Aktuality

Prvý december - Svetový deň boja proti AIDS

Prvého decembra si každoročne pripomíname Svetový deň boja proti AIDS. Červené stužky sú symbolom a názvom celoslovenskej kampane boja proti AIDS, ktorú s podporou Ministerstva školstva, vedy, výsk…

Štátny tajomník rezortu školstva Ľ. Paulis sa zúčastnil ďalšieho online zasadnutia Rady ministrov

Zasadnutiu Rady ministrov predsedala nemecká ministerka pre vzdelávanie a výskum Anja Karliczek. Prítomná bola aj európska komisárka pre inováciu, výskum, kultúru, vzdelávanie a mládež Mariye Gabri…

Celoslovenské súťaže Pramienok, Ekoposter a Voda je život – život pre vodu poznajú svojich víťazov

Aj tento rok mali školy možnosť zapojiť sa do celoslovenských súťaži PRAMIENOK, EKOPOSTER a VODA PRE ŽIVOT – ŽIVOT PRE VODU, ktoré vyhlasuje Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR a organ…

Rezort školstva zverejnil nové usmernenie pre kúpaliská, wellness a fitness centrá

Viac infomácií sa dozviete na webovej stránke ministerstva školstva v sekcii športu - aktuality.   

Iuventa pokračuje v úspešnej ponuke otvorených webinárov aj v decembri

Program Iuventy je tvorený v troch tematických líniách. Keďže hlavnou oblasťou pôsobnosti inštitúcie je podpora práce s mládežou, svoju ponuku sústredili na témy, ktoré zvyšujú vedomosti a zručnost…

Chcete vedieť, ako by sa Vám učilo lepšie?

V podcastoch Sandra so svojimi hosťami, diskutuje o tom, ako učiť inak a ako platforma viki môže pomôcť učiteľom zefektívniť ich prácu, napríklad pri príprave na vyučovacie hodiny, pri zadávaní dom…

Mladí elektronici budú súťažiť online

Súťažiaci žiaci a žiačky absolvujú najskôr test a následne budú online zhotovovať elektronický výrobok – konštrukciu zhotovenia audiospektrálneho analyzátora. O konečnom poradí rozhodne funkčnosť a…

Prvý medzinárodný online veľtrh cvičných firiem 2020

Počas všetkých troch dní veľtrhu prebiehalo online obchodovanie cvičných firiem cez e-shopy a e-mailovú komunikáciu. Započítal sa len obchod uhradený cez internetbanking. Cvičné firmy online aj súť…

S decembrovou nádielkou, vzdelávania to môžu žiaci a študenti rozbaliť vo svete informačných technológií

Vlastný projekt 3D tlače, rozvoj kreatívneho myslenia, ale aj otázka správania sa na sociálnych sieťach a takzvanej digitálnej stopy. V závere roka pripravil národný projekt IT Akadémia – vzdelávan…

Poznáme už víťazov osláv Medzinárodného dňa školských knižníc

Víťaz zaujal odbornú porotu predovšetkým originálnou, vtipnou a zábavnou oslavou Medzinárodného dňa školských knižníc. Samotné podujatie tvorilo množstvo rôznych aktivít, ktoré boli zamerané na pod…

Koniec minulého týždňa priniesol tri neformálne online videokonferencie

Prvým neformálnym online stretnutím bolo zasadnutie Rady ministrov EÚ zodpovedných za vesmír, ktorému z Berlína predsedal nemecký spolkový minister hospodárstva Peter Altmaier a z Bruselu bol pripo…

Slovenská pedagogická knižnica rozširuje svoj knižný fond

Vzdelávacie inštitúcie by mali zásobiť študentov nielen vedomosťami, ale aj mentálnymi schopnosťami a praktickými zručnosťami. Rovnako aj metódami, postupmi a nástrojmi, ktoré sú smerodajné pre kva…

Nultý akčný plán je prvotným východiskom pre urýchlené naštartovanie funkčných zmien k zvýšeniu inkluzívnosti vo vzdelávaní

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v rámci vnútrorezortného dialógu a v spolupráci s odborníkmi z praxe, identifikovalo kľúčové oblasti, ktorých riešenie bude priori…

Veda v CENTRE: Prach v atmosfére – škodlivý alebo prospešný?

