Aktuality

Ochranu pred COVID-19 môžu mať všetci zamestnanci škôl

Registrácia na očkovanie pre všetkých zamestnancov škôl a školských zariadení vo veku do 55 rokov (vrátane) je možná v týchto očkovacích mestách: Banská Bystrica, Bardejov, Bojnice, Bratislava, …

Ivan Husár: Aj malé športy budeme podporovať, ako sa len dá

Dvadsaťtriročná gymnastka Barbora Mokošová získala na prelome rokov historicky prvú medailu na Majstrovstvách Európy v gymnastike. V tureckom Mersine vybojovala na bradlách bronzovú medailu. „Z toh…

B. Gröhling: Poskytujeme navýšenie dát a volaní pre učiteľov aj v roku 2021

Zber čísel prebieha na rovnakej webstránke, kde školy vyplňujú tzv. Covid školský semafor. Riaditelia školy po prihlásení svojim identifikátorom EDUID môžu požiadať o aktiváciu hlasových a dátových…

MŠVVaŠ SR vyhlasuje výberové konanie na členov Akreditačnej komisie v oblasti práce s mládežou

Akreditačná komisia sa skladá z odborníkov v oblasti práce s mládežou a je poradným orgánom ministerstva a ministra. Posudzuje žiadosti o akreditáciu vzdelávacích programov v oblasti mládeže so zam…

Národné podujatie Europass

Ústrednou témou podujatia je európska online platforma s novými funkciami na podporu riadenia kariéry a celoživotného vzdelávania jednotlivcov. V spolupráci s partnermi a expertmi rozoberieme témy …

Chcete poznať príležitosti kultúry či kreatívneho priemyslu? Registrujte sa na prvé z podujatí programu Horizont Európa

Venujete sa výskumu a inováciám v oblasti spoločenských a humanitných vied? Ste z výskumnej inštitúcie či ústavu, vysokej školy alebo ste malý a stredný podnik? Pracujete vo verejnej alebo súkromne…

Digitálne spracovanie materiálov a ich využívanie v edukačnom procese – nová kompetencia pedagogických zamestnancov

Prvým z nich je Využitie prostriedkov edukačného portálu VIKI na tvorbu didaktických materiálov. Účastník tohto vzdelávania spozná portál VIKI ako nástroj z pohľadu potrieb učiteľa, analyzuje exist…

Ochranu pred ochorením Covid-19 najnovšie získajú aj pedagogickí zamestnanci ZUŠ, CVČ a jazykových škôl

Ministerstvo školstva v spolupráci s ministerstvom zdravotníctva vyvinulo maximálne úsilie, aby sa na očkovanie proti ochoreniu Covid-19 mohli prihlásiť už všetci pedagogickí zamestnanci, vrátane p…

NÚCEM porovnal vývoj úrovne v čitateľskej a matematickej gramotnosti z dát účastníkov medzinárodných štúdií PISA 2003, 2009 a PIAAC 2011/2012

„Sledovali sme vývoj výsledkov v čitateľskej gramotnosti a matematickej gramotnosti získaných od respondentov s časovým odstupom a vplyv premenných poukazujúcich na rovnosť vo vzdelávaní (vplyvy po…

Sériu prednášok o vírusoch otvárajú epidémie v minulosti

Dejiny zápasu človeka s chorobami sú staré ako samo ľudstvo. Špecifickým prípadom sú práve infekčné ochorenia. Od tzv. Thukydidovho moru v 5. storočí pred Kristom až po Covid-19 v 21. storočí po Kr…

CVTI SR spúšťa špeciálnu sériu prednášok o vírusoch

Vedu k vám dostaneme „Veda v CENTRE je mimoriadne obľúbený formát prednášok, chceli sme preto v rámci pokračovania projektu zameraného na popularizáciu vedy a techniky tento formát rozšíriť aj d…

Solidfest: rozhovory o rôznych podobách dobrovoľníctva v rámci programu EÚ Európsky zbor solidarity

V rámci 10-dielneho video seriálu Solidfest IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže predstavuje divákom prostredníctvom videí a rozhovorov aj: hodnoty programu Európskeho zboru solidarity na pod…

Štátny inštitút odborného vzdelávania je koordinátorom projektu QUANTUM

Nadnárodné projektové partnerstvo, podporené programom Erasmus+, bude pri realizácii projektu intenzívne využívať metódu vzájomného hodnotenia (peer review), ktorá preukázateľne prispieva k nárastu…

B. Gröhling: Materské školy v priestoroch vysokých škôl pomáhajú zvyšovať dostupnosť vzdelávania

Zriadenie materských škôl na vysokých školách podporuje zvyšovanie dostupnosti vysokoškolského vzdelávania pre študentov - rodičov, čo je aj dlhodobý zámer ministerstva školstva pre vysokoškolskú o…

Nahlas o deťoch: Vyberáte školu pre svoje dieťa?

