Oznamy a správy 2007

Žiaci navštevujú v tomto školskom roku 84 nových škôl

     V školskom roku 2007/2008 pribudlo do siete škôl a školských zariadení 84 nových materských (MŠ), základných (ZŠ) a stredných  škôl (SŠ), z toho bolo 25 štátnych, 56 súkromných a 3 cirkevné. N…

V Bratislave sa stretnú výchovní poradcovia zo základných a stredných škôl

     S cieľom zdôrazniť akútnu potrebu zmeniť súčasné podmienky pre prácu výchovných poradcov na školách v duchu hesla Kvalita výchovného poradenstva - základ celoživotného poradenského systému sa …

Poprední svetoví dizajnéri sa stretnú v Bratislave

     Podpredseda vlády a minister školstva SR Ján Mikolaj sa v piatok 12. októbra 2007 o 14.00 hod.  prihovorí účastníkom konferencie Cumulus 2007, ktorá sa uskutočňuje pod jeho záštitou. Konferenc…

Už len niekoľko dní sa môžu záujemcovia zapojiť do výtvarnej a publicistickej súťaže

     V pondelok 22. októbra 2007 bude uzávierka výtvarnej a publicistickej súťaže organizovanej v rámci Týždňa vedy a techniky na Slovensku 2007. V poradí už 4. ročník týždňa sa uskutoční v dňoch 1…

Minister školstva sa zúčastní slávnostného otvorenia Domova mládeže pri Gymnáziu J. M. Hurbana v Čadci

     Gymnázium J. M. Hurbana v Čadci slávnostne otvorí  v piatok 12. októbra 2007 Domov  mládeže. Stretnutia, ktoré sa začne o 9. 00. hod., sa zúčastní aj podpredseda vlády a minister školstva SR J…

Téma holokaustu bude predmetom medzinárodnej konferencie

     Holokaust ako historický a morálny problém v minulosti a súčasnosti – tak znie názov medzinárodnej konferencie, ktorá sa uskutoční v dňoch 10. – 12. októbra 2007. Stretnutie sa uskutoční v Moj…

Medailová žatva slovenských študentov v predmetových olympiádach

     3 zlaté, 11 strieborných a 12 bronzových medailí získali naši študenti stredných škôl v medzinárodných predmetových olympiádach v uplynulom školskom roku. V súťaži družstiev si vybojovali 3 st…

Slovensko – izraelská spolupráca v oblasti vzdelávania pokračuje

     Podpredseda vlády a minister školstva SR Ján Mikolaj prijal mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca Štátu Izrael na Slovensku Zeev Bokera. Predstavitelia oboch štátov diskutovali o budúcej s…

Minister školstva navštívi hutníckych učňov

     Podpredseda vlády a minister školstva SR Ján Mikolaj sa v piatok 5. októbra 2007 zúčastní osláv 70. výročia organizovanej výučby v Podbrezovej. Pri tejto príležitosti navštívi aj na podbrezovs…

Verejné vysoké školy majú určené limity na externistov

     Vláda SR na svojom dnešnom zasadnutí prijala nariadenie o určení limitov súm finančných prostriedkov na zabezpečenie štúdia v študijných programoch v externej forme. Určené limity sa vzťahujú …

4. ročník Týždňa vedy a techniky na Slovensku

     V termíne od 12. do 18. novembra 2007 sa uskutoční v poradí už 4. ročník Týždňa vedy a techniky na Slovensku 2007. Jeho posolstvom je vytvárať podmienky pre rozvoj vedy a techniky v spoločnost…

Minister Ján Mikolaj otvoril nový akademický rok na Žilinskej univerzite

     Pri príležitosti 55. výročia založenia zavítal v pondelok 1. októbra 2007 podpredseda vlády a minister školstva SR Ján Mikolaj na Žilinskú univerzitu v Žiline. V priestoroch auly slávnostne ot…

Stredoškoláci sa na chvíľu stali europoslancami

     Dnešným zasadnutím v Národnej rade SR vyvrcholil 3. ročník zasadnutia Modelového Európskeho parlamentu. Talentovaní stredoškoláci z celého Slovenska zasadli do poslaneckých lavíc, aby si v pra…

Opäť sa otvoria brány veľtrhu pomaturitného vzdelávania

     Pod záštitou podpredsedu vlády a ministra školstva SR Jána Mikolaja sa v utorok 2. októbra o 10. hod. začne 11. ročník veľtrhu pomaturitného vzdelávania a 9. ročník veľtrhu vzdelávania, práce …

Stanovisko MŠ SR k zverejneniu garantov študijných programov

     Ministerstvo školstva SR nemôže zverejniť zoznam garantov študijných programov, pretože podľa § 7 ods. 1 zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov „osobné…

Popradské deti majú nové dopravné ihrisko

     Podpredseda vlády a minister školstva SR Ján Mikolaj slávnostne otvorí v piatok 28. septembra 2007 detské dopravné ihrisko v Poprade.     Ihrisko, ktoré doteraz v Poprade chýbalo, má rozlohu 8…

Gymnázium v Spišskej Starej Vsi oslávi 50. výročie založenia

     V rámci pracovných stretnutí so zástupcami Prešovského samosprávneho kraja zavíta podpredseda vlády a minister školstva SR Ján Mikolaj v piatok 28. septembra 2007 aj na Gymnázium v Spišskej St…

Stredoškoláci majú už len dva dni na výber maturitných predmetov

      Do 30. septembra 2007 si musia študenti posledných ročníkov stredných škôl podať prihlášku na maturitnú skúšku. Triednemu učiteľovi oznámia, z ktorých predmetov a úrovní budú  maturovať. Príp…

Minister školstva rokoval s fínskou rezortnou kolegyňou

     V dňoch 25. 9. - 27. 9. 2007 uskutočnil minister školstva SR Ján Mikolaj na pozvanie rezortnej partnerky Sari Sarkomaaovej pracovnú návštevu Fínska. Minister sa stretol s rektorom Helsinskej u…

Stanovisko podpredsedu vlády a ministra školstva pre médiá

(k uvádzaniu slovenských geografických názvov v prekladoch učebníc zo slovenského jazyka do jazykov národnostných menšín)      Minister školstva SR Ján Mikolaj vo svojom stanovisku k používaniu maď…

« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku