» Mediálny servis » Archív » Oznamy a správy - archív » Oznamy a správy 2007 » Národné testovanie deviatakov bude prepojené s medzinárodným výskumom PISA

Národné testovanie deviatakov bude prepojené s medzinárodným výskumom PISA

25.09.2007

     Vedenie rezortu školstva na svojom rokovaní, ktoré sa konalo 24. septembra 2007, schválilo návrh projektu testovania žiakov 9. ročníkov v školskom roku 2007/2008. Jeho súčasťou je technické zabezpečenie, ako aj snaha prepojiť toto celoslovenské testovanie deviatakov s medzinárodným výskumom PISA.
     Deviataci by tak mali prostredníctvom testov riešiť úlohy z matematiky, ktoré budú zamerané na matematické myslenie a argumentáciu. Zisťovať sa bude aj jazyková a čitateľská gramotnosť žiakov. Okrem preverovania úrovne vedomostí, tiež známym pod názvom Monitor, si budú môcť deviataci v rámci jednej z časti testu odskúšať túto novinku v praxi prostredníctvom generálnej skúšky. Štátny pedagogický ústav bude sledovať a vyhodnocovať ich schopnosť tieto vedomosti a zručnosti aplikovať v skutočných životných situáciách prostredníctvom problémových úloh.
     Vedenie ministerstva školstva schválilo tiež koncepciu výchovy a vzdelávania národnostných menšín v SR. Dokument vytvára podmienky na rovnoprávne vzdelávanie všetkých občanov Slovenskej republiky. Dôraz pritom kladie na ovládanie štátneho slovenského jazyka príslušníkmi národnostných menšín. Jeho znalosť je predpokladom väčších možností podieľať sa na ekonomickom a spoločenskom živote štátu.
     Členovia porady sa zaoberali aj návrhom motivačných kritérií pre účasť zamestnávateľských zväzov a zamestnávateľov v odbornom vzdelávaní a programom spolupráce medzi Ministerstvom školstva SR a Ministerstvom vedy, vzdelávania a športu Chorvátskej republiky na akademické roky 2007-2010.

Bratislava 25. september 2007