» Mediálny servis » Archív » Oznamy a správy - archív » Oznamy a správy 2007 » Téma holokaustu bude predmetom medzinárodnej konferencie

Téma holokaustu bude predmetom medzinárodnej konferencie

09.10.2007

     Holokaust ako historický a morálny problém v minulosti a súčasnosti – tak znie názov medzinárodnej konferencie, ktorá sa uskutoční v dňoch 10. – 12. októbra 2007. Stretnutie sa uskutoční v Mojmírovciach pri Nitre.
     V rámci programu vystúpia odborníci na danú problematiku z rôznych vedeckých a akademických inštitúcií zo Slovenska, Českej republiky a Izraela. V panelových diskusiách budú hovoriť o postojoch spoločnosti k riešeniu židovskej otázky, protižidovskom zákonodarstve na Slovensku v rokoch 1938 – 1945, ako aj o riešení židovskej otázky v kontexte pôsobenia kresťanskej cirkvi.
     Projekt organizuje Dokumentačné stredisko holokaustu v Bratislave v spolupráci s Ministerstvom školstva SR.

Bratislava 9. október 2007