Materskú školu navštevovalo viac ako 91 percent budúcich prvákov

13.07.2007

     Do základných škôl zapísali v tomto roku rodičia 56 261 detí. Z nich 51 248, teda 91,1 percent, navštevovalo materskú školu. Miera zaškolenosti tak dosiahla rovnakú úroveň ako v roku 2006.
    
Najvyššie percento prvákov, ktorí majú za sebou minimálne jeden rok prípravy v materskej škole, zasadne do školských lavíc v Bratislavskom kraji (97,6 %). Naopak, pod slovenským priemerom sa nachádzajú Banskobystrický kraj (89,8 %), Prešovský kraj (85,8 %) a Košický kraj (81,2 %).
     Spomedzi okresov nedosahuje priemernú mieru zaškolenosti 28 z nich, pričom až 20 sa nachádza na východe krajiny. Najhoršie je na tom okres Gelnica, kde prípravou v materskej škole prešli iba približne dve tretiny budúcich prvákov. 
     Vo väčšine z týchto okresov miera zaškolenosti oproti minulému roku klesla. Pomôcť zvrátiť tento trend by mala nová koncepcia predškolskej výchovy, ktorá ráta s preplácaním mesačných príspevkov materskej škole rodičom 5 ročných detí.

Bratislava 13. júl 2007

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku