Oznamy a správy 2007

Poradný orgán prerokoval právne predpisy k novele vysokoškolského zákona

     Návrhom novely nariadenia vlády SR o Akreditačnej komisii a nariadením vlády SR, ktorým sa určujú limity súm finančných prostriedkov na zabezpečenie štúdia v študijných programoch v externej f…

Žiakom, učiteľom, ale aj rodičom sa začína nový školský rok

     V pondelok 3. septembra  sa po letných prázdninách vráti do tried približne 750 tisíc žiakov základných a stredných škôl. Okrem nich sa školské povinnosti začnú aj pre takmer 52 tisíc prváčiko…

Slovenskí študenti rozšírili zbierku medailí o ďalšie cenné kovy

     S dvoma striebornými a jednou bronzovou medailou sa vrátili slovenskí študenti stredných škôl z medzinárodnej informatickej olympiády. V poradí už 19. ročník súťaže sa konal v chorvátskom Záhr…

Minister školstva sa zúčastní konferencie o výskumnej infraštruktúre

     Podpredseda vlády a minister školstva SR Ján Mikolaj navštívi v piatok 24. augusta 2007 Salzburg, kde sa zúčastní konferencie Výskumná infraštruktúra v Európe: Perspektívy a vízie pre štáty st…

Porada vedenia schválila nariadenia vyplývajúce z novely vysokoškolského zákona

     Na 17. porade vedenia rezortu školstva, ktorá sa konala 21. augusta 2007, rokovali jej členovia o návrhu novely nariadenia vlády SR o Akreditačnej komisii a o nariadení vlády SR, ktorým sa urč…

Rezort školstva vytvorí systém elektronického prihlasovania na vysoké školy

     Uchádzači o štúdium na vysokej škole budú môcť využívať jednotný praktický spôsob prihlasovania na vysoké školy. Vyplýva to zo štúdie uskutočniteľnosti elektronického prihlasovania na vysoké š…

Slovenskí študenti doteraz získali 25 medailí

     Celkovo 25 medailí (2 zlaté, 11 strieborných a 12 bronzových) si zatiaľ priniesli naši študenti z medzinárodných predmetových olympiád a súťaží v školskom roku 2006/2007. Svoje sily si zmerali…

Rezort školstva podporí E-vzdelávanie postihnutých žiakov a detí zo sociálne znevýhodneného prostredia

     Do 31. augusta 2007 môžu základné a stredné školy podávať na Ministerstvo školstva SR prostredníctvom KŠÚ svoj projekt v rámci novej výzvy „E-vzdelávanie pre žiakov zo sociálne znevýhodneného …

Mladí fyzici si zo Soulu priniesli bronzové medaily

     Členovia slovenského tímu získali na 20. medzinárodnom turnaji mladých fyzikov, ktorý sa konal 5. - 11. júla 2007 v juhokórejskom Soule, bronzové medaily a v absolútnom poradí sa umiestnili na…

Na športové aktivity škôl pôjde 20 miliónov korún

     Celkovo 361 projektov zameraných na športové aktivity detí podporí Ministerstvo školstva SR v rámci programu Otvorená škola - oblasť športu. Školy a školské zariadenia získajú dotáciu od 50 do…

Materskú školu navštevovalo viac ako 91 percent budúcich prvákov

     Do základných škôl zapísali v tomto roku rodičia 56 261 detí. Z nich 51 248, teda 91,1 percent, navštevovalo materskú školu. Miera zaškolenosti tak dosiahla rovnakú úroveň ako v roku 2006.    …

Minister školstva SR navštívi najväčšie laboratórium pre časticovú fyziku na svete

    V piatok 13. júla 2007 navštívi  podpredseda vlády a minister školstva SR Ján Mikolaj Európsku organizáciu jadrového výskumu (CERN) v Ženeve, kde ho prijme najvyšší predstaviteľ organizácie gen…

Školské jedálne môžu zlepšiť svoje vybavenie

     Zriaďovatelia zariadení školského stravovania majú možnosť získať dotáciu od rezortu školstva. Najneskôr do 30. júla 2007 môžu predložiť žiadosti zamerané na výchovné aktivity v oblasti zdrave…

Ministerstvo školstva podporí prostredníctvom Enviroprojektu 41 žiadostí

     Projekty 39 škôl a školských zariadení a 2 občianskych združení získajú finančnú podporu Ministerstva školstva SR v rámci programu Enviroprojekt 2007.  Ten slúži na financovanie environmentáln…

Minister školstva SR odovzdá koncoročné vysvedčenia

     Pri príležitosti ukončenia školského roku 2006/2007 zavíta podpredseda vlády a minister školstva SR  Ján Mikolaj v piatok 29. júna 2007 o 10. hod. na Gymnázium, Ulica Ladislava Sáru č. 1, Brat…

Vedenie rezortu školstva sa zaoberalo novelou vyhlášky o ukončovaní štúdia na stredných školách

     Na zasadnutí 15. porady vedenia ministerstva, ktoré sa uskutočnilo 28. júna 2007, schválili jeho členovia návrh novely vyhlášky o ukončovaní štúdia na stredných školách a prípravy v odborných …

Školáci sa môžu tešiť na 65 voľných dní

     V piatok 29. júna si z rúk učiteľov prevezme koncoročné vysvedčenia 480 tisíc žiakov základných škôl a 318 tisíc stredoškolákov. Približne 56 tisíc prváčikov si domov odnesie osvedčenie o post…

Slávnostné menovanie rektorov vysokých škôl

     Podpredseda vlády a minister školstva SR Ján Mikolaj sa dnes 28. júna 2007 zúčastnil slávnostného menovania rektorov vysokých škôl. Menovacie dekréty si prevzalo 6 rektorov: Ondrej ŠULAJVysoká…

Kurikulárna rada prerokovala legislatívny zámer zákona o postavení pedagogických zamestnancov

     Na zasadnutí Kurikulárnej rady, ktoré sa uskutočnilo 26. júna 2007, rada odporučila predložiť prerokovaný návrh legislatívneho zámeru zákona o postavení pedagogických zamestnancov do ďalšej fá…

Slávnostné vymenovanie profesorov vysokých škôl

Podpredseda vlády a minister školstva SR Ján Mikolaj sa zúčastní v utorok 26.  júna 2007 slávnostného aktu vymenovania vysokoškolských profesorov. Podujatie sa uskutoční na Bratislavskom hrade o 9.…

« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku