» Mediálny servis » Archív » Oznamy a správy - archív » Oznamy a správy 2007 » Stredoškoláci majú už len dva dni na výber maturitných predmetov

Stredoškoláci majú už len dva dni na výber maturitných predmetov

27.09.2007

 

     Do 30. septembra 2007 si musia študenti posledných ročníkov stredných škôl podať prihlášku na maturitnú skúšku. Triednemu učiteľovi oznámia, z ktorých predmetov a úrovní budú  maturovať. Prípadné zmeny v predmetoch, ako aj v úrovniach musia študenti zrealizovať do 15. októbra. Minister školstva môže však v osobitných prípadoch (dlhodobý pobyt v zahraničí, zdravotný stav a pod.) povoliť iný termín.
     Gymnazisti budú maturovať zo štyroch predmetov – z vyučovacieho jazyka, cudzieho jazyka a dvoch voliteľných predmetov. Žiaci gymnázií s vyučovacím jazykom maďarským a ukrajinským si namiesto druhého voliteľného predmetu vyberajú slovenský jazyk a slovenskú literatúru.
     Ostatní stredoškoláci budú skladať skúšku dospelosti z vyučovacieho jazyka, cudzieho jazyka a teoretickej a praktickej časti odbornej zložky. Pre študentov iných národností pribudne k týmto predmetom aj slovenský jazyka a slovenská literatúra.
     Po prvýkrát absolvujú maturanti v tomto školskom roku externú časť maturitnej skúšky zo slovenského jazyka a literatúry, maďarského jazyka a literatúry, ukrajinského jazyka a literatúry (vyučovacie jazyky) a slovenského jazyka a slovenskej literatúry. Trvať bude 90 min. Súčasne sa skráti písomná forma internej časti maturitnej skúšky v týchto predmetoch z pôvodných 240 na 150 minút v oboch úrovniach (A aj B).

Bratislava 27. september 2007