Aktuality

Ministerstvo školstva vyhlasuje výber nového hlavného školského inšpektora

Ministerstvo školstva vyhlasuje výber nového hlavného školského inšpektora

Žiadosti o zaradenie do výberu je potrebné zaslať najneskôr do 12. októbra 2020 do podateľne ministerstva školstva. Výber sa uskutoční dňa 16. októbra 2020 formou osobného pohovoru pred päťčlennou …

Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie ponúka adaptačné vzdelávanie

Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie ponúka adaptačné vzdelávanie

V prípade, že potrebujete zabezpečiť adaptačné vzdelávanie pre pedagogických zamestnancov a zamestnankyne a odborné zamestnankyne a zamestnancov v systéme výchovného poradenstva a prevencie – škols…

Európsky týždeň športu v plnom prúde, zapojilo sa bezmála 700 podujatí

Európsky týždeň športu v plnom prúde, zapojilo sa bezmála 700 podujatí

Tradičná #BeActive Night v Bratislave bude opäť pre všetkých a zadarmo – pre nepriaznivú predpoveď počasia sa však presúva pred a do Domu kultúry Ružinov. Prirodzený pohyb sa vytráca. Negatívny …

COINTT 2020 sa mení na ONLINE podujatie

COINTT 2020 sa mení na ONLINE podujatie

Jeho účastníci budú môcť podujatie (jeho konferenčnú časť, ako i slávnostné odovzdávanie cien za transfer technológií 2020 a Inovatívny čin roku 2019) sledovať odkiaľkoľvek, kde je internetové prip…

14. ročník medzinárodnej konferencie Školské knižnice ako informačné a kultúrne centrá škôl

14. ročník medzinárodnej konferencie Školské knižnice ako informačné a kultúrne centrá škôl

Medzinárodná konferencia sa konala 24. septembra 2020 v priestoroch Univerzitnej knižnice v Bratislave. V tematických priestoroch bola prezentovaná analýza stavu školských knižníc v Slovenskej repu…

Nový rámcový program EÚ na podporu výskumu a inovácií v rokoch 2021 – 2027 - Horizon Europe priblíži informačné podujatie, ktoré organizuje CVTI SR

Nový rámcový program EÚ na podporu výskumu a inovácií v rokoch 2021 – 2027 - Horizon Europe priblíži informačné podujatie, ktoré organizuje CVTI SR

Podujatie poskytne kľúčové informácie o štruktúre a fungovaní nového programu pred jeho začiatkom a symbolicky odštartuje aktívnu prípravu na prvé výzvy pracovných programov, ktoré budú spustené za…

Výberové konanie na riaditeľa Národného športového centra

Výberové konanie na riaditeľa Národného športového centra

Optimálny kandidát by mal vedieť nielen prevziať na na seba zodpovednosť za kvalitné plnenie úloh organizácie, ale mal by sa stať lídrom inovácií v zastrešovaných činnostiach a mal by dokázať profe…

Usmernenie k preukazovaniu bezúhonnosti pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov

Usmernenie k preukazovaniu bezúhonnosti pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov

Pedagogickí zamestnanci a odborní zamestnanci boli povinní poskytnúť svoje osobné údaje na účely preukázania bezúhonnosti do 31. decembra 2019. Tí, ktorí tak neurobili, stratili bezúhonnosť v zmysl…

Súťaž MyGalileoSolution

Súťaž MyGalileoSolution

#MyGalileoSolution je zatiaľ najväčšou súťažou organizovanou GSA a ponúkne ceny vo výške až 1,5 milióna EUR. Termín pre odovzdanie prihlášok do prvého kola je 30. septembra 2020. Kandidáti postu…

Aktuálne platné výnimky z Opatrenia Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia  na hraniciach ČR - SR

Aktuálne platné výnimky z Opatrenia Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia na hraniciach ČR - SR

ktoré majú trvalý alebo prechodný pobyt v Slovenskej republike a majú uzatvorený pracovnoprávny vzťah, obdobný pracovný vzťah alebo miesto výkonu práce (napr. SZČO)  a pôsobia ako vedecko-výskum…

Štátny tajomník I. Husár rokoval so ZMOS-om o podpore športu

Štátny tajomník I. Husár rokoval so ZMOS-om o podpore športu

Štátny tajomník pre šport Ivan Husár absolvoval ďalšiu diskusiu zo série stretnutí o potrebe podpory športu. „Stretnutie hodnotím ako veľmi konštruktívne a som veľmi rád, že sme sa zhodli na tom, ž…

 Podpora pre projekty výskumu a vývoja v jednotlivých skupinách odborov vedy a techniky

Podpora pre projekty výskumu a vývoja v jednotlivých skupinách odborov vedy a techniky

Predkladať možno návrhy projektov zo všetkých oblastí VaV s dobou trvania maximálne 48 mesiacov. Verejná výzva VV 2020 nemá obmedzenia týkajúce sa vecného zamerania projektov výskumu a vývoja. Ich …

Minister Gröhling otvoril akademický rok na zrekonštruovanej fakulte STU

Minister Gröhling otvoril akademický rok na zrekonštruovanej fakulte STU

„Sme predpripravení žiadať z Fondu obnovy balík financií na to, aby sme vedeli rekonštruovať či už základné, stredné alebo aj vysoké školy a vytvorili tak pre študentov prostredie, v ktorom sa budú…

B. Gröhling: Ministerstvo školstva zavedie novinku vo financovaní vysokých škôl

B. Gröhling: Ministerstvo školstva zavedie novinku vo financovaní vysokých škôl

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR plánuje do financovania vysokých škôl zaviesť nový prvok – výkonnostné zmluvy. Ich cieľom bude viesť vysoké školy k lepším výsledkom, skvalitňovať…

MPC ponúka pedagógom 324 vzdelávacích kurzov a odborných podujatí

MPC ponúka pedagógom 324 vzdelávacích kurzov a odborných podujatí

Metodicko-pedagogické centrum pripravilo na školský rok 2020/2021 pre jednotlivcov aj kolektívy pedagogických a odborných zamestnancov ponuku vzdelávacích podujatí a odborno-metodickej pomoci, kt…

Rezort školstva predstaví projekt profesijného rozvoja učiteľov

Rezort školstva predstaví projekt profesijného rozvoja učiteľov

Metodicko-pedagogické centrum, v spolupráci so Štátnym pedagogickým ústavom, pripravuje predstavenie národného projektu Profesijný rozvoj učiteľov (TEACHERS), ktoré sa uskutoční 29. septembra 2020 …

Štátny tajomník Husár: Šport si zaslúži pomoc

Štátny tajomník Husár: Šport si zaslúži pomoc

Šport je mimoriadne dôležitou oblasťou a zaslúži si, aby mu štát podal pomocnú ruku. Na tom sa zhodli všetci zástupcovia športových zväzov, ktorí sa zúčastnili štvrtkového rokovania pod taktovkou š…

VIDEO: Žiaci aj učitelia budú mať v škole menej stresu, vysvetľujú zmeny vo vzdelávaní odborníci na pedagogiku

VIDEO: Žiaci aj učitelia budú mať v škole menej stresu, vysvetľujú zmeny vo vzdelávaní odborníci na pedagogiku

Ministerstvo školstva spustilo na vybraných základných školách nový spôsob výučby – žiaci aj učitelia budú mať na zvládnutie štátom predpísaného učiva väčší priestor. Odborníci na pedagogiku Petra …

POZVÁNKA NA SEMINÁR NA TÉMU MULTILINGVIZMU A JAZYKOVEJ PODPORY ŽIAKOV-CUDZINCOV

POZVÁNKA NA SEMINÁR NA TÉMU MULTILINGVIZMU A JAZYKOVEJ PODPORY ŽIAKOV-CUDZINCOV

Štátny pedagogický ústav pod záštitou Európskeho centra pre moderné jazyky Rady Európy realizuje 13. – 14. októbra 2020 on-line seminár Podpora multilingválnych tried na tému multilingvizmu a jazyk…

Súťaž Európsky deň jazykov 2020 v našej škole

Súťaž Európsky deň jazykov 2020 v našej škole

Každoročne 26. septembra sa oslavuje Európsky deň jazykov, ktorý v roku 2001 vyhlásila Rada Európy. Cieľom Európskeho dňa jazykov je upozorniť na dôležitosť učenia sa jazykov, podporiť rozvoj viacj…

NÚCEM bude spolupracovať pri zavádzaní inovatívnych vzdelávacích programov na školách

NÚCEM bude spolupracovať pri zavádzaní inovatívnych vzdelávacích programov na školách

Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania, Nadácia Pontis a občianske združenie FLL Slovensko podpísali memorandum o vzájomnej spolupráci. Spoločným cieľom je podporiť na školách rozvoj vede…

Štátny tajomník Paulis: Podporíme vedu, ktorá pomáha bojovať proti pandémii COVID-19 a jeho následkom

Štátny tajomník Paulis: Podporíme vedu, ktorá pomáha bojovať proti pandémii COVID-19 a jeho následkom

Systém pandemickej ochrany, respirátory a nanofiltre, skvalitnenie a zrýchlenie testovacích možností a detekcie vírusu, čističky vzduchu. To všetko je výsledkom podporených projektov, ktoré vznik…

Ivan Husár: Chystáme schémy na podporu športu a namietame opatrenia ÚVZ SR

Ivan Husár: Chystáme schémy na podporu športu a namietame opatrenia ÚVZ SR

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR pracuje na troch schémach, ktorými bude štát sanovať straty v oblasti športu. Štátny tajomník rezortu pre šport Ivan Husár tiež namieta niektoré opa…

Tradičná konferencia má nový formát. Registrujte sa na podujatie, kde sa stretne akademický a komerčný „svet“

Tradičná konferencia má nový formát. Registrujte sa na podujatie, kde sa stretne akademický a komerčný „svet“

Vývojári inovácií, ich fanúšikovia a predstavitelia biznisu so záujmom investovať do ich uplatnenia na trhu je tu jedinečná príležitosť. V priebehu októbra premiérovo odštartuje nový formát konfere…

Rozvoj mládežníckej politiky. To je hlavný cieľ Memoranda medzi Žilinským samosprávnym krajom a Iuventou

Rozvoj mládežníckej politiky. To je hlavný cieľ Memoranda medzi Žilinským samosprávnym krajom a Iuventou

K podpisu Memoranda o spolupráci došlo dňa 9. septembra 2020 na pôde Žilinského samosprávneho kraja. Jeho cieľom je potvrdenie spolupráce medzi samosprávnym krajom a IUVENTOU. Náplňou spolupráce je…

Stredoeurópska matematická olympiáda priniesla cenné medaily

Stredoeurópska matematická olympiáda priniesla cenné medaily

Slovenská výprava na 14. ročníku Stredoeurópskej matematickej olympiády bola opäť úspešná. Reprezentanti Slovenska vybojovali dve strieborné a tri bronzové medaily, za čo im patrí veľké uznanie. …

Máte na svojej škole kreatívnych a talentovaných žiakov? Zapojiť ich môžete hneď do niekoľkých súťaží!

Máte na svojej škole kreatívnych a talentovaných žiakov? Zapojiť ich môžete hneď do niekoľkých súťaží!

Aj počas tohto školského roka 2020/2021 máte možnosť zapojiť svojich žiakov do troch celoslovenských súťaží. PRAMIENOK - celoslovenská súťaž vo výtvarnej tvorbe detí predškolského …

Národný projekt Profesijný rozvoj učiteľov - Teachers

Národný projekt Profesijný rozvoj učiteľov - Teachers

Metodicko-pedagogické centrum v spolupráci so Štátnym pedagogickým ústavom  pripravuje národný projekt Profesijný rozvoj učiteľov (TEACHERS). Vyzvanie na predloženie projektu bolo zverejnené 3. sep…

Ministerstvo školstva spustilo formulár na komunikáciu s riaditeľmi škôl

Ministerstvo školstva spustilo formulár na komunikáciu s riaditeľmi škôl

Ministerstvo školstva dnes spustilo novú platformu Covid - školský semafor na získavanie informácií od riaditeľov škôl a školských zariadení o vývoji epidemiologickej situácie. Rýchle informácie po…

Štátny tajomník Paulis: Naším cieľom je, aby vedci a výskumníci získavali financie pružnejšie

Štátny tajomník Paulis: Naším cieľom je, aby vedci a výskumníci získavali financie pružnejšie

Intenzívna niekoľkomesačná práca štátneho tajomníka pre vedu, výskum a inovácie Ľudovíta Paulisa prináša prvé ovocie. Napriek tomu, že situácia v oblasti vedy a výskumu v čase, keď preberal mandát,…

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku