» Mediálny servis » Archív » Oznamy a správy - archív » Oznamy a správy 2007 » Minister školstva rokoval s fínskou rezortnou kolegyňou

Minister školstva rokoval s fínskou rezortnou kolegyňou

27.09.2007

     V dňoch 25. 9. - 27. 9. 2007 uskutočnil minister školstva SR Ján Mikolaj na pozvanie rezortnej partnerky Sari Sarkomaaovej pracovnú návštevu Fínska. Minister sa stretol s rektorom Helsinskej univerzity a rektorkou Univerzity v Jyväskylä, kde pôsobí jediný lektorát slovenského jazyka a literatúry v severnej Európe.
    
Na rokovaní s fínskou ministerkou školstva diskutoval minister o financovaní školstva, celoživotnom vzdelávaní a úrovni a úspechoch fínskeho školstva. Oblasť vedecko-výskumnej politiky a národných inovačných politík boli ústrednými témami stretnutia s ministrom obchodu a priemyslu Fínska Maurim Pekkarinenom. V rámci pobytu v Helsinkách navštívil minister aj Inštitút celoživotného vzdelávania, Fínsku akadémiu, Technologickú agentúru - TEKES, Centrum medzinárodnej mobility študentov - CIMO a strednú všeobecno- vzdelávaciu školu v Helsinkách.

Bratislava 27. septembra 2007