Slávnostné menovanie rektorov vysokých škôl

28.06.2007

     Podpredseda vlády a minister školstva SR Ján Mikolaj sa dnes 28. júna 2007 zúčastnil slávnostného menovania rektorov vysokých škôl. Menovacie dekréty si prevzalo 6 rektorov:

Ondrej ŠULAJ
Vysoká škola múzických umení v Bratislave

Branislav LICHARDUS
Vysoká škola manažmentu v Trenčíne

Vojtech KOLLÁR
Stredoeurópska vysoká škola v Skalici

Anton ČIŽMÁR
Technická univerzita v Košiciach

Ladislav MIROSSAY
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

René MATLOVIČ
Prešovská univerzita v Prešove.

Bratislava 28. júna 2007

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku