» Mediálny servis » Archív » Oznamy a správy - archív » Oznamy a správy 2007 » Žiakom, učiteľom, ale aj rodičom sa začína nový školský rok

Žiakom, učiteľom, ale aj rodičom sa začína nový školský rok

28.08.2007

     V pondelok 3. septembra  sa po letných prázdninách vráti do tried približne 750 tisíc žiakov základných a stredných škôl. Okrem nich sa školské povinnosti začnú aj pre takmer 52 tisíc prváčikov, ďalším 5 tisícom bola školská dochádzka odložená. V najbližších desiatich mesiacoch by mali žiaci do školských lavíc zasadnúť 189-krát.
     Aj v tomto školskom roku čaká deviatakov centrálne testovanie vedomostí Monitor 9. V marci 2008 sa externou časťou a písomnou formou internej časti začnú na stredných školách maturitné skúšky.
     Vyhodnotenie svojej práce v podobe vysvedčenia si školáci prevezmú 31. januára a 27. júna 2008.

Organizácia školského roka (termíny prázdnin)

Bratislava 28. augusta 2007