprístupnila svoju internetovú stránku www.asfeu.sk.
     Stránka poskytuje základné informácie o agentúre, jej poslaní a cieľoch, operačných programoch, ako aj ďalšie zaujímavé informácie o štrukturálnych fondoch EÚ. Na stránke budú zverejnené aktuálne výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok a zoznamy schválených projektov. Ďalšími dôležitými informáciami sú školenia a semináre, ktorých sa budú môcť záujemcovia zúčastniť. Návštevníci tak získajú informácie potrebné k príprave projektov, ktoré by mohli byť finančne podporené z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja. K dispozícii sú aj užitočné linky na ďalšie webové stránky týkajúce sa danej problematiky. 
     Súčasťou grafického stvárnenia stránky je novovytvorené  logo Agentúry Ministerstva školstva SR pre štrukturálne  fondy EÚ, ktorým je otvorená kniha v národných farbách ako symbol vzdelávania, otvorených možností, pokroku a vývoja modernej spoločnosti.

Bratislava 4. júna 2007