Porada vedenia sa zaoberala postavením pedagogických zamestnancov

12.06.2007

     Na 13. porade vedenia rezortu školstva, ktorá sa konala 12. júna 2007, schválili jej členovia návrh legislatívneho zámeru zákona o postavení pedagogických zamestnancov škôl a školských zariadení. Materiál rieši komplexne problematiku profesijného rozvoja a kariérového rastu pedagógov, výkon ich činnosti, zdravotnú starostlivosť či sociálne zabezpečenie, ako aj ohodnotenie pedagogických zamestnancov.
     Návrh legislatívneho zámeru bude tento týždeň predložený na odbornú diskusiu Rade pre regionálne školstvo. Súčasne bude predmetom verejnej diskusie na internetovej stránke Ministerstva školstva SR a v Učiteľských novinách. Vyústením diskusií k tejto téme bude pracovný seminár, ktorého závery budú zapracované do pripravovaného materiálu. Následne bude návrh legislatívneho zámeru predložený na rokovanie Legislatívnej rady vlády SR a vládneho kabinetu.

Bratislava 12. júna 2007

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku