» Mediálny servis » Archív » Oznamy a správy - archív » Oznamy a správy 2007 » Školské jedálne môžu zlepšiť svoje vybavenie

Školské jedálne môžu zlepšiť svoje vybavenie

04.07.2007

     Zriaďovatelia zariadení školského stravovania majú možnosť získať dotáciu od rezortu školstva. Najneskôr do 30. júla 2007 môžu predložiť žiadosti zamerané na výchovné aktivity v oblasti zdravej výživy, školský mliečny program, skvalitnenie prevádzky či ďalšieho vzdelávania zamestnancov v oblasti informačných technológií.
    
Hlavnými prioritami programu je zabezpečiť v školských jedálňach elektronické prihlasovanie a odhlasovanie stravy, a tým zjednodušiť administráciu. Podporená bude aj revitalizácia materiálno-technologického vybavenia, diétny stravovací systém a propagácia zdravej výživy.
     Ministerstvo školstva SR môže jednému žiadateľovi poskytnúť dotáciu až do výšky 100 tisíc korún, pričom minimálne 5 % nákladov musí byť zabezpečených z iných zdrojov. Aktivity v rámci projektu je potrebné uskutočniť od 1. októbra do 31. decembra 2007.

Výzva na predkladanie projektov

Bratislava 4. júla 2007