» Mediálny servis » Archív » Oznamy a správy - archív » Oznamy a správy 2007 » Minister Ján Mikolaj otvoril nový akademický rok na Žilinskej univerzite

Minister Ján Mikolaj otvoril nový akademický rok na Žilinskej univerzite

01.10.2007

     Pri príležitosti 55. výročia založenia zavítal v pondelok 1. októbra 2007 podpredseda vlády a minister školstva SR Ján Mikolaj na Žilinskú univerzitu v Žiline. V priestoroch auly slávnostne otvoril nový akademický rok 2007/2008.
    
Vo svojom príhovore pripomenul pedagógom a študentom význam vzdelávania pre budovanie silne ekonomického a perspektívneho štátu európskeho spoločenstva. Ján Mikolaj ocenil spoluprácu univerzity s rozvíjajúcim sa priemyslom i nástupom najnovších technológií. „Odrazom toho sú pribúdajúce atraktívne študijné programy, rastúci záujem partnerov z výrobnej a podnikateľskej praxe, ako aj neustále sa zintenzívňujúca medzinárodná spolupráca,“ povedal minister.
     Vyjadril taktiež potešenie, že sa Žilinská univerzita zapája do medzinárodných programov a projektov, vyvíja aktívnu publikačnú činnosť a dynamicky zavádza informačno-komunikačné technológie do vyučovacieho procesu.

Bratislava 1. október 2007