Minister školstva SR navštívi najväčšie laboratórium pre časticovú fyziku na svete

12.07.2007

    V piatok 13. júla 2007 navštívi  podpredseda vlády a minister školstva SR Ján Mikolaj Európsku organizáciu jadrového výskumu (CERN) v Ženeve, kde ho prijme najvyšší predstaviteľ organizácie generálny riaditeľ Robert Aymar.
     V Ženeve sa Ján Mikolaj stretne aj so slovenskými vedcami pracujúcimi v CERN a prezrie si   v súčasnosti dobudovávaný projekt - urýchľovač LHC (Large Hadron Collider). Obvod podzemného tunela, v ktorom je LHC umiestený, je 27 km. Ide o najväčšie zariadenie na svete vybavené špičkovou technikou. Okrem protónov budú v ňom urýchlené aj atómové jadrá, a tak bude možné študovať zrážky protónov s protónmi, protónov s jadrami alebo jadier s jadrami. Jeho spustenie sa plánuje v prvej polovici roka 2008. Na výstavbe urýchľovača sa podieľalo viac ako 6000 vedcov z 80 krajín sveta, vrátane Slovenska. 

     Európska organizácia jadrového výskumu je najvýznamnejšia vládna medzinárodná organizácia pre výskum v oblasti štruktúry hmoty.  V súčasnosti združuje 20 európskych krajín,  Slovenská republika je jej členom od 1. júla 1993.  CERN so svojimi unikátnymi vedeckými a technickými zariadeniami ako sú urýchľovače častíc na veľmi vysoké energie, detekčné aparatúry, systémy zberu a analýzy veľkých objemov údajov, výkonné výpočtové komplexy, predstavuje jedinečné pracovisko v odbore štruktúry hmoty. Ministerstvo školstva SR odborne garantuje spoluprácu SR s CERN a vykonáva koordináciu a zabezpečovanie účasti slovenských pracovísk na experimentoch.
     Členstvo v organizácii obohacuje vedeckú a technickú úroveň našich ústavov a podnikov a zároveň zvyšuje možnosti ich účasti na získavaní objednávok z CERN. Zo Slovenska je v súčasnosti v databáze registrovaných 53 podnikov.

Bratislava 12. júla 2007

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku