» Mediálny servis » Archív » Oznamy a správy - archív » Oznamy a správy 2007 » Rada EÚ pre konkurencieschopnosť rokovala o Európskom technologickom inštitúte

Rada EÚ pre konkurencieschopnosť rokovala o Európskom technologickom inštitúte

25.06.2007

     Podpredseda vlády a minister školstva SR Ján Mikolaj sa zúčastnil zasadnutia Rady Európskej únie pre konkurencieschopnosť v Luxemburgu. Diskusia bola zameraná predovšetkým na otázky týkajúce sa vzniku Európskeho technologického inštitútu (ETI).
    
Vo svojom vystúpení minister vyjadril plnú podporu jeho vzniku. „Hlavným dôvodom je uvedomenie si, že tento projekt je v Európe iniciatívou, ktorá povzbudí a rozvinie často neefektívnu spoluprácu medzi výskumom, vzdelávaním a priemyslom," uviedol. Privítal aj odskúšanie životaschopnosti inštitútu prostredníctvom dvojstupňovej procedúry.
     Dôležitým výsledkom rokovaní bola dohoda, aby oficiálne dokumenty ETI boli publikované vo všetkých jazykoch členských štátov EÚ. Rada rozhodla, že prioritné témy prvých znalostných a inovačných spoločenstiev bude definovať Správna rada ETI. Slovensko podporilo navrhovaný rozpočet inštitútu vo výške 308,7 mil. eur.

Bratislava 25. júna 2007