» Mediálny servis » Archív » Oznamy a správy - archív » Oznamy a správy 2007 » Porada vedenia schválila nariadenia vyplývajúce z novely vysokoškolského zákona

Porada vedenia schválila nariadenia vyplývajúce z novely vysokoškolského zákona

22.08.2007

     Na 17. porade vedenia rezortu školstva, ktorá sa konala 21. augusta 2007, rokovali jej členovia o návrhu novely nariadenia vlády SR o Akreditačnej komisii a o nariadení vlády SR, ktorým sa určujú limity finančných prostriedkov na zabezpečenie štúdia v študijných programoch v externej forme.
     V rámci určených limitov budú verejné vysoké školy prijímať uchádzačov o štúdium na bezplatné študijné programy uskutočňované externou formou štúdia. Nariadenia budú predložené na medzirezortné pripomienkové konanie, na rokovanie Legislatívnej rady vlády SR a vládneho kabinetu.
     Vedenie ministerstva školstva sa zaoberalo tiež analýzou potrieb zamestnávateľov a pripravenosťou absolventov pre vstup na trh práce. Analýza bude doplnená o závery z pracovných rokovaní so zamestnávateľmi a odbornej konferencie, ktorú ministerstvo naplánovalo na jeseň tohto roku.

Bratislava 22. augusta 2007