Aktuality

B. Gröhling: Vyčleňujeme 40 miliónov eur na notebooky a tablety pre učiteľov a žiakov

„V roku 2020 sme nastúpili do rezortu s už rozbehnutým rozpočtom a so zanedbaným stavom digitálnej techniky na školách. Našim cieľom bolo posunúť digitalizáciu v školstve vpred a urobiť ′digitálny …

Tvorí sa silná odborná podpora pre zelený automobilový priemysel

Centrum vedecko-technických informácií SR  (CVTI SR) spoločne s ďalšími zahraničnými projektovými partnermi pracuje na odborných výstupoch, ktoré ocenia študenti aj zainteresované podniky. Otázk…

Slovensko oslavuje Európsky týždeň mládeže!

Európsky týždeň mládeže sa uskutoční 24.5.2021 - 28.5.2021. Ide o celoeurópske podujatie, ktoré každý druhý rok organizuje Generálne riaditeľstvo Európskej komisie pre vzdelávanie, mládež, šport a …

Základné umelecké školy z celého Slovenska môžu naďalej získať podporu na udržanie pracovných miest

Národný projekt s názvom „Podpora udržania zamestnanosti v základných umeleckých školách v čase vyhlásenej krízovej situácie“ bol spustený Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR v spolupr…

Prioritou novej hlavnej kontrolórky športu bude transparentnejšie nakladanie s verejnými financiami

„Na výberovom konaní na funkciu hlavného kontrolóra športu som si všimol, že pani Dvorščíková prejavuje veľkú odvahu a odhodlanie. Ostatných kvalitných kandidátov predčila doslova o konské dĺžky," …

Múzeum školstva a pedagogiky sa do Noci múzeí a galérií zapája virtuálnou prehliadkou výstavy Fenomén spolupráce

Od roku 1977 oslavujú múzejníci Medzinárodný deň múzeí podujatím Noc múzeí a galérií, ktoré sa realizuje pod patronátom Rady Európy. Záštitu nad podujatím tento rok prevzala i prezidentka SR pani Z…

V múzeu nebude žiadna nuda ani cez deň, ani „v noci“

Chcete si vyskúšať posunkovú reč? Zistiť ako sa používa slepecké písmo? Spoznať ľudské zmysly, ktoré nám dennodenne pomáhajú? Zavítajte počas „sviatku múzeí a galérií“ do Múzea špeciálneho školstva…

V domácnostiach po celom Slovensku sa uskutoční medzinárodný výskum zručností dospelých

Výskum je zameraný na hodnotenie úrovne základných vedomostí a zručností potrebných pre úspešné uplatnenie sa dospelých vo veku 16 – 65 rokov v bežnom živote a na pracovnom trhu. Vo výskume sa budú…

Aplikácia Učko prinesie učiteľom aktuálne informácie priamo do mobilov

Portál Učíme na diaľku pravidelne komunikuje novoprijaté usmernenia a odporúčania rezortu školstva, vedy, výskumu a športu SR a jeho organizácií. Učiteľom, riaditeľom, zriaďovateľom aj rodičom ponú…

Ako vidia súčasné sociálne podnikanie odborníci? Poďte s nimi skonzultovať svoje projekty a podnety na online workshopoch

V rámci medzinárodného projektu CE RESPONSIBLE pripravilo CVTI SR sériu bezplatných online podujatí. Odznejú v nich tie najzaujímavejšie informácie  nielen pre sociálnych podnikateľov. „Profesio…

Tínedžeri a pandémia – čo cítia a prežívajú?

Aj o tom je aktuálny podcast Nahlas o deťoch. Vypočuť si ho môžete na tomto linku:  https://vudpap.sk/tinedzeri-a-pandemia/ .

Európsky týždeň mládeže 2021!

Súčasťou Európskeho týždňa mládeže 2021 sa môžete stať aj vy, a to prostredníctvom online aktivít, ktoré pre vás chystáme na národnej úrovni. Online podujatia budú zamerané na rôzne témy, ktoré …

Študenti ukázali, že majú šancu uspieť v dnešnej znalostnej spoločnosti

V období uzavretých škôl z dôvodu pandémie žiaci stredných škôl pracovali viac ako dva mesiace v jeden až štvorčlenných tímoch na svojich reálnych projektoch. Pod vedením expertov z praxe alebo z u…

Budovanie a podpora spolupráce a komunikácie školského podporného tímu

V dnešnom podcaste odborne na slovíčko sa zameriame na to prečo je spolupráca školského podporného tímu kľúčová, psychologička a lektorka mäkkých zručností Karolína Kurnická bude hovoriť o efektívn…

Zapojte sa do súťaže Čarujem farbičkami

Téma 15. ročníka má názov „Čarujem farbičkami“. V rukách detí sa štetce a pastelky menia na kúzelné paličky. Organizátori preto očakávajú autentické výtvarné práce odrážajúce čarovné svety detských…

Cvičná firma na Slovensku a PEN WorldWide – EUROPEN-PEN International 56.Member Míting PEN WORLDWIDE

Účastník cvičnej firmy spoznáva štruktúru firmy a prácu v jednotlivých oddeleniach. Detailne sa oboznamuje so svojou pracovnou pozíciou a uvedomuje si i vzťahy medzi oddeleniami a pozíciami. Rieši …

Výzva na prihlasovanie na vzdelávacie podujatie Slovenská akadémia „Demokratické a inkluzívne školské prostredie pre všetkých“

Hlavné zameranie a ciele Slovenskej akadémie: rozvíjať profesijné kompetencie učiteľov a vedúcich pracovníkov škôl s cieľom presadzovať a uplatňovať inkluzívne princípy v školskom prostredí; …

Skills Slovakia GASTRO JUNIOR zavŕši celoštátne finále mladých kuchárov a cukrárov

Prvýkrát sa okrem šikovných kuchárov predstavia aj mladí, kreatívni cukrári. Zo sedemnástich stredných odborných škôl a hotelových akadémií v celkovom počte deväťtnásť žiakov sa prebojovalo do celo…

Výnimočná výzva pre naše výnimočne inovačné firmy

„Ministerstvo hospodárstva spustilo 4. mája 2021 SR jedinečnú výzvu pre najlepšie slovenské inovačné firmy za vyše 31 mil. eur. To, čo sa podarilo v rámcoch pravidiel eurofondov, je taký malý zázra…

Žiaci predstavia svoje IT projekty

V rámci národného projektu IT Akadémia - vzdelávanie pre 21. storočie sa bude v utorok – 11. mája 2021 – konať online podujatie IT v praxi konferencia pre žiakov partnerských škôl. Záujemcovia m…

Dotknite sa vedy naživo

1. máj  je pre Aurelium významným dňom, pretože v tento deň sa narodil prof. Ing. Aurel Stodola (*11. máj 1859 - 25. december 1942). Centrum vedy Aurelium bolo pomenované po tomto významnom slovens…

Podpora žiakov aj škôl. Ministerstvo pošle na rozvojové projekty ďalšie štyri milióny eur

Letné školy sa budú konať počas posledných troch augustových týždňov – od 9. augusta do 27. augusta 2021. „Chceme, aby fungovali aj ako príprava na nový školský rok, ako miesto, kde si žiaci upevni…

Silnejší hlas slovenskej vedy v Európe. Pomáha priama komunikácia a odhodlanie

V poradí deviaty európsky rámcový program pre výskum a inovácie – Horizont Európa – je príležitosťou pre vedcov a vedecké tímy, ako spoločne nachádzať inovatívne riešenia pre dnešnú spoločnosť. …

Začína sa 10. ročník najväčšieho testovania digitálnych zručností na Slovensku: IT Fitness Test bude dostupný aj v maďarčine

IT Fitness Test je najväčšie a najrozsiahlejšie komplexné testovanie IT zručností na Slovensku, počas 9 ročníkov sa doň zapojilo 220 000 riešiteľov. Jeho oficiálna a certifikovaná časť tento rok po…

Učitelia môžu efektívne zistiť, čo majú žiakov v nasledujúcom období doučiť alebo s nimi lepšie zopakovať

Vzhľadom na náročnejšie podmienky vzdelávania počas pandémie pripravil rezort školstva pre školy projekt zameraný na posilnenie vedomostí. „Aby sme pomohli žiakom pri návrate do škôl, vyčlenili sme…

Celoslovenské online semináre zamerané na prácu v školskej knižnici

Rovnako ich zámerom je oboznámiť zriaďovateľov školských knižníc a školských knihovníkov s platnou legislatívou v oblasti knihovníctva, vysvetliť podmienky vedenia prírastkového zoznamu – napríklad…

Silnejší hlas slovenskej vedy v Európe. Pomáha priama komunikácia a odhodlanie

Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) prostredníctvom Národnej kancelárie Horizontu aktívne pomáha vedcom a inštitúciám zlepšiť účasť Slovenska v programe Horizont Európa. V poradí…

Zažilo vaše dieťa kyberšikanu?

Ak sa s ňou vaše dieťa stretlo, dajte nám vedieť na nahlasodetoch@vudpap.sk radia psychológovia Eva Smiková a Michal Božík pýta sa Darina Mikolášová. Podcast si môžete vypočuť TU. 

Ako zapojiť mladých do diania v samospráve? Priblíži online podujatie Inšpiruj sa dialógom!

Hlavným zámerom tohto podujatia je vytvárať priestor a podmienky pre dialóg mladých ľudí a dospelých s kompetenciami ovplyvňovať rozhodovanie o mládeži s tým, že ich názory budú vypočuté, akceptova…

Pozvánka na on-line seminár Podpora multilingválnych tried

Zameranie seminára Podpora prístupu ku kvalitnému vzdelávaniu detí cudzincov a preklenutie priepasti medzi žiakmi-cudzincami a ostatnými žiakmi. Podpora povedomia učiteľov o úlohe vyučovaci…

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »
Horizont Európa HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku