» Mediálny servis » Archív » Oznamy a správy - archív » Oznamy a správy 2007 » Vedenie rezortu školstva sa zaoberalo novelou vyhlášky o ukončovaní štúdia na stredných školách

Vedenie rezortu školstva sa zaoberalo novelou vyhlášky o ukončovaní štúdia na stredných školách

29.06.2007

     Na zasadnutí 15. porady vedenia ministerstva, ktoré sa uskutočnilo 28. júna 2007, schválili jeho členovia návrh novely vyhlášky o ukončovaní štúdia na stredných školách a prípravy v odborných učilištiach, učilištiach a praktických školách.
    
Cieľom navrhovanej  novely je najmä legislatívne upraviť zavedenie externej časti maturitnej skúšky z vyučovacích jazykov. Návrh bude predložený na medzirezortné pripomienkové konanie a následne do pracovnej komisie Legislatívnej rady vlády SR.
     Vedenie ministerstva schválilo tiež návrh zabezpečenia prípravy a účasti výprav SR na Olympijských hrách v Pekingu v roku 2008. Po zapracovaní pripomienok vedenia bude predložený na medzirezortné pripomienkové konanie a v júli na rokovanie vládneho kabinetu.
     Predmetom rokovania bol aj materiál, ktorý mapuje slovenský vzdelávací systém na základe hodnotenia a odporúčaní OECD. Ministerstvo školstva vypracuje do konca roka situačnú správu, ktorá bude informovať o miere a spôsobe prijatia návrhov OECD. Dokument bude zároveň jedným z podkladov pre pripravovanú obsahovú reformu slovenského školstva.

Bratislava 29. júna 2007