» Mediálny servis » Archív » Oznamy a správy - archív » Oznamy a správy 2007 » Minister školstva SR odovzdá koncoročné vysvedčenia

Minister školstva SR odovzdá koncoročné vysvedčenia

29.06.2007

     Pri príležitosti ukončenia školského roku 2006/2007 zavíta podpredseda vlády a minister školstva SR  Ján Mikolaj v piatok 29. júna 2007 o 10. hod. na Gymnázium, Ulica Ladislava Sáru č. 1, Bratislava. V príme B odovzdá žiakom vysvedčenia a tých najlepších ocení vecnými darmi. Po slávnostnom akte bude nasledovať diskusia s vedením školy a vedúcimi predmetových komisií. Návštevu školy ukončí minister krátkou prehliadkou plánovaných rekonštrukcií.

Gymnázium realizuje vzdelávanie:

-         v osemročnom štúdiu zameranom na cudzie jazyky,

-         v štvorročnom štúdiu všeobecného zamerania,

-         v päťročnom bilingválnom štúdiu  (slovensko-talianske). 

V školskom roku 2006/2007 študuje na gymnáziu 856 žiakov a výchovno-vzdelávací proces zabezpečuje 67 zamestnancov.

Bratislava 29. júna 2007