Prach je všadeprítomný, aj vo vzduchu, ktorý dýchame. Nájdeme ho dokonca aj v tých najčistejších laboratóriách. Spôsobuje vážne choroby dýchacieho traktu, dokonca aj rakovinu. Prenáša rádioaktívne …

Štátny tajomník Ľ. Paulis vystúpil na videokonferencii ministrov zodpovedných za vysoké školstvo

Ministri zo 49 členských štátov prijali Rímske komuniké, ktoré stanovuje priority pre budovanie spoločného priestoru na ďalšie desaťročie do roku 2030 a zaviazali sa naďalej podporovať plnú impleme…

Ministerstvo tvorí databázu 1 000 video hodín pre školy a žiakov

„Minulý týždeň sme predstavili náš plán pre moderné školstvo. Jeden z cieľov, ktorý už dnes realizujeme, je vytvorenie digitálneho učiva, alebo databázy krátkych video hodín, ktoré pomôžu učiteľom …

November – mesiac prevencie násilia páchaného na deťoch

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR preto po projekte ODPIŠEME TI, ktorého cieľom je byť oporou pre obete šikany, ktoré sa nevedia alebo nemajú na koho obrátiť, podporuje aj iniciatívu…

B. Gröhling: ZUŠ podporíme sumou 20 miliónov eur

Mestá a obce ako najväčší zriaďovatelia ZUŠ zaznamenávajú kvôli pandémii COVID-19 pokles výnosov z podielových daní, z ktorých sú ZUŠ financované. To môže výrazným spôsobom negatívne ovplyvniť ich …

Slovensko stále potrebuje odvážnych študentov, ktorí túžia zmeniť spoločnosť

Pochod skončil pred budovou ministerstva školstva (dnes budova ministerstva pôdohospodárstva) – už v sprievode policajných vozidiel a štátu slúžiacej televízie. Mladí ľudia napriek presile statočne…

Slovenská rektorská konferencia udelila Cenu za umenie 2020

Ocenená vystavovala svoje diela na výberovej kolektívnej výstave Images Captured in Glass - Unique Contemporary Glass Art from Slovakia. Súbor ocenených diel z prác Drawing (2014 - 2019) a zo série…

I. Husár: Dnešné rozhodnutie uvoľniť opatrenia dáva športovcom šancu sa aspoň z časti nadýchnuť

Na piatkovej pandemickej komisii sa schválilo niekoľko pro-športových uvoľnení. Od pondelka sa k piatim najvyšším ligám vo futbale, hokeji, basketbale, volejbale a hádzanej pridajú aj dve druhé naj…

B. Gröhling: Dosť bolo písania stostranových dokumentov, pracujeme na modernom školstve

Stostranové dokumenty predstavujúce reformu školstva sú minulosťou. Šéf rezortu školstva Branislav Gröhling ukázal plán pre školstvo, ktorý chce počas štvorročného volebného obdobia napĺňať. „Vyc…

Rada ministra pre šport má nové zloženie

Minister školstva vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky Branislav Gröhling vymenoval nových členov Rady ministra pre šport. Stali sa nimi: Karol Kučera, Václav Mika, Richard Strapko, Luboš…

S. Opátová: Na týchto hodinách matematiky nie je ticho, deti sa učia navzájom

V treťom diele zo série špeciálnych podcastov Veda na dosah, ktoré vznikli pri príležitosti Týždňa vedy a techniky 2020, sme sa porozprávali s učiteľkou matematiky Stanislavou Opátovou. Deti učí in…

Vláda SR odsúhlasila Program Agentúry na podporu výskumu a vývoja „Posilnenie účasti SR v európskej spolupráci vo výskume a vývoji“

Cieľom navrhovaného programu je podpora účasti SR v rámcovom programe EÚ pre výskum a inovácie na roky 2021-2027 Horizont Európa (HE) a podpora špičkových projektov zameraných na európske priority.…

Stredoškolský profesor J. Beňuška: Bez experimentov sa fyzika učiť nedá

"Experiment by mal byť koreňom všetkých prírodovedných predmetov," povedal v rozhovore Jozef Beňuška. Dlhoročné pozorovania signalizujú, že deti na hodinách dávajú väčší pozor, keď sa tam niečo dej…

Televízne vyučovanie pokračuje aj počas druhej vlny pandémie

Druhá vlna pandémie na Slovensku spôsobila opäť zatvorenie niektorých škôl. Mnohí žiaci nemajú k dispozícii notebooky či iné zariadenia, prostredníctvom ktorých by sa mohli zúčastňovať online vyučo…

Dobrá správa pre slovenský vrcholový šport

Na včerajšom zasadnutí ústredného krízového štábu bol jednohlasne schválený návrh na zriadenie karanténneho tréningového centra pre vrcholový šport v Šamoríne a na zriadenie tréningového centra pre…

Časopis Quark prichádza v špeciálnom vydaní. Patrí Týždňu vedy a techniky na Slovensku

Týždeň vedy a techniky prinesie desiatky prednášok, podcastov, súťaží, festivalov či dní otvorených dverí, ktoré pre vás organizátori, vedci, odborníci a popularizátori vedy pripravili po celom Slo…

Týždeň vedy a techniky 2020 je iný. Vedu môžeme zažiť priamo v obývačke

„Veda a výskum sú veľmi dôležité. Na jednej strane nám pomáhajú zapojiť mozgové závity, uspokojiť našu zvedavosť a snahu niečo objavovať. Na strane druhej nám práve výskum a vývoj vo vede pomáha po…

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku