» Mediálny servis » Archív » Oznamy a správy - archív » Oznamy a správy 2007 » Rezort školstva podporí E-vzdelávanie postihnutých žiakov a detí zo sociálne znevýhodneného prostredia

Rezort školstva podporí E-vzdelávanie postihnutých žiakov a detí zo sociálne znevýhodneného prostredia

06.08.2007

     Do 31. augusta 2007 môžu základné a stredné školy podávať na Ministerstvo školstva SR prostredníctvom KŠÚ svoj projekt v rámci novej výzvy „E-vzdelávanie pre žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia a žiakov so zdravotným postihnutím". MŠ SR podporí tieto aktivity prvýkrát, celkovo na výzvu vyčlenilo sumu 5 miliónov korún.
     Projekty na podporu detí zo sociálne znevýhodneného prostredia by mali byť zamerané na vybudovanie interaktívnej učebne pre rozvoj čitateľskej gramotnosti, jej ďalšie využitie pri vyučovaní, tvorbe učebných pomôcok či príprave pedagogických zamestnancov.
     Oblasťou podpory pre žiakov so zdravotným postihnutím je spracovávanie informácií pomocou informačno-komunikačných technológií a projektové vyučovanie. Dotáciu môžu školy použiť napríklad na nákup špeciálnych zariadení na ovládanie počítačov alebo vhodného softvéru.
     Projekty pre uvedené kategórie detí sa budú posudzovať osobitne, pričom v rámci každej z nich sa bude rozdeľovať suma 2,5 milióna Sk. Žiadatelia môžu získať na jeden projekt maximálnu dotáciu vo výške 200 tisíc korún. Projekty musia školy realizovať od 1. októbra 2007 do 31. decembra 2007. Bližšie informácie a formulár žiadosti nájdete na internetovej stránke MŠ SR.

Bratislava 6. augusta 2007