V podcaste Nahlas o deťoch rozoberajú vo VÚDPaP tému, ktorá je aktuálna aj napriek tomu, že práve prežívame náročné a neisté covidové časy. Ako v tomto období správne vybrať školu pre dieťa? Riešit…

Iuventa - Slovenský inštitút mládeže spúšťa sériu podcastov pod názvom SuperGenerácia

„Podcasty vnímame ako moderný a atraktívny formát, prostredníctvom ktorého sa budeme môcť priblížiť každej generácii, ktorá podcasty využíva ako jeden z hlavných informačných zdrojov a tým jej môže…

Hľadať informácie z oblasti vedy nemusí byť veda

Webinár Vyhľadávanie informácií z oblasti technických vied je prvý zo série webinárov zameraných na prácu s elektronickými informačnými zdrojmi (EIZ) z rôznych vedných oblastí. Pripravilo ho Centru…

B. Gröhling: Chceme otvoriť diskusiu o očkovaní vysokoškolských pedagógov

„Aktuálne je našou snahou umožniť prezenčnú výučbu aspoň na niektorých študijných odboroch. Z dlhodobého hľadiska je tiež očkovanie vysokoškolských pedagógov potrebné, aby sa po zlepšení situácie m…

Európsky parlament ponúka rozhovory a semináre pre mládež

V ponuke sú nasledujúce možnosti: Online rozhovory Európskeho parlamentu Online rozhovory EP sú jednou z online aktivít pre väčšie skupiny. Ide o 60-minútové online prezentácie pre širokú ver…

B. Gröhling: Registrovať sa na očkovanie môžu všetci pedagogickí zamestnanci materských, základných a stredných škôl

Na základe vysokého záujmu náhradníkov rezort školstva rozšíril možnosť priameho prihlásenia sa na očkovanie pre všetkých pedagogických zamestnancov materských, špeciálnych, základných, stredných š…

B. Gröhling: Viac vakcín a očkovacích miest pre učiteľov

Po najväčších nemocniciach, v ktorých sa zorganizovalo očkovanie pedagogických zamestnancov I. stupňa ZŠ a materských škôl minulý víkend, sa medzi očkovacie centrá určené učiteľom pripojí takmer dv…

ECML zverejnilo plán medzinárodných workshopov realizovaných v roku 2021

Jeho hlavnou úlohou je napomáhať členským štátom ECML efektívne implementovať jazykovú politiku do praxe. Prostredníctvom projektov štvorročných programových období sa ECML venuje najmä: prík…

Rada ministra pre šport má nových členov

V tomto poradnom orgáne doteraz pracovalo 32 osobností najmä z národných športových zväzov. Rada ministra pre šport sa však v minulosti zvolávala len sporadicky. Utorkové úvodné zasadnutie sa konal…

Online vzdelávanie pre pedagógov v oblasti rómskeho jazyka a kultúry

V čase pandémie sa ukázala potreba zabezpečovať online vzdelávanie pre pedagogických zamestnancov MŠ a ZŠ v oblastiach rómskeho jazyka a rómskej kultúry, pretože prístup k učebným zdrojom a edukáci…

Hold hrdinom. Oceňovanie Vedec roka čaká na nominácie

Za rok 2020 a predchádzajúce obdobie budú udelené ocenenia v piatich kategóriách: Vedec roka SR; Mladý vedecký pracovník; Inovátor roka; Technológ roka; Osobnosť medzinárodnej spolupráce. Návrhy…

Rezorty školstva a práce podporia základné umelecké školy 20 miliónmi eur

Po podpore udržania zamestnanosti v materských školách tak bude podporená aj udržateľnosť zamestnanosti pedagogických a nepedagogických zamestnancov v základných umeleckých školách. „Minulý rok sme…

Prieskum o vplyve pandémie Covid-19 na jazykové vzdelávanie v Európe

V súčasnosti ECML v spolupráci s Professional Network Forum realizuje celoeurópsky projekt zameraný na zber informácií o vysporiadaní sa s výzvami a výmenu skúseností z oblasti jazykového vzdelávan…

Nahlas o deťoch: Čo robiť, ak dieťa nadáva a je vulgárne?

Situáciu, keď dieťa použilo nadávku, zažil určite už každý rodič. Čo je za tým, keď dieťa začne používať neslušné slová? A čo robiť, keď sa naše ratolesti začnú vyjadrovať vulgárne? Čo robiť, ak d…

V prvej fáze očkovania dostane vakcínu viac než 16-tisíc učiteľov

„Všetci máme jediný cieľ. Chceme zabezpečiť bezpečné prostredie deťom a rodičom. Na základe údajov k dnešnému dňu, ktoré mám k dispozícii, očakávame zavakcinovanie 16 229 učiteľov. Dnes to bude 460…

Ministerstvo školstva vyčlenilo na zlepšenie vybavenia školských jedální 2 milióny eur

Školské jedálne patria spravidla do vlastníctva ich zriaďovateľov, najmä obcí, miest a VÚC, podobne ako aj budovy škôl. Za ich udržiavanie a rozvoj sú preto zodpovední zriaďovatelia. Napriek tomu s…

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku