» Aktuality

Aktuality

Štátna tajomníčka Oľga Nachtmannová ocenila úspešných žiakov a študentov Pamätným listom sv. Gorazda

Štátna tajomníčka Oľga Nachtmannová ocenila úspešných žiakov a študentov Pamätným listom sv. Gorazda

24.11.2017
     Spolu 53 žiakov a študentov – výborných reprezentantov Slovenska v predmetových olympiádach a medzinárodných súťažiach – získalo Pamätné listy sv. Gorazda Ministerstva školstva, vedy, výsku...
O politike EÚ v oblasti energetiky a energetického výskumu  sa bude opäť hovoriť na Slovensku pod záštitou MŠVVaŠ SR

O politike EÚ v oblasti energetiky a energetického výskumu sa bude opäť hovoriť na Slovensku pod záštitou MŠVVaŠ SR

24.11.2017
     Aká je úloha inovatívnych nízkouhlíkových technológií pri zvyšovaní konkurencieschopnosti EÚ? Aký sme dosiahli pokrok vo vývoji nových technológií a inteligentných energetických systémov? D...
Školské knižnice už poznajú svojho absolútneho víťaza

Školské knižnice už poznajú svojho absolútneho víťaza

24.11.2017
     Absolútnym víťazom 13. ročníka celoslovenského projektu „Najzaujímavejšie podujatie školskej knižnice“ spomedzi zapojených 243 školských knižníc v základných a stredných školách sa stala Zá...

V českom Chebe si svoje znalosti z histórie opäť otestovali aj gymnazisti zo Slovenska

24.11.2017
      Za účasti štátnej tajomníčky Oľgy Nachtmannovej sa včera v českom Chebe konalo finálové kolo Dejepisnej súťaže študentov gymnázií ČR a SR. Témou tohtoročného XXVI. ročníku bolo obdobie rok...
Štátny tajomník Peter Krajňák prijal signatárov otvoreného listu k vzdelávaniu detí so ŠVVP

Štátny tajomník Peter Krajňák prijal signatárov otvoreného listu k vzdelávaniu detí so ŠVVP

23.11.2017
     Štyroch zástupcov signatárov Otvoreného listu k vzdelávacím programom pre deti so špeciálnymi potrebami v MŠ, ZŠ a SŠ na Slovensku prijal dnes štátny tajomník Ministerstva školstva, vedy, v...

Rétorická súťaž Mládež a odkaz A. Dubčeka pod záštitou štátnej tajomníčky Oľgy Nachtmannovej

22.11.2017
     V utorok 21. novembra 2017 sa v Bratislave uskutočnilo celoštátne kolo 15. ročníka súťaže v rečníckych prejavoch žiakov základných a stredných škôl pod názvom Mládež a odkaz Alexandra Dubče...
Kurzy kariérového koučingu zjednodušia prácu učiteľov a kariérových poradcov

Kurzy kariérového koučingu zjednodušia prácu učiteľov a kariérových poradcov

22.11.2017
     Praktické návody, metódy, cvičenia, ako vytvoriť reálny model komunikácie rodiča – školy – zamestnávateľa v duálnom vzdelávaní, ako využiť marketing na prezentáciu školy, vyskúšať si jeho a...
Príďte do Levoče spoznať patróna internetu či telekomunikácií

Príďte do Levoče spoznať patróna internetu či telekomunikácií

22.11.2017
     Múzeum špeciálneho školstva v Levoči aktuálne otvára výstavu, kde okrem tradičných svätých patrónov remesiel spoznáte aj ich modernú podobu prispôsobenú súčasným odborom a oblastiam ľudskej...
  Zajtra sa uskutoční celoplošné testovanie žiakov piateho ročníka na ZŠ

Zajtra sa uskutoční celoplošné testovanie žiakov piateho ročníka na ZŠ

21.11.2017
     Už zajtra si na celom Slovensku otestujú piataci svoje vedomosti z matematiky a slovenského, resp. maďarského jazyka a literatúry v rámci Testovania 5. Celkovo sa do neho zapojí 1 482  zákl...
Výsledky  štúdie OECD PISA 2015 – Medzinárodný výskum 15-ročných žiakov v oblasti tímového riešenia problémov

Výsledky štúdie OECD PISA 2015 – Medzinárodný výskum 15-ročných žiakov v oblasti tímového riešenia problémov

21.11.2017
     Popri testovaní čitateľskej, matematickej, prírodovednej a finančnej gramotnosti v štúdii PISA 2015 sa Slovenská republika zapojila po prvýkrát aj do testovania novej domény, tímového rieše...
Zmiešaná slovensko-rakúska komisia schválila projekty bilaterálnej spolupráce

Zmiešaná slovensko-rakúska komisia schválila projekty bilaterálnej spolupráce

20.11.2017
     V priestoroch sekcie vedy a techniky Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR sa 16. novembra 2017 uskutočnilo zasadnutie zmiešanej slovensko-rakúskej komisie.      Slovenskú stra...
Riaditeľa ŠPÚ Ľudovíta Hajduka prijala riaditeľka bavorského inštitútu ISB

Riaditeľa ŠPÚ Ľudovíta Hajduka prijala riaditeľka bavorského inštitútu ISB

20.11.2017
     Riaditeľa Štátneho pedagogického ústavu Ľudovíta Hajduka s delegáciou prijala riaditeľka Štátneho inštitútu pre kvalitu škôl a výskum vzdelávania v Mníchove (Staatsinstitut für Schulqualitä...
Rezortu školstva sa podarilo dohodnúť spustenie eurofondov pre vedcov už v tomto roku

Rezortu školstva sa podarilo dohodnúť spustenie eurofondov pre vedcov už v tomto roku

16.11.2017
     Výzvy na čerpanie eurofondov v operačnom programe Výskum a inovácie (OP VaI) budú vyhlásené ešte v tomto roku. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR na včerajšom 8. zasadnutí  mo...
Týždeň celoživotného poradenstva 2017

Týždeň celoživotného poradenstva 2017

16.11.2017
     Centrum Euroguidance a Združenie pre kariérové poradenstvo a rozvoj kariéry pripravili spoločnú iniciatívu - Týždeň celoživotného poradenstva (TCP) v dňoch 20. – 24. 11. 2017.      Cieľom...
Na VÚDPaP prijali zástupcov z poľského ministerstva edukácie

Na VÚDPaP prijali zástupcov z poľského ministerstva edukácie

15.11.2017
     Záujem o prínosy komplexného poradenského systém prevencie a ovplyvňovania sociálno-patologických javov v školskom prostredí KomposyT bol obsahom stretnutia zástupcov Výskumného ústavu dets...
Školy overovali vedomosti žiakov v jesenných e-testovaniach, piataci si vyskúšali cez počítač  prípravné testy na celoplošné testovanie

Školy overovali vedomosti žiakov v jesenných e-testovaniach, piataci si vyskúšali cez počítač prípravné testy na celoplošné testovanie

15.11.2017
     Viac než  500 základných a stredných škôl otestovalo na začiatku školského roka svojich žiakov vo vstupných a priebežných školských testovaniach prostredníctvom počítačov. Elektronické test...
M. Lubyová: Rusko prijme 200 slovenských študentov v rámci deblokácie dlhu

M. Lubyová: Rusko prijme 200 slovenských študentov v rámci deblokácie dlhu

15.11.2017
     Rusko prijme 200 slovenských študentov, ktorým bude plne hradiť štúdium a štipendium v odboroch zameraných najmä na jadrovú energetiku, fyziku, technológie a medicínu. Oznámila to v utorok ...
Informačné semináre pre úspešných žiadateľov vo výzve

Informačné semináre pre úspešných žiadateľov vo výzve "V základnej škole úspešnejší"

15.11.2017
     Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR ako sprostredkovateľský orgán pre prioritnú os Vzdelávanie operačného programu Ľudské zdroje organizuje informačné semináre pre úspešných ži...
Keď sa povie ženy a veda

Keď sa povie ženy a veda

14.11.2017
     Ako je to so ženami pôsobiacimi vo vede a výskume? To bude témou pripravovanej konferencie s názvom Ženy vo vede, ktorá sa uskutoční 21. novembra 2017 v priestoroch Stáleho zastúpenia SR pr...
Príprava doplňujúceho učebného materiálu „Zoznámme sa, národnostné menšiny“ finišuje

Príprava doplňujúceho učebného materiálu „Zoznámme sa, národnostné menšiny“ finišuje

14.11.2017
     Za prítomnosti štátneho tajomníka MŠVVŠ SR Petra Krajňáka zasadal v Štátnom pedagogickom ústave expertný tím pre prípravu doplňujúceho učebného materiálu „Zoznámme sa, národnostné menšiny“....
Národný projekt IT Akadémia – Vzdelávanie pre 21. storočie má zlepšiť vzdelávanie v oblasti informatiky a prírodných vied

Národný projekt IT Akadémia – Vzdelávanie pre 21. storočie má zlepšiť vzdelávanie v oblasti informatiky a prírodných vied

13.11.2017
     Vytvorenie efektívneho modelu vzdelávania a prípravy mladých ľudí pre aktuálne i perspektívne potreby vedomostnej spoločnosti a trhu práce so zameraním sa na profesie v oblasti informatiky ...
Slovenskí vedci si prevzali prestížne ocenenie

Slovenskí vedci si prevzali prestížne ocenenie

10.11.2017
     Vyvrcholením Týždňa vedy a techniky je udeľovanie cien špičkovým vedcom a vedeckým kolektívom v rámci slávnostného spoločenského galavečera, ktorého cieľom je oceniť prácu vedecko-výskumnýc...
V Bratislave diskutovali odborníci o transformácii odborného vzdelávania a prípravy

V Bratislave diskutovali odborníci o transformácii odborného vzdelávania a prípravy

10.11.2017
     V poradí V. konferencia k transformácii odborného vzdelávania a prípravy pod názvom: „... aby každý absolvent mal uplatnenie...“ sa konala včera v Bratislave aj za účasti štátnej tajomníčky...
V Košiciach sa uskutočnila tematická pracovná návšteva zástupcov Rady Európy

V Košiciach sa uskutočnila tematická pracovná návšteva zástupcov Rady Európy

10.11.2017
     Rada Európy v spolupráci s odborom výchovy a vzdelávania národnostných menšín MŠVVaŠ SR uskutočnila v dňoch 7. – 9. 11. 2017 v Košiciach, v priestoroch Súkromnej pedagogickej a sociálnej ak...
Neformálne stretnutie ministrov členských štátov EU a ESA zodpovedných za vesmírnu politiku

Neformálne stretnutie ministrov členských štátov EU a ESA zodpovedných za vesmírnu politiku

10.11.2017
     Dňa 7. novembra 2017 sa v estónskom Talline uskutočnilo neformálne stretnutie ministrov členských štátov EÚ a členských štátov ESA zodpovedných za vesmírnu politiku (tzv. EU- ESA ISMM). Slo...
Memorandum o spolupráci medzi Fakultou športu PU v Prešove a Antidopingovou agentúrou SR

Memorandum o spolupráci medzi Fakultou športu PU v Prešove a Antidopingovou agentúrou SR

09.11.2017
     Fakulta športu Prešovskej univerzity v Prešove zastúpená dekanom Pavlom Ružbarským a Antidopingová agentúra Slovenskej republiky zastúpená riaditeľkou Žanetou Csáderovou sa rozhodli rozvíja...
Vzdelávacie podujatie Deň pre Poľsko podporil v Bratislave aj Štátny pedagogický ústav

Vzdelávacie podujatie Deň pre Poľsko podporil v Bratislave aj Štátny pedagogický ústav

09.11.2017
     Deň pre Poľsko, ktorý zorganizoval Ústav pamäti národa (ÚPN) spolu s jeho partnerskou organizáciou v Poľsku Inštitútom národnej pamäti (IPN) podporil aj Štátny pedagogický ústav.      Pod...
Novým generálnym tajomníkom služobného úradu MŠVVaŠ sa stal Mario Schrenkel

Novým generálnym tajomníkom služobného úradu MŠVVaŠ sa stal Mario Schrenkel

08.11.2017
       Vláda SR dnes na svojom zasadnutí vymenovala do funkcie generálneho tajomníka služobného úradu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR Maria Schrenkela. Stalo sa tak po tom, čo z...
Festival vedy a techniky AMAVET 2017  - jubileum objavovania talentov

Festival vedy a techniky AMAVET 2017 - jubileum objavovania talentov

08.11.2017
      V pondelok 6. novembra sa začal 14. ročník Týždňa vedy a techniky na Slovensku, kde jedným z hlavných podujatí je už 20. ročník Festivalu vedy a techniky AMAVET. Žiaci, ktorí boli úspešní ...
Seminár k výučbe špecifického vyučovacieho predmetu slovenský posunkový jazyk

Seminár k výučbe špecifického vyučovacieho predmetu slovenský posunkový jazyk

08.11.2017
     Takmer tri desiatky špeciálnych pedagógov – surdopédov zo škôl z celého Slovenska a študentov pedagogiky sluchovo postihnutých sa zišli v Bratislave na seminári k výučbe špecifického vyučov...
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »